Finnish flag

Puhun suomea ja haluan oppia englantia.

US flag

"The Wreck of the Edmund Fitzgerald" - Gordon Lightfoot

"Edmund Fitzgeraldin haaksirikko" - Gordon Lightfoot

SS Edmund Fitzgerald

Katso puhuttu video klikkaamalla tästä.

Kuuntele koko äänite klikkaamalla tästä.

Line 1 / 28

The legend lives on from the Chippewa on down, of the big lake they call Gitchee Gumee.

The legend

lives on

from the Chippewa

on down

of the big lake

they call

Gitchee Gumee

legenda

jatkaa elämistä

Chippewasta

alas

suuresta järvestä

he kutsuvat

Gitchigumee

Legenda elää Chippewasta etelään, Gitchigumee - nimisestä suuresta järvestä.

Line 2 / 28

The lake, it is said, never gives up her dead, when the skies of November turn gloomy.

The lake

it is said

never

gives up

her dead

when

the skies

of November

turn

gloomy

järvi

sanotaan

koskaan

luovuttaa

hänen kuolleet

kun

taivaat

marraskuun

vaihtua

synkkä

Sanotaan, että järvi ei koskaan päästä kuolleita irti, kun marraskuun taivas muuttuu synkäksi.

Line 3 / 28

With a load of iron ore twenty-six thousand tons more than the Edmund Fitzgerald weighed empty,

With a load

of iron ore

twenty-six thousand

tons

more

than

the Edmund Fitzgerald

weighed

empty

lastin kanssa

rautamalmia

kaksikymmentäkuusituhatta

tonnia

lisää

kuin

Edmund Fitzgerald

painoi

tyhjä

Kahdenkymmenenkuudentuhannen rautamalmikuorman verran enemmän, kuin Edmund Fitzgerald painoi tyhjänä.

Line 4 / 28

That good ship and true was a bone to be chewed, when the gales of November came early.

That good ship

and

true

was

a bone

to be chewed

when

the gales

of November

came

early

tuo hyvä laiva

ja

aito

oli

luu

purettavaksi

kun

myrskyt

marraskuun

tuli

aikaisin

Tuo hyvä ja aito laiva oli luu purettavaksi, kun marraskuun myrskyt tulivat aikaisin.

Line 5 / 28

The ship was the pride of the American side, coming back from some mill in Wisconsin.

The ship

was

the pride

of the American side

coming back

from some mill

in Wisconsin

laiva

oli

ylpeys

Amerikan puolen

tulossa takaisin

joltain myllyltä

Wisconsinissa

Laiva oli Amerikan ylpeys, tulossa takaisin myllyltä Wisconsinista.

Line 6 / 28

As the big freighters go, it was bigger than most, with a crew and good captain well seasoned.

As

the big freighters

go

it

was

bigger

than

most

with a crew

and

good captain

well

seasoned

kuin

suuret rahtialukset

menevät

se

oli

isompi

kuin

useat

miehistöllä

ja

hyvä kapteeni

hyvin

kokenut

Muihin rahtialuksiin verrattuna se oli isompi kuin useat, kokeneella miehistöllä ja hyvällä kapteenilla.

Line 7 / 28

Concluding some terms with a couple of steel firms, when they left fully loaded for Cleveland.

Concluding

some terms

with

a couple of

steel firms

when

they left

fully loaded

for Cleveland

päättäen

jotain ehtoja

jonkin kanssa

muutaman

teräsyhtiöt

kun

he lähtivät

täydellä kuormalla

Clevelandiin

Päättäen ehdot teräsyhtiöiden kanssa, kun he lähtivät Clevelandiin täydellä kuormalla,

Line 8 / 28

Then later that night when the ship's bell rang, could it be the north wind they'd been feelin'?

Then

later

that night

when

the ship's bell

rang

could it be

the north wind

they had been feeling

sitten

myöhemmin

tuo ilta

kun

laivan kello

soi

voisiko olla

pohjoistuuli

he olivat tunteneet

Ja myöhemmin illalla laivan kello soi, voisiko olla pohjoistuuli, jonka he tunsivat?

Line 9 / 28

The wind in the wires made a tattle-tale sound, when the wave broke over the railing.

