Estonian flag

Räägin eesti keelt ja tahan õppida inglise keelt.

US flag

"The Patriot" - Anne challenges the men of the town

"Patrioot" - Anne kutsub välja linna mehi

The Patriot

Vajuta siia, et vaadata videot

Vajuta siia, et kuulda täielikku helisalvestust

Line 1 / 16

Reverend, with your permission I would like to make an announcement.

Reverend

with your permission

I would like

to make

an announcement

Kirikuõpetaja

koos teie loaga

mulle meeldiks

teha

avaldus

Kirikuõpetaja, sooviksin teie loal teha ühe avalduse.

Line 2 / 16

Young man, this is a house of God.

young man

this is

a house

of God

Noormees

see on

maja

Jumal

Noormees, see on Jumala koda.

Line 3 / 16

I understand that, Reverend. I apologize.

I understand

that

Reverend

I apologize

Ma saan aru

see

kirikuõpetaja

ma palun vabandust

Ma saan sellest aru, kirikuõpetaja. Ma palun vabandust.

Line 4 / 16

The South Carolina Militia is being called up.

the South Carolina militia

is being called up

Lõuna-Carolina maakaitsevägi

kutsutakse üles

Lõuna-Carolina maakaitsevägi kutsutakse kokku.

Line 5 / 16

I'm here to enlist every man willing.

I am here

to enlist

every man

willing

ma olen siin

värvata

iga mees

teenistusvalmis

Ma olen siin, et värvata iga teenistusvalmis mees.

Line 6 / 16

Son, we are here to pray for the souls of those men hanging outside.

son

we are here

to pray

for the souls

of those men

hanging

outside

Poeg

me oleme siin

palvetada

hingede eest

nendest meestest

rippumine

väljas

Poeg, me oleme siin, et palvetada nende meeste hingede eest, kes väljas rippuvad.

Line 7 / 16

Yes, pray for them but honor them by taking up arms with us.

yes

pray

for them

but

honor them

by taking up arms

with us

jah

palvetama

nende jaoks

aga

austama neid

haarates relvad

koos meiega

Jah, palvetame nende eest, aga austame neid haarates endale relvad.

Line 8 / 16

And bring more suffering to this town?

and

bring

more suffering

to this town

ja

tuua

veel kannatusi

sellele linnale

Ja tuua veel kannatusi sellele linnale?

Line 9 / 16

If King George can hang those men, our friends, he can hang any one of us.

if

King George

can hang

those men

our friends

he can hang

any one

of us

kui

Kuningas George

võib puua

neid mehi

meie sõbrad

ta võib puua

iga üks

meist

Kui Kuningas George võib üles puua neid mehi, meie sõpru, siis ta võib puua igat ühte meist.

Line 10 / 16

Dan Scott, barely a week ago, I heard you rail for two hours about independence.

Dan Scott

barely

a week ago

I heard you

rail

for two hours

about independence

Dan Scott

vaevalt

nädal aega tagasi

ma kuulsin sind

kiruma

kaks tundi

iseseisvusest

Dan Scott, vaevalt nädal aega tagasi, kuulsin ma sind 2 tundi kirumas iseseivust.

Line 11 / 16

Mister Hardwick, how many times have I heard you speak of freedom at my Father's table?

Mister Hardwick

how many times

have I heard

you speak

of freedom

at my father's table

Härra Hardwick

kui palju kordi

ma olen kuulnud

te räägite

vabadusest

minu isa laua ääres

Härra Hardwick, kui palju kordi olen ma teid kuulnud rääkimas vabadusest, mu isa laua ääres?

Line 12 / 16

Half the men in this church, including you, Father, and you, Reverend, are as ardent patriots as I.

half the men

in this church

including you Father

and you Reverend

are

as ardent patriots

as I

pooled mehed

selles kirikus

kaasa arvatud sina, Püha Isa

ja sina, kirikuõpetaja

olema

nagu tulihingelised patrioodid

nagu mina

Pooled mehed siin kirikus, kaasa arvatud teie, Püha Isa ja teie, kirikuõpetaja, on tulihingelised patrioodid, nagu mina.

Line 13 / 16

Will you now, when you are needed most, stop at only words?

will

you

now

when

you are needed

most

stop

at only words

hakkama

te

nüüd

kui

teid vajatakse

kõige rohkem

peatuma

ainult sõnade juures

Kas nüüd, kui teid vajatakse kõige rohkem, jääte ainult sõnade taha seisma?

Line 14 / 16

Is that the sort of men you are?

is that

the sort of men

you are

kas see on

sellised mehed

te olete

Kas sellised mehed te oletegi?

Line 15 / 16

I ask only that you act upon the beliefs of which you have so strongly spoken, and in which you so strongly believe.

I ask

only

that

you act upon

the beliefs

of which

you have spoken

so strongly

and

in which

you believe

so strongly

ma palun

ainult

see

te käitute vastavalt

veendumused

millest

te olete rääkinud

nii tugevalt

ja

millesse

te usute

nii tugevalt

Ma palun teil ainult käituda vastavalt oma veendumustele, millest te räägite ja millesse te usute nii tugevalt.

Line 16 / 16

Who's with us?

who is

with us

kes on

koos meiega

Kes on koos meiega?