Finnish flag

Puhun suomea ja haluan oppia englantia.

US flag

Zombies! - Bob Hope

Zombit! - Bob Hope

Bob Hope

Katso puhuttu video klikkaamalla tästä

Kuuntele koko äänite klikkaamalla tästä.

Line 1 / 8

Do you live here?

do

you

live

here

olla

sinä

asua

täällä

Asutko täällä?

Line 2 / 8

Yes.

yes

Kyllä

Kyllä.

Line 3 / 8

Well, maybe you know what a zombie is?

well

maybe

you know

what

a zombie

is

no

ehkä

tiedät

mikä

zombi

on

No, ehkä tiedät mikä zombi on?

Line 4 / 8

When a person dies and is buried, it seems a certain voodoo priest [who] will have the power to bring him back to life.

when

a person

dies

and

is buried

it seems

a

certain

voodoo

priest

who

will have

the power

to bring

him

back

to life

kun

ihminen

kuolee

ja

haudataan

näyttää

-

eräs

voodoo

pappi

joka

on

voima

tuoda

hän

takaisin

eloon

Kun ihminen kuolee ja hänet haudataan, näytää siltä, että voodoo-papilla on voimaa herättää hänet takaisin eloon.

Line 5 / 8

How horrible!

how

horrible

kuinka

kamala

Kuinka kamalaa!

Line 6 / 8

It's worse than horrible, because a zombie has no will of his own.

it is

worse

than

horrible

because

a zombie

has

no will

of his own

se on

pahempaa

kuin

kamala

koska

zombi

olla

ei tahtoa

omaa

Kamalampaa kuin kamalaa, sillä zombilla ei ole omaa tahtoa.

Line 7 / 8

You see them sometimes walking around blindly with dead eyes, following orders, not knowing what they do, not caring.

you see

them

sometimes

walking

around

blindly

with dead eyes

following orders

not

knowing

what they do

not caring

näet

ne

joskus

kävelemässä

ympäriinsä

sokeasti

kuollein silmin

seuraten ohjeita

eikä

tietäen

mitä tekevät

eivät välitä

Joskus ne kävelevät silmätä sokeina, seuraten ohjeita, eivätkä tiedä mitä tehdä, eivätkä välitä.

Line 8 / 8

You mean like Democrats?

you mean

like

Democrats

tarkoitatko

kuten

demokraatit

Tarkoitatko demokraatteja?