Finnish flag

Puhun suomea ja haluan oppia englantia.

US flag

"Remember the Alamo" - Donovan Leitch

"Muista Alamo" - Donovan Leitch

Battle of Alamo

Katso puhuttu video klikkaamalla tästä.

Kuuntele koko äänite klikkaamalla tästä.

Line 1 / 24

A hundred and eighty were challenged by Travis to die

A hundred

and

eighty

were challenged

by Travis

to die

sata

ja

kahdeksankymmentä

haastettiin

Travisin

kuolemaan

Satakahdeksankymmentä Travis haastoi kuolemaan

Line 2 / 24

By a line that he drew with his sword as the battle drew nigh

By a line

that

he

drew

with his sword

as

the battle

drew

nigh

Linjalla

joka

hän

piirsi

miekallaan

kun

taistelu

vetää

lähellä

Linjalla, jonka hän piirsi miekallaan, kun taistelu lähestyi

Line 3 / 24

A man that crossed over the line was for glory

A man

that

crossed over

the line

was

for glory

mies

joka

ylitti

linjan

oli

kunniallinen

Mies, joka linjan ylitti, oli kunniallinen

Line 4 / 24

And he that was left better fly

And

he

that

was left

better

fly

ja

hän

joka

jäi

paras

paeta

Ja hän joka jäi, hänen on paras paeta

Line 5 / 24

And over the line crossed 179

And

over the line

crossed

a hundred and seventy-nine

ja

yli linjan

ylitti

sataseitsemänkymmentäyhdeksän

Ja linjan ylitti sataseitsemänkymmentäyhdeksän

Line 6 / 24

Hey, Up, Santa Anna, they're killing your soldiers below

Hey

Up

Santa Anna

they

are killing

your soldiers

below

hei

ylös

Santa Anna

he

tappavat

sinun sotilaat

alla

Hei, ylös, Santa Anna! He tappavat sotilaitasi alla

Line 7 / 24

So the rest of Texas will know

So

the rest

of Texas

will know

jotta

koko

Texas

tietää

Jotta koko Texas tietää

Line 8 / 24

And remember the Alamo

And

remember

the Alamo

ja

muistaa

Alamo

Ja muistaa Alamon

Line 9 / 24

Jim Bowie lay dying, his blood and his powder were dry

Jim Bowie

lay

dying

his blood

and

his powder

were dry

Jim Bowie

maata

kuoleva

hänen veri

ja

hänen ruuti

oli kuivaa

Jim Bowie makasi kuolevana, hänen veri ja ruuti kuivana

Line 10 / 24

But his knife at the ready to take him a few in reply

But

his knife

at the ready

to take

him

a few

in reply

mutta

hänen puukko

valmiina

ottamaan

hänen

muutama

vastauksena

Mutta hänen puukko valmiina vastaiskuun

Line 11 / 24

Young Davy Crockett lay laughing and dying

Young

Davy Crockett

lay

laughing

and

dying

Nuori

Davy Crockett

makasi

nauramassa

ja

kuolemassa

Nuori Day Crockett makasi nauravana ja kuolevana

Line 12 / 24

The blood and the sweat in his eyes

The blood

and

the sweat

in his eyes

veri

ja

hiki

hänen silmissä

Verta ja hikeä silmissä

Line 13 / 24

For Texas and freedom no man was more willing to die

For Texas

and

freedom

no man

was

more willing

to die

Texasia varten

ja

vapaus

ei kukaan

ole

enemmän halukas

kuolemaan

Texasia ja vapautta varten ei kukaan ollut halukkaampi kuolemaan

Line 14 / 24

Hey! Up! Santa Anna, they're killing your soldiers below!

Hey

Up

Santa Anna

they

are killing

your soldiers

below

hei

ylös

Santa Anna

he

tappavat

sinun sotilaat

alla

Hei, ylös, Santa Anna! He tappavat sotilaitasi alla

Line 15 / 24

So the rest of Texas will know

So

the rest

of Texas

will know

jotta

koko

Texas

tietää

Jotta koko Texas tietää

Line 16 / 24

And remember the Alamo

And

remember

the Alamo

ja

muistaa

Alamo

Ja muistaa Alamon

Line 17 / 24

A courier came to a battle once bloody and loud

A courier

came

to a battle

once

bloody

and

loud

Kirjuri

tuli

taisteluun

kerran

verinen

ja

äänekäs

Kirjuri tuli kerran taisteluun verisenä ja äänekkäänä

Line 18 / 24

And found only skin and bones where he once left a crowd

And

[he] found

only

skin

and

bones

where

he

once

left

a crowd

ja

hän löysi

vain

iho

ja

luut

missä

hän

kerran

jättää

joukko

Ja hän löysi vain ihoa ja luita, mihin hän jätti joukon

Line 19 / 24

Fear not, little darling, of dying

Fear not

little darling

of dying

älä pelkää

pieni kulta

kuolemista

Älä pelkää kuolemista, pieni kulta

Line 20 / 24

If the world is sovereign and free

If

the world

is

sovereign

and

free

jos

tämä maailma

olla

riippumaton

ja

vapaus

Jos tästä maailmasta tulee riippumaton ja vapaa

Line 21 / 24

For we'll fight to the last for as long as liberty be

For

we

will fight

to the last

for

as long as

liberty

be

varten

me

taistelemme

viimeiseen

varten

niin kauan kuin

vapaus

on olemassa

Sitä varten taistelemme niin kauan kuin olemme vapaita

Line 22 / 24

Hey! Up! Santa Anna, they're killing your soldiers below!

Hey

Up

Santa Anna

they

are killing

your soldiers

below

hei

ylös

Santa Anna

he

tappavat

sinun sotilaat

alla

Hei, ylös, Santa Anna! He tappavat sotilaitasi alla

Line 23 / 24

So the rest of Texas will know

So

the rest

of Texas

will know

jotta

koko

Texas

tietää

Jotta koko Texas tietää

Line 24 / 24

And remember the Alamo

And

remember

the Alamo

ja

muistaa

Alamo

Ja muistaa Alamon