Estonian flag

Räägin eesti keelt ja tahan õppida inglise keelt.

US flag

"The Shores of Normandy" - Jim Radford

"Normandia kaldad" - Jim Radfordi

Pentatronix

Vajuta siia, et vaadata videot.

Vajuta siia, et kuulda täielikku helisalvestust.

Line 1 / 24

In the cold gray light of the 6th of June in the year of 44,

in the cold gray light

of the sixth

of June

in the year of forty-four

külmas hallis valguses

kuuendal

Juunil

aastal nelikümmendneli

6. juuni külmas hallis valguses aastal -44,

Line 2 / 24

The Empire Larch sailed out from Poole to join with thousands more.

the Empire Larch

sailed out

from Poole

to join

with thousands

more

Empire Larch

seilas välja

Poolest

et liituda

tuhandetega

rohkem

Empire Larch sõitis Poolest välja, et liituda tuhandetega.

Line 3 / 24

The largest fleet the world had seen, we sailed in close array,

the largest fleet

the world

had seen

we sailed

in close array

Suurim laevastik

maailm

oli näinud

seilasime

reastunult

Suurim laevastik, mida maailm oli näinud, seilasime reastunult,

Line 4 / 24

And we set our course for Normandy at the dawning of the day.

and

we set

our course

for Normandy

at the dawning

of the day

ja

seadsime

meie kursi

Normandiale

koidikul

päeva

Ja päeva künnisel seadsime oma kursi Normandiale.

Line 5 / 24

There was not one man in all our crew but knew what lay in store,

there was

not one man

in all our crew

but knew

what lay in store

seal oli

ei ühdki meest

terves meie meeskonnas

aga teadis

mis lamas rannikul

Kogu meeskonnas ei olnud ühdki meest, kes ei oleks teadnud mis neid rannikul ootab,

Line 6 / 24

For we had waited for that day through five long years of war.

for (because)

we had waited

for that day

through five long years

of war

sellepärast et

me olime oodanud

seda päeva

läbi viie pikka aasta

sõja

Sest olime seda päeva oodanud viis pikka sõja aastat.

Line 7 / 24

We knew that many would not return, but all our hearts were true,

we knew

that

many would not return

but

all our hearts

were true

Me teadsime

et

mitmed ei tule tagasi

aga

kõik meie südamed

olid truud

Me teadsime, et paljud ei tule tagasi, kuid meie südamed olid truud,

Line 8 / 24

For we were bound for Normandy, where we had a job to do.

for (because)

we were bound

for Normandy

where

we had

a job to do

Sellepärast et

olime seotud

Normandiale

kus

meil oli

töö teha

Sest olime seotud Normandiaga, kus meil oli tööd teha.

Line 9 / 24

Now the Empire Larch was a deep-sea tug with a crew of thirty-three,

now

the Empire Larch

was

a deep sea tug

with a crew

of thirty-three

Nüüd

Empire Larch

oli

süvamere puksiir

meeskonnaga

kolmekümnekolme

Nüüd Empire Larch oli süvamere puksiir, kolmekümnekolme pealise meeskonnaga,

Line 10 / 24

And I was just the galley boy on my first trip to sea.

and

I was

just (only)

the galley boy

on my first trip

to sea

ja

mina olin

ainult

kambüüsi poiss

minu esimesel matkal

merepeale

Ja mina olin ainult kambüüsi poiss oma esimesel merereisil.

Line 11 / 24

I little thought when I left home of the dreadful sights I'd see,

I thought

little

when

I left home

of the dreadful sights

I would see

Ma mõtlesin

vähe

kuna

Mina lahkusin kodust

kohutavatest nähtudest

mina saaksin nägema

Ma kodust lahkudes ei mõelnud kohutavate nähtude peale, mida nägema tuleksin,

Line 12 / 24

But I came to manhood on the day that I first saw Normandy.

but

I came

to manhood

on the day

that

I first saw

Normandy

aga

ma tulin

mehelikkusesse

päeval

see

ma esimest korda nägin

Normandiat

Aga ma sain meheks päeval, mil ma esimest korda Normandiat nägin.

