Estonian flag

Räägin eesti keelt ja tahan õppida inglise keelt.

US flag

"Traveling Light" by Joel Hanson and Sara Groves

"Kergelt reisimine" - Joel Hanson ja Sara Groves

Traveling Light

Vajuta siia, et vaadata videot.

Vajuta siia, et kuulda täielikku helisalvestust.

Line 1 / 16

Well, I was doubling over the load on my shoulders,

well

I

was doubling over

the load

on my shoulders

hästi

ma

olin kummargil

koorem

minu õlgade peal

Hästi, ma olin kummargil koormast, mis oli mu õlgadel,

Line 2 / 16

Was a weight I carried with me every day,

[it] was

a weight

I carried

with me

every day

[see] oli

raskus

ma kandsin

koos minuga

iga päev

See oli raskus, mida ma kandsin endaga iga päev,

Line 3 / 16

Crossing miles of frustrations and rivers a-raging,

crossing

miles

of frustrations

and

rivers

a-raging

ületamine

miilid

frustratsioonist

ja

jõed

raevumine

Ületades frustratsiooni miile ja raevu jõgesid,

Line 4 / 16

Picking up stones I found along the way,

picking up

stones

I found

along the way

üles korjamine

kivid

ma leidsin

mööda teed

Korjates üles kivisid, mida ma leidsin mööda teed,

Line 5 / 16

I staggered and I stumbled down pathways of trouble,

I staggered

and

I stumbled

down

pathways

of trouble

ma vaarusin

ja

ma komistasin

allapoole

rajad

pahandusest

Ma vaarusin ja komistasin allapoole mööda pahanduste radu,

Line 6 / 16

I was hauling those souvenirs of misery,

I was hauling

those souvenirs

of misery

ma tassisin

need suveniirid

viletsusest

Ma tassisin neid viletsuse suveniire,

Line 7 / 16

And with each step taken my back was breaking,

and

with each step

taken

my back

was breaking

ja

iga sammuga

võetud

mu selg

oli murdumas

Ja iga sammuga oli mu selg murdumas,

Line 8 / 16

'Til I found the One who took it all from me,

until

I found

the one

who

took

it

all

from me

kuni

ma leidsin

üks

kes

võttis

see

kõik

minult

Kuni ma leidsin Ühe, kes võttis selle kõige minult,

Line 9 / 16

Down by the riverside, I laid my burdens down, now I'm traveling light,

down

by the riverside

I laid

my burdens

down

now

I am traveling

light

all

mööda jõekallast

ma panin

mu koormad

maha

nüüd

ma reisin

kerge

Alla mööda jõekallast, ma panin oma koormad maha, nüüd ma reisin kergelt,

Line 10 / 16

My spirit lifted high, I found my freedom now, and I'm traveling light,

my spirit

lifted

high

I found

my freedom

now

and

I am traveling

light

mu tuju

tõstetud

kõrge

ma leidsin

mu vabadus

nüüd

ja

ma reisin

kerge

Mu tuju on tõusnud kõrgele, ma leidsin nüüd oma vabaduse, ja ma reisin kergelt,

Line 11 / 16

Through the darkest alleys and loneliest valleys,

through the darkest alleys

and

loneliest valleys

läbi kõige pimedamate alleede

ja

kõige üksikumad orud

Läbi kõige pimedamate alleede ja kõige üksikumate orgude,

Line 12 / 16

I was dragging those heavy chains of doubt and fear,

I was dragging

those heavy chains

of doubt

and

fear

ma vedasin

need rasked ahelad

kahetsusest

ja

hirm

Ma vedasin neid raskeid kahetsuse ja hirmu ahelaid,

Line 13 / 16

Then with one word spoken the locks were broken,

then

with one word

spoken

the locks

were broken

siis

ühe sõnaga

öeldud

lukud

oli murtud

Siis ühe öeldud sõnaga olid lukud murtud,

Line 14 / 16

Now He's leading me to places, where there are no tears,

now

he is leading me

to places

where

there are

no tears

nüüd

tema juhib mind

kohtadesse

kus

seal on

pisarateta

Nüüd, Tema viib mind kohtadesse, kus pole pisaraid,

Line 15 / 16

Down by the riverside, I laid my burdens down, now I'm traveling light,

down

by the riverside

I laid

my burdens

down

now

I am traveling

light

all

mööda jõekallast

ma panin

mu koormad

maha

nüüd

ma reisin

kerge

Alla mööda jõekallast, ma panin oma koormad maha, nüüd ma reisin kergelt,

Line 16 / 16

My spirit lifted high, I found my freedom now, and I'm traveling light,

my spirit

lifted

high

I found

my freedom

now

and

I am traveling

light

mu tuju

tõstetud

kõrge

ma leidsin

mu vabadus

nüüd

ja

ma reisin

kerge

Mu tuju on tõusnud kõrgele, ma leidsin nüüd oma vabaduse, ja ma reisin kergelt,