Estonian flag

Räägin eesti keelt ja tahan õppida inglise keelt.

US flag

"Spanish Ladies" - traditional Royal Navy song (1795) sung by Sarah Blasko

"Hispaania daamid" - traditsionaalne Kuningliku Mereväe laul (1795) esitajaks Sarah Blasko

Battle of Trafalgar

Vajuta siia, et vaadata videot.

Vajuta siia, et kuulda täielikku helisalvestust.

Line 1 / 48

Farewell and adieu to you Spanish ladies,

farewell

and

adieu

to you

Spanish ladies

hüvasti

ja

adjöö

teile

Hispaania daamid

Hüvasti ja adjöö teile Hispaania daamid,

Line 2 / 48

Farewell and adieu to you ladies of Spain,

farewell

and

adieu

to you

ladies

of Spain

hüvasti

ja

adjöö

teile

daamid

Hispaaniast

Hüvasti ja adjöö daamidele Hispaaniast,

Line 3 / 48

For we have received orders to sail to old England,

for

we have received

orders

to sail

to old England

sest

me oleme saanud

käsud

seilata

vanasse Inglismaale

Sest me oleme saanud käsu seilata vanasse Inglismaale,

Line 4 / 48

We hope in a short time to see you again,

we hope

in a short time

to see

you

again

me loodame

lühikese aja jooksul

näha

teie

jälle

Me loodame teid varsti jälle näha,

Line 5 / 48

We'll rant and we'll roar like true British sailors,

we will rant

and

we will roar

like

true British sailors

me käratseme

ja

me möirgame

nagu

tõelised Briti meremehed

Me käratseme ja me möirgame nagu tõelised Briti meremehed,

Line 6 / 48

We'll rant and we'll roar along the salt seas,

we will rant

and

we will roar

along the salt seas

me käratseme

ja

me möirgame

mööda soolaseid meri

Me käratseme ja me möirgame mööda soolaseid meri,

Line 7 / 48

Until we strike soundings in the channel of old England,

until

we strike

soundings

in the channel

of old England

kuni

me satume

sondeerimised

kanalis

vanast Inglismaast

Kuni me satume vana Inglismaa sondeeritud kanalisse,

Line 8 / 48

From Ushant to Scilly 'tis thirty-five leagues,

from Ushant

to Scilly

it is

thirty-five

leagues

alates Ushantist

Scillysse

see on

kolmkümmend viis

kolmikmiilid

Alates Ushantist kuni Scillyni on kolmkümmend viis kolmikmiili,

Line 9 / 48

We hove our ship to, with the wind o' southwest, boys,

we hove...to

our ship

with the wind

out of southwest

boys

me suunasime

meie laev

koos tuulega

edelast välja

poisid

Me suunasime oma laeva, koos tuulega edelast välja, poisid,

Line 10 / 48

We hove our ship to deep soundings to take,

we hove...to

our ship

deep soundings

to take

me suunasime

meie laev

sügavuse sondeerimised

võtta

Me suunasime oma laeva, et teha sügavuse sondeerimist,

Line 11 / 48

'Twas forty-five fathoms with a white sandy bottom,

it was

forty-five fathoms

with

a

white

sandy

bottom

see oli

nelikümmend viis süldi

koos

- (artikkel)

