Estonian flag

Räägin eesti keelt ja tahan õppida inglise keelt.

US flag

"Take My Breath Away" - Berlin

"Teed mu hingetuks" - Berlin

Top Gun Kiss

Vajuta siia, et vaadata videot.

Vajuta siia, et kuulda täielikku helisalvestust.

Line 1 / 19

Watching every motion in my foolish lover's game,

Watching

every motion

in

my

foolish

lover's

game

jälgimine

iga liigutus

sees

mu

narrid

armastajad

mäng

Jälgin igat liigutust oma narris armastajate mängus,

Line 2 / 19

On this endless ocean finally lovers know no shame,

On this endless ocean

finally

lovers

know

no shame

sellel lõputul ookeanil

lõpuks

armastajad

teadma

pole häbi

Lõpuks sellel lõputul ookeanil ei tunne armastajad häbi,

Line 3 / 19

Turning and returning to some secret place inside,

Turning

and

returning

to some secret place

inside

pööramine

ja

naasmine

mingisse salajasse paika

sisemus

Pööran ja naasen mingisse salajasse paika enda sisemuses,

Line 4 / 19

Watching in slow motion as you turn around and say,

Watching

in slow motion

as

you turn around

and

say

vaatamine

aeglane liikumine

kui

sa pöörad ümber

ja

ütlema

Vaatan, kuidas sa aeglaselt ümber pöörad ja ütled,

Line 5 / 19

Take my breath away, take my breath away,

Take

my breath

away

take

my breath

away

võtma

mu hing

eemal

võtma

mu hing

eemal

Sa teed mu hingetuks, sa teed mu hingetuks,

Line 6 / 19

Watching I keep waiting, still anticipating love,

Watching

I keep waiting

still

anticipating

love

jälgimine

ma ikka ootan

siiski

ootamine

armastus

Jälgides ma ikka ootan armastust,

Line 7 / 19

Never hesitating to become the fated ones,

Never

hesitating

to become

the fated ones

eales

kahtlemine

saada

saatusest määratud

Eales ei kahtle olla kellegagi saatusest määratud,

Line 8 / 19

Turning and returning to some secret place to hide,

Turning

and

returning

to some secret place

to hide

pööramine

ja

naasmine

mingisse salajasse paika

peita

Pööran ja naasen mingisse salajasse paika end peitma,

Line 9 / 19

Watching in slow motion as you turn to me and say, "My love,...

Watching

in slow motion

as

you turn

to me

and

say

my love

vaatamine

aeglane liikumine

kui

sa pöörad

mulle

ja

ütlema

Mu armastus

Vaatan, kuidas sa aeglaselt ümber pöörad ja ütled, "Mu arm,...

Line 10 / 19

...Take my breath away",

take

my breath

away

võtma

mu hing

eemal

...Sa teed mu hingetuks,

Line 11 / 19

Through the hourglass I saw you, in time you slipped away,

Through the hourglass

I saw you

in time

you slipped away

läbi liivakella

ma nägin sind

aja jooksul

sa libisesid eemale

Ma nägin sind läbi liivkella, kuid aja jooksul sa kadusid ära,

Line 12 / 19

When the mirror crashed, I called you and turned to hear you say,

When

the mirror

crashed

I called you

and

turned

to hear

you say

kui

peegel

purunes

ma hüüdsin sind

ja

keeras

kuulda

sa ütled

Kui peegel purunes, siis hüüdsin sind ja kuulsin sind ütlemas,

Line 13 / 19

If only for today, I am unafraid,

If

only

for today

I am unafraid

kui

ainult

tänaseks

ma ei karda

Ainult täna ma ei karda,

Line 14 / 19

Take my breath away, take my breath away,

Take

my breath

away

take

my breath

away

võtma

mu hing

eemal

võtma

mu hing

eemal

Sa teed mu hingetuks, sa teed mu hingetuks,

Line 15 / 19

Watching every motion in this foolish lovers' game,

Watching

every motion

this

foolish

lovers'

(in) game

jälgimine

iga liigutus

selles

narris

armastajate

mängus

Jälgin igat liigutust selles narris armastajate mängus,

Line 16 / 19

Haunted by the notion, somewhere there's a love in flames,

Haunted

by the notion

somewhere

there is

a love

in flames

vaevatud

kujutlusest

kuskil

seal on

armastus

leekides

Vaevatud kujutlusest, et kuskil on leegitsev armastus,

Line 17 / 19

Turning and returning to some secret place inside,

Turning

and

returning

to some secret place

inside

pööramine

ja

naasmine

mingisse salajasse paika

sisemus

Pööran ja naasen mingisse salajasse paika enda sisemuses,

Line 18 / 19

Watching in slow motion as you turn my way and say,

Watching

in slow motion

as

you turn

my way

and

say

vaatamine

aeglane liikumine

kui

sa pöörad

minu tee

ja

ütlema

Vaatan, kuidas sa aeglaselt pöörad minu poole ja ütled,

Line 19 / 19

Take my breath away, my love, take my breath away.

Take

my breath

away

my love

take

my breath

away

võtma

mu hing

eemal

mu armastus

võtma

mu hing

eemal

Sa teed mu hingetuks, mu arm, sa teed mu hingetuks.