The wind

in the wires

made

a tattle-tale

sound

when

the wave

broke over

the railing

tuuli

kaapeleissa

teki

petturi

ääni

kun

aalto

puski yli

kaide

Tuuli kaapeleissa teki petturimaisen äänen, kun aallot puskivat kaiteen yli,

Line 10 / 28

And every man knew, as the captain did too, 'twas the witch of November come stealin'.

And

every man

knew

as

the captain

did

too

it was

the witch

of November

come stealing

ja

jokainen mies

tiesi

aivan kuin

kapteeni

tiesi

myös

se oli

noita

marraskuun

tulla varastamaan (hiipien)

Ja jokainen mies tiesi, aivan kuin kapteenikin, marraskuun noita on tullut salaa,

Line 11 / 28

The dawn came late, and the breakfast had to wait, when the gales of November came slashin'.

The dawn

came

late

and

the breakfast

had

to wait

when

the gales

of November

came

slashing

auringonnousu

tuli

myöhään

ja

aamiainen

täytyi

odottaa

kun

myrskyt

marraskuun

tuli

viilto

Auringonnousu tuli myöhään ja aamiaisen täytyi odottaa, kun marraskuun myrskyt tulivat viiltäen,

Line 12 / 28

When afternoon came it was freezing rain, in the face of a hurricane west wind.

When

afternoon

came

it was

freezing rain

in the face

of a hurricane

west wind

kun

iltapäivä

tuli

se oli

jäätävä sade

naamassa

hurrikaanin

länsituuli

Kun iltapäivä koitti, sade oli jäätävä, länsituulihurrikaanin naamaassa,

Line 13 / 28

When suppertime came, the old cook came on deck, saying, "Fellas, it's too rough to feed ya."

When

suppertime

came

the old cook

came

on deck

saying

Fellows

it is

too rough

to feed

you

kun

illallisaika

tuli

vanha kokki

tuli

kannelle

sanoa

kaverit

se on

liian rankka

syöttää

sinä

Kun illallisaika saapui, vanha kokki tuli kannelle, sanoen, "Kaverit, myrsky on liian rankka teidän ruokitsemiseen."

Line 14 / 28

At seven PM, a main hatchway caved in. He said, "Fellas, it's been good to know ya."

At seven PM (post meridian)

a main hatchway

caved in

He

said

Fellows

it has been

good

to know

you

seitsemältä illalla

pääluukku

romahti

hän

sanoi

kaverit

se on ollut

hyvä

tietää

sinä

Iltaseitsemältä pääluukku romahti, hän sanoi, "Kaverit, on ollut ilo tuntea teidät."

Line 15 / 28

The captain wired in he had water comin' in, and the good ship and crew was in peril.

The captain

wired in

he had

water

comin' in

and

the good ship

and

crew

was

in peril

kapteeni

viestitti

hän oli

vesi

tulla sisään

ja

hyvä laiva

ja

miehistö

oli

vaarassa

Kapteeni viestitti, kun vesi vuoti sisään, ja hyvän laivan miehistö oli pulassa.

Line 16 / 28

And later that night when his lights went out of sight, came the wreck of the Edmund Fitzgerald.

And

later

that night

when

his lights

went

out of sight

came

the wreck

of the Edmund Fitzgerald

ja

myöhemmin

tuo ilta

kun

hänen valot

meni

pois näkyvistä

tuli

haaksirikko

Edmund Fitzgeraldin

Ja myöhemmin illalla, kun laivan valot hävisivät, tuli Edmund Fitzgeraldin haaksirikko,

Line 17 / 28

Does anyone know where the love of God goes, when the waves turn the minutes to hours?

Does anyone know

where

the love

of God

goes

when

the waves

turn

the minutes

to hours

tietääkö kukaan

missä

rakkaus

jumalan

menee

kun

aallot

kääntää

minuutit

tunneiksi

Tietääkö kukaan mihin jumalan rakkaus menee, kun aallot muuttavat minuutteja tunneiksi?

Line 18 / 28

The searchers all say they'd have made Whitefish Bay, if they'd put fifteen more miles behind her.

The searchers

all

say

they

would have made

Whitefish Bay

if

they had put

fifteen more miles

behind her

etsijät

kaikki

sanoa

he

olisivat tehneet

Whitefish Bay

jos

he olisivat laittaneet

viisitoista lisää mailia

hänen taakse

Etsijät sanoivat, että he olisivat ehtineet Whitefish Bayhin, jos he olisivat menneet viisitoista mailia lisää.

Line 19 / 28

They might have split up or they might have capsized; they may have broke deep and took water.

