Estonian flag

Räägin eesti keelt ja tahan õppida inglise keelt.

US flag

"Sound of Silence" - Disturbed

"Vaikuse Hääl" - Disturbed

World Trade Center 9-11-2001

Vajuta siia, et vaadata videot

Vajuta siia, et kuulda täielikku helisalvestust

Line 1 / 34

Hello, darkness, my old friend!

hello

darkness

my old friend

tere

pimedus

mu vana sõber

Tere, pimedus, mu vana sõber

Line 2 / 34

I've come to talk with you again,

I have come

to talk

with you

again

tulin

rääkima

sinuga

uuesti

Tulin sinuga uuesti rääkima,

Line 3 / 34

Because a vision softly creeping,

because

a vision

softly

creeping

sest

nägemus

tasaselt

hiilima

Sest nägemus tasaselt hiilides,

Line 4 / 34

Left its seeds while I was sleeping,

left

its seeds

while

I was sleeping

jättis maha

oma seemned

kui

ma magasin

jättis maha oma seemned, kui ma magasin,

Line 5 / 34

And the vision that was planted in my brain,

and

the vision

that

was planted

in my brain

ning

nägemus

mis

istutati

minu ajusse

Ning nägemus, mis istutati minu ajusse,

Line 6 / 34

Still remains,

still

remains

ikka veel

jääb alles

Jääb ikka veel alles,

Line 7 / 34

Within the sound of silence.

within the sound

of silence

hääles

vaikuse

Vaikuse hääles.

Line 8 / 34

In restless dreams I walked alone,

in restless dreams

I walked

alone

rahututes unenägudes

ma kõndisin

üksi

Ma kõndisin üksi rahututes unenägudes,

Line 9 / 34

Narrow streets of cobblestone,

narrow streets

of cobblestone

kitsad tänavad

munakividest

Kitsad munakividest tänavad,

Line 10 / 34

'Neath the halo of a street lamp,

beneath

the halo

of a street lamp

all

halo

tänavavalgusti

Tänavavalgusti halo all,

Line 11 / 34

I turned my collar to the cold and damp,

I turned

my collar

to the cold

and

damp

ma keerasin

oma krae

külma

ja

niiskuse

Ma keerasin oma krae külma ja niiskuse eest üles,

Line 12 / 34

When my eyes were stabbed by the flash of a neon light,

when

my eyes

were stabbed

by the flash

of a neon light

kui

mu silmad

torgati

helk

neoonvalguse

Kui neoonvalguse helk torkas mulle silmadesse,

Line 13 / 34

That split the night,

that

split

the night

see

lõhestas

öö

See lõhestas öö,

Line 14 / 34

And touched the sound of silence.

and

touched

the sound

of silence

ja

puudutas

hääl

vaikuse

Ja puudutas vaikuse häält.

Line 15 / 34

And in the naked light I saw,

and

in the naked light

I saw

ning

lahtises tules

ma nägin

Ning nägin lahtises tules,

Line 16 / 34

Ten thousand people, maybe more,

ten thousand

people

maybe

more

kümme tuhat

inimesed

võib-olla

rohkem

Kümmet tuhandet inimest, võib-olla rohkem,

Line 17 / 34

People talking without speaking,

people talking

without speaking

inimesed rääkisid

ilma rääkimata

Inimesed rääkisid ilma rääkimata,

Line 18 / 34

People hearing without listening,

people hearing

without listening

inimesed kuulsid

ilma kuulamata

Inimesed kuulsid ilma kuulmata,

Line 19 / 34

People writing songs that voices never share,

people writing

songs

that

voices

never

share

inimesed kirjutasid

laulud

mida

hääled

kunagi

jaga

Inimesed kirjutasid laule, mida hääled kunagi ei jaga,

Line 20 / 34

And no one dared,

and

no one

dared

ja

keegi

julgenud

Ja keegi ei julgenud,

Line 21 / 34

Disturb the sound of silence.

disturb

the sound

of silence

segada

hääl

vaikuse

Segada vaikuse häält.

Line 22 / 34

Fools, said I, you do not know,

fools

said I

you do not know

narrid

ütlesin ma

te ei tea

Narrid, ütlesin ma, te ei tea,

Line 23 / 34

Silence like a cancer grows,

silence

like a cancer

grows

vaikus

nagu vähk

kasvab

Vaikus kasvab nagu vähk,

Line 24 / 34

Hear my words that I might teach you,

hear

my words

that

I might teach

you

kuulake

mu sõnu

mida

ma võin õpetada

teile

Kuulake mu sõnu, mida ma võin teile õpetada

Line 25 / 34

Take my arms that I might reach you,

take

my arms

that

I might reach

you

võtke

mu käed

mille

ma võin ulatada

teile

Võtke mu käed, mille ma võin teile ulatada,

Line 26 / 34

But my words, like silent raindrops fell,

but

my words

like

silent raindrops

fell

kuid

mu sõnad

nagu

vaiksed vihmapiisad

langesid

Kuid mu sõnad langesid nagu vaiksed vihmapiisad,

Line 27 / 34

And echoed in the wells of silence.

and

echoed

in the wells

of silence

ja

kajasid

kaevudes

vaikuse

Ja kajasid vaikuse kaevudes.

Line 28 / 34

And the people bowed and prayed,

and

the people

bowed

and

prayed

ja

inimesed

kummardasid

ja

palvetasid

Ja inimesed kummardasid ja palvetasid,

Line 29 / 34

To the neon god they made,

to the neon god

they made

neoonjumalale

mille nad lõid

Neoonjumalale, mille nad lõid,

Line 30 / 34

And the sign flashed out its warning,

and

the sign

flashed out

its warning

ja

märk

sähvatas

oma hoiatuse

Ja märk sähvatas oma hoiatuse,

Line 31 / 34

In the words that it was forming,

in the words

that

it was forming

sõnades

mida

see moodustas

Sõnades, mida see moodustas,

Line 32 / 34

And the sign said, the words of the prophets are written on the subway walls,

and

the sign

said

the words

of the prophets

are written

on the subway walls

ja

märk

ütles

sõnad

prohvetite

on kirjutatud

metroo seintele

Ja märk ütles, et prohvetite sõnad on kirjutatud metroo seintele,

Line 33 / 34

And tenement halls,

and

tenement halls

ja

üürikorterid

Ja üürikorteritele,

Line 34 / 34

And whispered in the sound of silence.

and

whispered

in the sound

of silence

ja

sosistas

hääles

vaikuse

Ja sosistas vaikuse hääles.