Finnish flag

Puhun suomea ja haluan oppia englantia.

US flag

"The Devil Went Down to Georgia" - Charlie Daniels

"Paholainen meni Georgiaan" - Charlie Daniels

Charlie Daniels

Katso puhuttu video klikkaamalla tästä.

Kuuntele koko äänite klikkaamalla tästä.

Line 1 / 32

The devil went down to Georgia. He was lookin' for a soul to steal.

the devil

went

down

to Georgia

he was looking for

a soul

to steal

paholainen

meni

alas

Georgiaan

hän etsi

sielu

varastaa

Paholainen meni Georgiaan. Hän etsi sielua varastettavaksi.

Line 2 / 32

He was in a bind, 'cause he was way behind, and he was willin' to make a deal.

he was

in a bind

because

he was

way

behind

and

he was willing

to make

a deal

hän oli

pulmassa

koska

hän oli

erittäin

takana

ja

hän oli halukas

tehdä

sopimus

Hänellä oli pulma, koska hän oli myöhässä, ja hän oli halukas tekemään diilin.

Line 3 / 32

When he came upon this young man, sawin' on a fiddle and playin' it hot,

when

he came upon

this young man

sawing

on

a fiddle

and

playing

it

hot

kun

hän saapui

tämä nuori mies

sahata

päällä

viulu

ja

soittaa

se

hienosti

Kun hän löysi nuoren miehen, sahaamassa viuluaan ja soittamassa sitä hienosti,

Line 4 / 32

And the devil jumped, up on a hickory stump, and said, "Boy, let me tell you what!"

and

the devil

jumped

up

on

a hickory stump

and

said

boy

let

me

tell

you

what

ja

paholainen

hyppäsi

ylös

päällä

hikkoripuun kanto

ja

sanoi

poika

anna

minä

kertoa

sinä

mitä

Ja paholainen loikkasi, hikkoripuun kannon päälle, ja sanoi, "poika, annas minä kerron",

Line 5 / 32

"I guess you didn't know it, but I'm a fiddle player too,

I guess

you did not know

it

but

am

a fiddle player

too

minä arvaan

sinä et tiennyt

se

mutta

minä olen

viulunsoittaja

myös

"Arvaan, ettet tiennyt sitä, mutta minäkin olen viulunsoittaja,

Line 6 / 32

"And if you'd care to take a dare, I'll make a bet with you.

and

if

you would care

to take

a dare

I will make

a bet

with you

ja

jos

sinä välität

ottaa

uhka

minä teen

veto

sinun kanssa

"Ja jos rohkenet ottaa haasteen vastaan, lyön kanssasi vetoa.

Line 7 / 32

"Now you play a pretty good fiddle, boy, but give the Devil his due,

now

you play

pretty good

fiddle

boy

but

give

the Devil

his due

nyt

sinä soittaa

melko hyvin

viulu

poika

mutta

anna

paholainen

hänen maksettava

"Soitat viulua melko hyvin, poikaseni, mutta anna paholaiselle maksettavat,

Line 8 / 32

"I'll bet a fiddle of gold, against your soul, 'cause I think I'm better than you."

I will bet

a fiddle

of gold

against

your soul

because

I think

I am better

than you

lyön vetoa

viulu

kultainen

vastaan

sielusi

koska

luulen

minä olen parempi

kuin sinä

"Lyön vetoa kultaisesta viulusta sieluasi vastaan, koska luulen olevan sinua parempi."

Line 9 / 32

The boy said, "My name's Johnny, and it might be a sin,

the boy

said

my name

is

Johnny

and

it might be

a sin

poika

sanoi

minun nimi

on

johnny

ja

se saattaa olla

synti

Poika sanoi, "nimeni on Johnny, ja se saattaa olla syntiä,

Line 10 / 32

"But I'll take your bet, and you're gonna regret, 'cause I'm the best there's ever been."

but

I will take

your bet

and

you are going

to regret

because

I am

the best

that

has ever been

mutta

minä otan

sinun veto

ja

sinä tulet

katua

koska

minä olen

paras

joka

on koskaan ollut

"Mutta hyväksyn vetosi, ja sinä tulet katumaan, sillä on kaikkein paras koskaan."

Line 11 / 32

Johnny, rosin up your bow and play your fiddle hard,

Johnny

rosin

up

your bow

and

play

your fiddle

hard

Johnny

voitele

ylös

sinun jousi

ja

soita

sinun viulu

kova

Johnny, voitele jousesi ja soita viuluasi kovaa,

Line 12 / 32

'Cause Hell's broke loose in Georgia, and the Devil deals the cards.

because

Hell

has broke [broken]

loose

in Georgia

and

the Devil

deals

the cards

Koska

helvetti

on rikkonut

irti

Georgiassa

ja

paholainen

jakaa

kortit

Koska helvetti on irti Georgiassa ja paholainen jakaa kortit.

Line 13 / 32

And if you win, you get this shiny fiddle made of gold,

and

if

you win

you get

this shiny fiddle

made of gold

ja

jos

sinä voitat

sinä saat

tämä kiiltävä viulu

tehty kullasta

Ja jos voitat, saat tämän kullasta tehdyn viulun,

Line 14 / 32

But if you lose, the Devil gets your soul!

but

if

you lose

the Devil

gets

your soul

mutta

jos

sinä häviät

paholainen

saa

sinun sielu

Mutta jos häviät, paholainen saa sielusi!

