Estonian flag

Räägin eesti keelt ja tahan õppida inglise keelt.

US flag

United States President Ronald Reagan, Berlin, Germany, June 12, 1987

Ühendriikide President Ronald Reagan, Berliin, Saksamaa, 12. juuni, 1987

Berlin Wall

Vajuta siia, et vaadata videot

Vajuta siia, et kuulda täielikku helisalvestust

Line 1 / 9

Today I say as long as this gate is closed, as long as this scar of a wall is permitted to stand,...

today

I say

as long as

this gate

is closed

as long as

this scar

of a wall

is permitted

to stand

Täna

ma ütlen

nii kaua kui

see värav

on suletud

nii kaua kui

see arm

seinast

on lubatud

seista

Täna, ma ütlen, et nii kaua kui see värav on veel suletud, nii kaua kui, see müür veel seisab püsti,...

Line 2 / 9

...it is not the German question alone that remains open but the question of freedom for all mankind.

it is not

the German question

alone

that

remains

open

but

the question

of freedom

for all mankind

see ei ole

Saksamaa küsimus

üksi

mis

jääb

lahti

aga

küsimus

vabadust

tervele inimkonnale

...ei jää lahtiseks ainult Saksamaa küsimus, vaid terve inimkonna vabaduse küsimus.

Line 3 / 9

In the nineteen fifties, [Soviet President] Khrushchev predicted: "We will bury you".

in the 1950's

Soviet President Khrushchev

predicted

we will bury you

1950.-datel

Nõukogude president Kruchev

ennustas

me matame teid

1950.ndatel, ennustas Nõukogude president Kruchev: " Me veel matame teid".

Line 4 / 9

But in the West today we see a free world that has achieved a level of prosperity and well being unprecedented in all human history.

but

in the West

today

we see

a free world

that

has achieved

a level

of prosperity

and

well being

unprecedented

in all human history

aga

läänes

täna

me näeme

vaba maailm

mis

on saavutanud

taseme

jõukusest

ja

heaolu

enneolematu

kogu inimkonna ajaloos

Aga täna, me näeme läänes vaba maailma, mis on saavutanud sellise jõukuse ja heaolu, mis on enneolematu kogu inimkonna ajaloos.

Line 5 / 9

In the Communist world we see failure.

in the Communist world

we see

failure

kommunistlikus maailmas

me näeme

ebaõnnestumine

Vaadates kommunistlikku maailma, me näeme ebaõnnestumist.

Line 6 / 9

There is one sign the Soviets can make that would be unmistakable, that would advance dramatically the cause of freedom and peace.

there is

one sign

the Soviets

can make

that

would be unmistakable

that

would

advance

dramatically

the cause

of freedom

and

peace

seal on

üks märk

Nõukogude inimesed

saab teha

seda

oleks eksimatu

seda

saaks

arendama

dramaatiliselt

eesmärk

vabadusest

ja

rahu

On üks märgiline asi, mis oleks eksimatu, mis Nõukogude inimesed saaksid teha ja mis viiks edasi rahu ja vabaduse eesmärgini jõudmist.

Line 7 / 9

General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate.

General Secretary Gorbachev

if

you seek

peace

if

you seek

prosperity

for the Soviet Union

and

Eastern Europe

if

you seek

liberalization

come

here

to this gate

Peasekretär Gorbachev

kui

sa otsid

rahu

kui

sa otsid

jõukus

Nõukogude Liidule

ja

Ida-Euroopa

kui

sa otsid

liberalisatsioon

tule

siin

selle värava juurde

Peasekretär Gorbachev, kui sa soovid rahu, kui sa soovid jõukust Nõukogude Liidule ja Ida-Euroopale, kui sa soovid liberalisatsiooni, siis tule siia, selle värava juurde.

Line 8 / 9

Mr. Gorbachev, open this gate.

Mister Gorbachev

open

this gate

Härra Gorbachev

ava

see värav

Härra Gorbachev, avage see värav.

Line 9 / 9

Mr. Gorbachev, tear down this wall!

Mister Gorbachev

tear down

this wall

Härra Gorbachev

maha kiskuma

see müür

Härra Gorbachev, kiskuge maha see müür!