Estonian flag

Räägin eesti keelt ja tahan õppida inglise keelt.

US flag

"True Grit" - Introduction (2010)

"Tõeline kirg" - Sissejuhatus (2010)

True Grit

Vajuta siia, et vaadata videot.

Vajuta siia, et kuulda täielikku helisalvestust.

Line 1 / 9

People did not give it credence that a young girl could leave home and go off in the winter time to avenge her father's blood, but it did happen.

people

did not give it credence

that

a young girl

could leave home

and

go off

in the winter time

to avenge

her father's blood

but

it did happen

inimesed

ei uskunud

et

noor tüdruk

võiks hakuda kodust

ja

minna ära

talvisel ajal

kättemaksma

teama isa verd

aga

see juhtus

Inimesed ei uskunud, et noor tüdruk võib jätta kodu ja talvisel ajal minna isa verd kättemaksma, kuid nii juhtus.

Line 2 / 9

I was just fourteen years of age when a coward by the name of Tom Chaney shot my father down and robbed him of his life and his horse and two California gold pieces that he carried in his trouser pant.

I was

just

fourteen years of age

when

a coward

by the name of

Tom Chaney

shot down

my father

and

robbed

him

of his life

and

his horse

and

two California gold pieces

that

he carried

in his trouser pant

Ma olin

ainult

nejateistkümneaastane

kui

arkpüks

nimega

Tom Chaney

tulistas maha

minu isa

ja

varastas

temalt

tema elu

ja

tema hobuse

ja

kaks kalifornia kullast tükki

mis

teama kandis

oma pükstes

Ma olin vaid neljateistkümneaastane, kui Tom Chaney nimeline argpüks lasi mu isa maha ja röövis temalt ta elu ja tema hobuse ja kaks California kulla tükki, mida ta oma pükstes kandiss.

Line 3 / 9

Chaney was a hired man, and Papa had taken him up to Fort Smith to help lead back a string of mustang ponies that he had bought.

Chaney

was

a hired man

and

Papa

had taken

him

up

to Fort Smith

in order to help lead back

a string

of mustang ponies

that

he had bought

Chaney

oli

palgatud mees

ja

Papa

oli vötnud

ta

üles

Fort Smithisse

et aidata tuua tagasi

Mustang-ponid

mis

ta oli ostnud

Chaney oli palgatud mees ja Papa võttis ta kaasa Fort Smithisse, et aidata kaasa ostetud mustang-ponid tagasi-toomisel.

Line 4 / 9

In town, Chaney had fallen into drink and cards and lost all his money.

in town

Chaney

had fallen

into drink

and

cards

and

(had) lost

all his money

linnas

Chaney

oli langenud

viinale

ja

kaartidele

ja

oli kaotanud

kõik enda raha

Linnas oli Chaney langenud viinale ja kaartidele ning kaotanud oma raha.

Line 5 / 9

He got it into his head he was being cheated and went back to the boarding house for his Henry rifle.

he got

it

into his head

he was being cheated

and

went back

to the boarding house

for his Henry rifle

ta sai

see

enda pähe

teda peteti

ja

läks tagasi

pansionisse

enda Henry püssi järele

Ta sai oma pähe, et teda peteti ja ta läks tagasi oma Henry püssi järele pansionisse.

Line 6 / 9

When Papa tried to intervene, Chaney shot him. Chaney fled.

when

Papa

tried to intervene

Chaney

shot

him

Chaney

fled

kui

Papa

üritas sekkuda

Chaney

tulistas

teda

Chaney

põgenes

Kui Papa üritas sekkuda, tulistas Chaney teda. Chaney põgenes.

Line 7 / 9

He could have walked his horse, for not a soul in that city could be bothered to give chase.

he could have walked

his horse

for (because)

not a soul

in that city

could be bothered

to give chase

ta oleks võinud kõndida

tema hobune

sest

ei ükski hing

selles linnas

olla häiritud

taga-ajada

Ta oleks võinud oma hobusega kõndida, sest ükski selle linna hing ei olnud taga-ajamisest huvitatud.

Line 8 / 9

No doubt Chaney fancied himself scot free, but he was wrong.

no doubt

Chaney

fancied

himself

scot free

but

he was wrong

ei kahtlustgi

Chaney

pidas

ennast

süüst vabana

aga

ta eksis

Pole kahtlust, et Chaney arvas endit süüst vabaks, kuid ta eksis.

Line 9 / 9

You must pay for everything in this world one way and another; there is nothing free except the grace of God.

you must pay

for everything

in this world

one way and another

there is

nothing

free

except

the grace of God

sa pead maksma

kõige eest

selles maailmas

ühel või teisel moel

seal on

mitte midagi

tasuta

väljaarvatud

Jumala arm

Sa pead maksma kõige eest selles maailmas ühel või teisel viisil; ei ole midagi tasuta peale Jumala armu.