valge

liivane

põhi

See oli nelikümmend viis süldi ja valge liivase põhjaga,

Line 12 / 48

So we squared our main yard and up channel did make,

so

we squared

our main yard

and

up channel

did make

nii

me sättisime otse

meie peapuri

ja

üles kanalit

tegi

Nii me sättisime oma peapurje otse ja läksime üles kanalit,

Line 13 / 48

We'll rant and we'll roar like true British sailors,

we will rant

and

we will roar

like

true British sailors

me käratseme

ja

me möirgame

nagu

tõelised Briti meremehed

Me käratseme ja me möirgame nagu tõelised Briti meremehed,

Line 14 / 48

We'll rant and we'll roar along the salt seas,

we will rant

and

we will roar

along the salt seas

me käratseme

ja

me möirgame

mööda soolaseid meri

Me käratseme ja me möirgame mööda soolaseid meri,

Line 15 / 48

Until we strike soundings in the channel of Old England,

until

we strike

soundings

in the channel

of old England

kuni

me satume

sondeerimised

kanalis

vanast Inglismaast

Kuni me satume vana Inglismaa sondeeritud kanalisse,

Line 16 / 48

From Ushant to Scilly 'tis thirty-five leagues,

from Ushant

to Scilly

it is

thirty-five

leagues

alates Ushantist

Scillysse

see on

kolmkümmend viis

kolmikmiilid

Alates Ushantist kuni Scillyni on kolmkümmend viis kolmikmiili,

Line 17 / 48

Now let every man drink up his full bumper,

now

let

every

man

drink up

his

full

bumper

nüüd

laskma

iga

mees

ära jooma

tema

täis

puhver

Nüüd las iga mees joob ära oma täis puhvri,

Line 18 / 48

Let every man drink up his full glass,

let

every

man

drink up

his

full

glass

laskma

iga

mees

ära jooma

tema

täis

klaas

Las iga mees joob ära oma täis klaasi,

Line 19 / 48

We'll drink and be jolly and drown melancholy,

we will drink

and

be jolly

and

drown

melancholy

me joome

ja

lõbus olema

ja

uppuma

melanhoolia

Me joome ja oleme lõbusad ja upume melanhooliasse,

Line 20 / 48

And here's to the health of each true hearted lass,

and

here is to

the health

of

each

true hearted

lass

ja

toosti lööma

tervis

(eessõna)