Line 13 / 24

At Arromanches off the Beach of Gold, 'neath the rockets' deadly glare,

At Arromanches

off the Beach of Gold ("Gold Beach")

beneath the rockets' deadly glare

Arromanchis

kulla ranna ääres

rakettide surmava pilgu all

Arromanchis kulla ranna ääres, rakettide surmava pilgu all,

Line 14 / 24

We towed our blockships into place and we built a harbour there.

we towed

our blockships

into place

and

we built

a harbour

there

me vedasime

oma plokid

kohale

ja

ehitasime

sadama

sinna

Me vedasime oma plokid kohale ja ehitasime seal sadama.

Line 15 / 24

'Mid shot and shell we built it well, as history does agree,

amid shot and shell

we built it

well

as

history does agree

keset lasku ja kesta

ehitasime selle

hästi

nagu

ajalugu on nõus

Keset tulistamist ja kestasid ehitasime selle hästi, nagu ka ajalugu on sellega nõus,

Line 16 / 24

While brave men died in the swirling tide on the shores of Normandy.

while

brave men died

in the swirling tide

on the shores

of Normandy

samal ajal

vaprad mehed surid

pöörlevas tõusulaines

rannikul

Normandia

Kui vaprad mehed surid Normandia kalda pöörlevas tõusulaines.

Line 17 / 24

For every hero's name that's known, a thousand died as well.

for every hero's name

that is known

a thousand died

as well (in addition, also)

Iga kangelase nimele

mis on teada

tuhat suri

ka (lisaks ka)

Iga kangelase nime kohta mida teatakse, suri ka tuhat muud.

Line 18 / 24

On stakes and wire their bodies hung, rocked in the ocean swell;

on stakes and wire

their bodies hung

rocked

in the ocean swell

Vaiade ja traatide peal

nende kehad rippusid

kõikusid

ookeani paisudes

Vaiade ja traatide peal nende kehad rippusid, ja ka kõikusid ookeani paisudes;

Line 19 / 24

And many a mother wept that day for the sons they loved so well,

and

many a mother wept

that day

for the sons

they loved

so well

ja

mitmed emad nutsid

sellel päeval

poegade jaoks

nad armastasid

nii hästi

Ja paljud emad nutsid sel päeval nende poegade pärast, keda nad armastasid nii väga,

Line 20 / 24

Men who cracked a joke and cadged a smoke as they stormed the gates of Hell.

men

who cracked a joke

and

cadged a smoke

as

they stormed

the gates of Hell

mehed

kes heidsid nalja

ja

palusid suitsu

kui

nad ründasid

Põrgu väravad

Mehed, kes heidsid nalja ja palusid suitsu, kui nad põrgu väravatesse ründasid.

Line 21 / 24

As the years pass by, I can still recall the men I saw that day,

as

the years pass by

I can recall

still

the men

I saw

that day

kui

aastad mööduvad

saan meenutada

ikka veel

mehi

ma nägin

sellel päeval

Aastate möödudes meenutan ikka veel neid mehi, keda ma nägin sel päeval,

Line 22 / 24

Who died upon that blood-soaked sand where now sweet children play;

who died

upon that blood soaked sand

where

now

sweet children play

kes surid

sellel verest ligunenud liival

kus

nüüd

armsad lapsed mängivad

Kes surid sellel verest ligunenud liival, kus nüüd armsad lapsed mängivad;

Line 23 / 24

And those of you who were unborn, who've lived in liberty,

and

those of you

who were unborn

who have lived

in liberty

ja

need teie seast

kes jäid sündimata

kes on elanud

vabaduses

Ja need teist, kes sündimata jäid, kes elasid vabaduses,

Line 24 / 24

Remember those who made it so on the shores of Normandy.

remember those (men)

who made it

so

on the shores

of Normandy

mäletage neid

kes selle tegid

sedaviisi

kaldal

Normandia

Mäletage neid, kes selle sedaviisi tegid Normandia kaldal.