Estonian flag

Räägin eesti keelt ja tahan õppida inglise keelt.

US flag

"North To Alaska" - Johnnie Horton

"Põhjast Alaskasse" - Johnnie Horton

North To Alaska

Vajuta siia, et vaadata videot.

Vajuta siia, et kuulda täielikku helisalvestust.

Line 1 / 21

Way up north, north to Alaska,

Way

up

north

north

to Alaska

kaugel

üles

põhi

põhi

Alaskasse

Kaugel üleval põhjas, põhjast Alaskasse,

Line 2 / 21

North to Alaska, go north, the rush is on,

North

to Alaska

go

north

the rush

is on

põhi

Alaskasse

minema

põhi

kullapalavik

on peal

Põhjast Alaskasse, mine põhja, kullapalavik on peal,

Line 3 / 21

Big Sam left Seattle in the year of ninety-two, with George Pratt, his partner, and brother Billy, too,

Big Sam

left

Seattle

in the year

of ninety-two

With George Pratt

his partner

and

brother

Billy

too

Suur Sam

lahkuma

Seattle

aastal

üheksakümmend kaks

koos George Prattiga

tema partner

ja

vend

Billy

ka

Suur Sam lahkus Seattle'ist aastal üheksakummend kaks, Koos George Prattiga, kes on tema partner, Ja ka venna Billyga,

Line 4 / 21

They crossed the Yukon River and found the bonanza gold,

They crossed

the Yukon River

and

found

the bonanza gold

nad ületasid

Yukoni jõgi

ja

leidsid

kullaauk

Nad ületasid Yukoni jõe ja leidsid kullaaugu,

Line 5 / 21

Below that old white mountain, just a little southeast of Nome,

Below

that

old

white

mountain

just

a little

southeast

of Nome

allpool

see

vana

valge

mägi

ainult

natuke

kagu

Nome'ist

Sellest vanast valgest mäest allpool, ainult natuke kagus Nome'ist,

Line 6 / 21

Sam crossed the majestic mountains to the valleys far below,

Sam

crossed

the majestic mountains

to the valleys

far

below

Sam

ületas

suursugune mägi

orgudeni

kaugel

allpool

Sam ületas suursuguse mäe kuni orgudeni kaugel all,

Line 7 / 21

He talked to his team of huskies as he mushed on through the snow,

He talked

to his team

of huskies

as

he mushed

on

through the snow

ta rääkis

enda meeskonnale

huskydest

samal ajal

ta lükkas

edasi

läbi lume

Ta rääkis oma meeskonnale huskydest samal ajal kui ta lükkas koerakelku edasi läbi lume,

Line 8 / 21

With the Northern Lights a-runnin' wild, in the land of the midnight sun,

With the Northern Lights

running

wild

in the land

of the midnight sun

koos virmalistega

jooksmine

metsik

maal

keskööpäikese

Koos virmalistega, mis jooksevad metsikult keskööpäikese maal,

Line 9 / 21

Yes, Sam McCord was a mighty man in the year of nineteen-one (1901),

Yes

Sam McCord

was

a mighty man

in the year

of nineteen-one

jah

Sam McCord

oli

võimas mees

aastal

tuhat üheksasada üks

Jah, Sam McCord oli võimas mees aastal tuhat üheksasada üks (1901),

Line 10 / 21

Where the river is windin', big nuggets they're findin',

Where

the river

is winding

big nuggets

they are finding

kus

jõgi

lookleb

suured kamakad

nad leiavad

Kus jõgi lookleb, suuri kamakaid nad leiavad,

Line 11 / 21

North to Alaska, Go north, the rush is on, Way up north, north to Alaska,

North

to Alaska

go

north

the rush

is on

Way up north

north

to Alaska

põhi

Alaskasse

minema

põhi

kullapalavik

on peal

Kaugel üleval põhjas

põhi

Alaskasse

Põhjast Alaskasse, mine põhja, kullapalavik on peal, kaugel üleval põhjas, põhjast Alaskasse,

Line 12 / 21

George turned to Sam with his gold in his hand,

George

turned

to Sam

with his gold

in his hand

George

pöördus

Sami poole

koos oma kullaga

tema käes

George pöördus Sami poole Koos kullaga enda käes,

Line 13 / 21

Said, "Sam, you're a-lookin' at a lonely, lonely man,

[he] said

Sam

you are looking

at

a

lonely

lonely

man

[ta] ütles

Sam

sa vaatad

pihta

-

üksik

üksik

mees

Ütles,"Sam, sa vaatad ühte üksikut, üksikut meest,

Line 14 / 21

"I'd trade all the gold that's buried in this land,

I would trade

all the gold

that

is buried

in this land

ma vahetaksin

kõik kuld

mis

on maetud

sellel maal

"Ma vahetaksin kõik kulla, mis on maetud sellel maal,

Line 15 / 21

"For one small band of gold to place on sweet little Jenny's hand,

For

one small band

of gold

to place

on

sweet

little

Jenny's

hand

jaoks

üks väike sõrmus

kullast

asetada

peal

armas

väike

Jenny oma

käsi

"Ühe väikese kullast sõrmuse vastu, mida asetada armsa väikese Jenny käele,

Line 16 / 21

"'Cause a man needs a woman to love him all the time,

because

a man

needs

a woman

to love

him

all the time

sest

mees

vajab

naine

armastada

teda

kogu aeg

"Sest mees vajab naist, kes armastaks teda koguaeg

Line 17 / 21

"Remember, Sam, a true love is so hard to find,

Remember

Sam

a true love

is

so (very) hard

to find

meeles pidama

Sam

tõeline armastus

on

nii raske

leida

"Pea meeles, Sam, tõelist armastust on väga raske leida,

Line 18 / 21

"I'd build for my Jenny a honeymoon home,

I would build

for my Jenny

a honeymoon home

ma ehitaksin

oma Jenny jaoks

mesinädalate kodu

"Ma ehitaksin oma Jenny jaoks mesinädalate kodu,

Line 19 / 21

"Below that old white mountain just a little southeast of Nome."

Below

that

old

white

mountain

just

a little

southeast

of Nome

allpool

see

vana

valge

mägi

ainult

natuke

kagu

Nome'ist

"Sellest vanast valgest mäest allapoole, mis on ainult natuke kagus Nome'ist."

Line 20 / 21

Where the river is windin', big nuggets they're findin',

Where

the river

is winding

big nuggets

they are finding

kus

jõgi

lookleb

suured kamakad

nad leiavad

Kus jõgi lookleb, suuri kamakaid nad leiavad

Line 21 / 21

North to Alaska, go north, the rush is on.

North

to Alaska

go

north

the rush

is on

põhi

Alaskasse

minema

põhi

kullapalavik

on peal

Põhjast Alaskasse, mine põhja, kullapalavik on peal.