They might have split up

or

they might have capsized

they may have broke deep

and

took

water

he olisivat voineet jakaantua

tai

he olisivat voineet kaatua kumoon

he saattoivat murtaa syvälle

ja

otti

vesi

He olisivat voineet hajota tai kaatua kumoon, he saattoivat upota syvälle veteen.

Line 20 / 28

And all that remains is the faces and the names, of the wives and the sons and the daughters.

And

all

that

remains

is

the faces

and

the names

of the wives

and

the sons

and

the daughters

ja

kaikki

joka

jää

on

naamat

ja

nimet

vaimojen

ja

poikien

ja

tytärten

Ja vain nimet ja kasvot jäivät vaimojen, poikien ja tytärten.

Line 21 / 28

Lake Huron rolls, Superior sings, in the rooms of her ice water mansion.

Lake Huron

rolls

[Lake] Superior

sings

in the rooms

of her

ice water

mansion

Huron-järvi

pyörii

Superior-järvi

laulaa

huoneissa

hänen

jäävesi

kartano

Huron-järvi virtaa, Superior laulaa, hänen jäävesikartanon huoneissa.

Line 22 / 28

Old Michigan steams like a young man's dreams, the islands and bays are for sportsmen.

Old [Lake] Michigan

steams

like

a young man's

dreams

the islands

and

bays

are

for sportsmen

vanha Michigan-järvi

höyryää

kuin

nuoren miehen

unelmat

saaret

ja

satamat

ovat

urheilijoille

Vanha Michigan-järvi höyryää kuin nuoren miehen unelmat, saaret ja satamat ovat harrastelijoille,

Line 23 / 28

And farther below, Lake Ontario, takes in what Lake Erie can send her.

And

farther

below

Lake Ontario

takes in

what

Lake Erie

can

send

her

ja

kauempana

alla

Ontario-järvi

ottaa sisään

mitä

Erie-järvi

voi

lähettää

hän

Ja kauempana etelässä Ontario-järvi, ottaa, mitä Erie-järvi hänelle lähettää.

Line 24 / 28

And the iron boats go as the mariners all know, with the gales of November remembered.

And

the iron boats

go

as

the mariners

all

know

with the gales

of November

remembered

ja

teräslaivat

mennä

kuin

merimiehet

kaikki

tietää

myrskyt

marraskuun

muistaa

Ja teräslaivat menevät aivan kuin kaikki merimiehet tietävät, marraskuun myrskyt mielessä.

Line 25 / 28

In a musty old hall in Detroit they prayed, in the Maritime Sailors' Cathedral.

In a musty old hall

in Detroit

they prayed

in

the

Maritime

Sailors'

Cathedral

homeisessa vanhassa hallissa

Detroitissa

he rukoilivat

sisällä

se

merenkulku

merimiesten

katedraali

He rukoilivat vanhassa homeisessa hallissa Detroitissa, merimiesten katedraalissa.

Line 26 / 28

The church bell chimed 'til it rang twenty-nine times, for each man on the Edmund Fitzgerald.

The church bell

chimed

until

it rang

twenty-nine

times

for

each

man

on

the Edmund Fitzgerald

kirkonkello

kajahti

kunnes

se soi

kaksikymmentäyhdeksän

kertaa

varten

jokainen

mies

päällä

Edmund Fitzgerald

Kirkonkello soi kaksikymmentäyhdeksän kertaa, jokaista Edmund Fitzgeraldin miestä varten.

Line 27 / 28

The legend lives on from the Chippewa on down, of the big lake they call "Gitchee Gumee".

The legend

lives on

from the Chippewa

on down

of the big lake

they call

Gitchee Gumee

legenda

jatkaa elämistä

Chippewasta

alas

suuresta järvestä

he kutsuvat

Gitchigumee

Legenda elää Chippewasta etelään, Gitchigumee - nimisestä suuresta järvestä.

Line 28 / 28

[Lake] Superior, they said, never gives up her dead, when the gales of November come early.

[Lake] Superior

they said

never

gives up

her dead

when

the gales

of November

come

early

Superior-järvi

sanotaan

koskaan

luovuttaa

hänen kuolleet

kun

myrskyt

marraskuun

tulla

aikaisin

Sanotaan, että Superior-järvi ei koskaan päästä kuolleita irti, kun marraskuun myrskyt tulevat aikaisin.