Line 15 / 32

The Devil opened up his case, and he said, "I'll start this show."

the Devil

opened

up

his case

and

he said

I will start

this show

paholainen

avasi

ylös

hänen laukku

ja

hän sanoi

minä aloitan

tämä show

Paholainen avasi laukkunsa, ja hän sanoi, "Aloitan tämän shown."

Line 16 / 32

And fire flew from his fingertips, as he rosined up his bow,

and

fire

flew

from his fingertips

as

he rosined

up

his bow

ja

tuli

lentää

hänen sormenpäistä

kun

hän voiteli

ylös

hänen jousi

Ja tuli lensi hänen sormenpäistä, kun hän voiteli jousensa,

Line 17 / 32

Then he pulled the bow across the strings, and it made an evil hiss,

then

he pulled

the bow

across the strings

and

it made

an evil hiss

sitten

hän veti

jousi

kieliä pitkin

ja

se teki

ilkeä sihinä

Ja hän veti jousta kieliä pitkin, joka aiheutti ilkeän sihinän,

Line 18 / 32

And a band of demons joined in, and it sounded something like this,

and

a band

of demons

joined in

and

it sounded

something

like

this

ja

bändi

demoneita

liittyi

ja

se kuulosti

jokin

kuin

tämä

Ja demonibändi liittyi mukaan, ja se kuulosti tältä,

Line 19 / 32

When the Devil finished, Johnny said, "Well, you're pretty good, old son,

when

the Devil

finished

Johnny said

well

you are

pretty good

old son

kun

paholainen

lopetti

Johnny sanoi

no

sinä olet

melko hyvä

vanha poika

Kun paholainen lopetti, Johnnu sanoi, "no, olet melko hyvä, vanha poika,

Line 20 / 32

"But sit down in that chair right there, and let me show you how it's done."

but

sit

down

in that chair

right there

and

let

me

show

you

how

it is done

mutta

istua

alas

tuolle tuolille

juuri tuossa

ja

anna

minä

näyttää

sinä

kuinka

se on tehty

"Mutta istu alas tuolille tuohon, ja ainna, kun näytän, miten se tehdään."

Line 21 / 32

He played "Fire on the Mountain", "Run, boys, run",

he played

fire

on the mountain

run

boys

run

hän soitti

Tuli

vuorilla

juoskaa

pojat

juoskaa

Hän soitti "Tuli vuorilla, juoskaa pojat, juoskaa",

Line 22 / 32

"The Devil's in the House of the Rising Sun",

the Devil

is

in the house

of the rising sun

paholainen

on

talossa

nousevan auringon

"Paholainen on nousevan auringon talossa",

Line 23 / 32

"Chicken in a bread pan, pickin' out dough",

chicken

in a bread pan

picking

out

dough

kana

leipäpannussa

nostaa

ylös

taikina

"Kana leipäpannussa poimii taikinaa",

Line 24 / 32

"Granny, does your dog bite?" "No, child, no",

granny (grandmother)

does

your dog

bite

no

child

no

isoäiti

tekee

sinun koira

purra

ei

lapsi

ei

"Mummo, pureeko koirasi?" "Ei lapseni, ei",

Line 25 / 32

The Devil bowed his head, because he knew that he'd been beat,

the Devil

bowed

his head

because

he knew

that

he had been beat [beaten]

paholainen

kumarsi

hänen pää

koska

hän tiesi

että

hänet oli voitettu

Paholainen kumarsi päänsä, koska hän tiesi, että hänet oli voitettu,

Line 26 / 32

And he laid that golden fiddle, on the ground at Johnny's feet,

and

he laid

that golden fiddle

on the ground

at Johnny's feet

ja

hän laski

tuo kultainen viulu

maahan

Johnnyn jalat

Ja hän laski kultaisen viulun, maahan Johnnyn jalkoihin,

Line 27 / 32

Johnny said, "Devil, just come on back, if you ever want to try again,

Johnny

said

Devil

just

come

on

back

if

you

ever

want

to try

again

Johnny

sanoi

paholainen

vain

tule

päällä

takaisin

jos

sinä

koskaan

haluta

yrittää

uudestaan

Johnny sanoi, "Paholainen, tule vain takaisin, jos haluat koskaan yrittää uudestaan,

Line 28 / 32

"I done told you once, you son of a bitch, I'm the best that's ever been."

I

done [have] told

you

once

you

son of a bitch

I am

the best

that has been

ever

minä

kerroin

sinä

kerran

sinä

huoran penikka

minä olen

paras

joka on ollut

koskaan

"Minä jo kerran sinulle sanoin, huoran penikka",

Line 29 / 32

He played "Fire on the Mountain", "Run, boys, run!"

he played

fire

on the mountain

run

boys

run

hän soitti

Tuli

vuorilla

juoskaa

pojat

juoskaa

Hän soitti "Tuli vuorilla", "juoskaa pojat, juoskaa",

Line 30 / 32

"The Devil's in the House of the Rising Sun",

the Devil

is

in the house

of the rising sun

paholainen

on

talossa

nousevan auringon

"Paholainen on nousevan auringon talossa",

Line 31 / 32

"Chicken in a bread pan, pickin' out dough",

chicken

in a bread pan

picking

out

dough

kana

leipäpannussa

nostaa

ylös

taikina

"Kana leipäpannussa poimii taikinaa",

Line 32 / 32

"Granny, does your dog bite?" "No, child, no"

granny (grandmother)

does

your dog

bite

no

child

no

isoäiti

tekee

sinun koira

purra

ei

lapsi

ei

"Mummo, pureeko koirasi?" "Ei lapseni, ei",