iga

südamlik

tüdruk

Ja lööme toosti iga südamliku tüdruku tervise heaks,

Line 21 / 48

We'll rant and we'll roar like true British sailors,

we will rant

and

we will roar

like

true British sailors

me käratseme

ja

me möirgame

nagu

tõelised Briti meremehed

Me käratseme ja me möirgame nagu tõelised Briti meremehed,

Line 22 / 48

We'll rant and we'll roar along the salt seas,

we will rant

and

we will roar

along the salt seas

me käratseme

ja

me möirgame

mööda soolaseid meri

Me käratseme ja me möirgame mööda soolaseid meri,

Line 23 / 48

Until we strike soundings in the channel of Old England,

until

we strike

soundings

in the channel

of old England

kuni

me satume

sondeerimised

kanalis

vanast Inglismaast

Kuni me satume vana Inglismaa sondeeritud kanalisse,

Line 24 / 48

From Ushant to Scilly 'tis thirty-five leagues,

from Ushant

to Scilly

it is

thirty-five

leagues

alates Ushantist

Scillysse

see on

kolmkümmend viis

kolmikmiilid

Alates Ushantist kuni Scillyni on kolmkümmend viis kolmikmiili,

Line 25 / 48

The first land we sighted was called the Dodman,

the first land

we sighted

was called

the Dodman

esimene maa

me nägime

kutsuti

Dodman

Esimest maad, mida me nägime, kutsuti Dodmaniks,

Line 26 / 48

Next Ram's Head off Plymouth, Start, Portland, and Wight,

next

Ram's Head

off

Plymouth

Start

Portland

and

Wight

järgmine

Ram's Head

lähedal

Plymouth

Start

Portland

ja

Wight

Järgmine Ram's Head lähedal Plymouth, Start, Portland, ja Wight,

Line 27 / 48

We sailed then by Beachy, by Fairly and Dover,

we sailed

then

by Beachy

by Fairly

and

Dover

me seilasime

seejärel

mööda Beachy

mööda Fairly

ja

Dover

Seejärel me seilasime mööda Beachyst, Fairlyst ja Doverist,

Line 28 / 48

Then bore straight away for the South Foreland light,

then

bore

straight away

for

the South Foreland

light

siis

hoidis kurssi

otse

jaoks

South Foreland

tuletorn

Siis hoidsime kurssi otse South Forelandi tuletorni suunas,

Line 29 / 48

We'll rant and we'll roar like true British sailors,

we will rant

and

we will roar

like

true British sailors

me käratseme

ja

me möirgame

nagu

tõelised Briti meremehed

Me käratseme ja me möirgame nagu tõelised Briti meremehed,

Line 30 / 48

We'll rant and we'll roar along the salt seas,

we will rant

and

we will roar

along the salt seas

me käratseme

ja

me möirgame

mööda soolaseid meri

Me käratseme ja me möirgame mööda soolaseid meri,

Line 31 / 48

Until we strike soundings in the channel of Old England,

until

we strike

soundings

in the channel

of old England

kuni

me satume

sondeerimised

kanalis

vanast Inglismaast

Kuni me satume vana Inglismaa sondeeritud kanalisse,

Line 32 / 48

From Ushant to Scilly 'tis thirty-five leagues,

from Ushant

to Scilly

it is

thirty-five

leagues

alates Ushantist

Scillysse

see on

kolmkümmend viis

kolmikmiilid

Alates Ushantist kuni Scillyni on kolmkümmend viis kolmikmiili,

Line 33 / 48

The signal was made for the grand fleet to anchor,

the signal

was made

for

the grand fleet

to anchor

signaal

tehti

jaoks

suur laevastik

ankurdada

Suurele laevastikule anti signaal ankurdamiseks,

Line 34 / 48

And all in the Downs that night for to lie,

and

all

in the Downs

that night

for

to lie

ja

kõik

Downsis

see öö

jaoks

laskuda

Ja kõik Downsi see öö laskuda,

Line 35 / 48

Let go your shank painter, let go your cat (stopper),

let go

your shank painter

let go

your cat (stopper)

lase lahti

sinu ankrunöör

lase lahti

tõsteköis

Lase lahti oma ankrunöörist, lase lahti tõsteköiest,

Line 36 / 48

Haul up your clewgarnets, let tack and sheets fly,

haul up

your clewgarnets

let

tack

and

sheets

fly

üles tõstma

sinu purjeköied

laskma

köis

ja

purjed

lendama

Tõsta üles oma purjeköied, lase köitel ja purjetel lennata,

Line 37 / 48

We'll rant and we'll roar like true British sailors,

we will rant

and

we will roar

like

true British sailors

me käratseme

ja

me möirgame

nagu

tõelised Briti meremehed

Me käratseme ja me möirgame nagu tõelised Briti meremehed,

Line 38 / 48

We'll rant and we'll roar along the salt seas,

we will rant

and

we will roar

along the salt seas

me käratseme

ja

me möirgame

mööda soolaseid meri

Me käratseme ja me möirgame mööda soolaseid meri,

Line 39 / 48

Until we strike soundings in the channel of Old England,

until

we strike

soundings

in the channel

of old England

kuni

me satume

sondeerimised

kanalis

vanast Inglismaast

Kuni me satume vana Inglismaa sondeeritud kanalisse,

Line 40 / 48

From Ushant to Scilly 'tis thirty-five leagues,

from Ushant

to Scilly

it is

thirty-five

leagues

alates Ushantist

Scillysse

see on

kolmkümmend viis

kolmikmiilid

Alates Ushantist kuni Scillyni on kolmkümmend viis kolmikmiili,

Line 41 / 48

Now let every man drink off his full bumper,

now

let

every man

drink off

his full bumper

nüüd

laskma

iga mees

jooma

tema täis puhver

Nüüd, las iga mees joob oma täis puhvrist,

Line 42 / 48

And let every man drink off his full glass,

and

let

every man

drink off

his full glass

ja

laskma

iga mees

jooma

tema täis klaas

Ja las iga mees joob oma täis klaasist,

Line 43 / 48

We'll drink and be jolly and drown melancholy,

we will drink

and

be jolly

and

drown

melancholy

me joome

ja

lõbus olema

ja

uppuma

melanhoolia

Me joome ja oleme lõbusad ja upume melanhooliasse,

Line 44 / 48

And here's to the health of each true hearted lass,

and

here is to

the health

of each true hearted lass

ja

lööma toosti

tervis

igast südamlikust tüdrukust

Ja lööme toosti iga südamliku tüdruku tervise heaks,

Line 45 / 48

We'll rant and we'll roar like true British sailors,

we will rant

and

we will roar

like

true British sailors

me käratseme

ja

me möirgame

nagu

tõelised Briti meremehed

Me käratseme ja me möirgame nagu tõelised Briti meremehed

Line 46 / 48

We'll rant and we'll roar along the salt seas,

we will rant

and

we will roar

along the salt seas

me käratseme

ja

me möirgame

mööda soolaseid meri

Me käratseme ja me möirgame mööda soolaseid meri,

Line 47 / 48

Until we strike soundings in the channel of Old England,

until

we strike

soundings

in the channel

of old England

kuni

me satume

sondeerimised

kanalis

vanast Inglismaast

Kuni me satume vana Inglismaa sondeeritud kanalisse,

Line 48 / 48

From Ushant to Scilly 'tis thirty-five leagues.

from Ushant

to Scilly

it is

thirty-five

leagues

alates Ushantist

Scillysse

see on

kolmkümmend viis

kolmikmiilid

Alates Ushantist kuni Scillyni on kolmkümmend viis kolmikmiili,