Finnish flag

Puhun suomea ja haluan oppia englantia.

US flag

Colonel Chamberlain speaks to mutineers of the Second Maine Infantry Regiment

Eversti Chamberlain puhuu Mainen toisen jalkaväkirykmentin kapinallisille

Joshua Chamberlain

Katso puhuttu video klikkaamalla tästä

Kuuntele koko äänite klikkaamalla tästä.

Line 1 / 60

You men, gather round.

You

men

gather

round

Te

miehet

kerääntykää

ympärille

Miehet, kerääntykää.

Line 2 / 60

I've been talking with Private Bucklin.

I have been talking

with Private Bucklin

olen puhunut

alokas Bucklinin kanssa

Olen keskustellut alokas Bucklinin kanssa.

Line 3 / 60

He's told me about your problem.

he has told

me

about

your problem

hän on kertonut

minä

jostakin

ongelmanne

Hän kertoi minulle ongelmastanne.

Line 4 / 60

There's nothing I can do today.

there is

nothing

I can do

today

Siellä on

ei mitään

minä voin tehdä

tänään

En voi tehdä tälle tänään mitään.

Line 5 / 60

We're moving out in a few minutes.

we are moving out

in a few minutes

olemme muuttamassa

muutaman minuutin päästä

Liikumme muutaman minuutin päästä.

Line 6 / 60

We'll be moving all day.

we will be moving

all day

muutamme

koko päivä

Liikumme koko päivän.

Line 7 / 60

I've been ordered to take you men with me.

I have been ordered

to take

you men

with me

minua on käsketty

viedä

te miehet

minun kanssa

Minua on käsketty ottaa teidät mukaani.

Line 8 / 60

I'm told that if you don't come, I can shoot you.

I am told

that

if

you do not come

I can shoot you

minulle on kerrottu

että

jos

te ette tule

saatan ampua teidät

Jos ette tule mukaan, minulla on käsky ampua teidät.

Line 9 / 60

Well, you know I won't do that.

well

you know

I would not do

that

No

te tiedätte

minä en tee

sitä

Tiedätte, etten tee sitä.

Line 10 / 60

Maybe somebody else will, but I won't. So, that's that.

maybe

somebody

else

will (shoot you)

but

I would not (do that)

so

that is that

ehkä

joku

muu

aikoo

mutta

minä en aio (sitä)

joten

se on se

Ehkä joku muu tekee sen, mutta minä en. Ei siitä sen enempää.

Line 11 / 60

Here's the situation.

here is

the situation

tässä on

tilanne

Tilanne on tämä.

Line 12 / 60

The whole reb army is up that road a ways waiting for us.

the whole reb (rebel) Army

is up

that road

a ways

waiting for us

koko kapinallisarmeija

on ylhäällä

tämä tie

matkan

odottamassa meitä

Koko kapinallisarmeija odottaa meitä matkan päässä.

Line 13 / 60

So this is no time for an argument like this.

so

this is

no time

for an argument

like this

niin

tämä on

ei aikaa

argumentille

näin

Ei ole aikaa väittää vastaan.

Line 14 / 60

I tell you, we could surely use you fellows.

I tell you

we could use

surely

you fellows

kerron teille

me voisimme käyttää

teitä tovereita

varmasti

Kerron, voimme varmasti käyttää teitä tovereita.

Line 15 / 60

We're now well below half strength.

we are

now

well below

half strength

olemme

nyt

paljon alle

puoli voima

Olemme enää alle puolet vahvuudesta.

Line 16 / 60

Whether you fight or not, that's up to you.

whether

you fight

or not

that is up to you

joko tai

te taistelette

tai ei

se on teidän päätös

Taistelette tai ette, se on teidän päätöksenne.

Line 17 / 60

Whether you come along is…is...well, you're coming.

whether

you come along

is

well

you are coming

joko tai

tulette mukana

on

no

te tulette

Tulette tai ette... no ... tulette kuitenkin.

Line 18 / 60

You know who we are, what we're doing here.

you know

who

we

are

what

we are doing

here

te tiedätte

ketä

me

olla

mitä

me teemme

täällä

Te tiedätte ketä me olemme ja mitä me täällä teemme.

Line 19 / 60

But if you're going to fight alongside us, there's a few things I want you to know.

but

if you are going to fight

alongside us

there is

a few things

I want you to know

mutta

jos taistelette

vierellämme

siellä on

muutama asia

teidän pitää tietää

Jos aiotte taistella kanssamme, haluan teidän tietävän muutaman asian.

Line 20 / 60

This regiment was formed last summer in Maine.

this regiment

was formed

last summer

in Maine

tämä rykmentti

muodostettiin

viime kesänä

Mainessa

Tämä rykmentti muodostettiin viime kesänä Mainessa.

Line 21 / 60

There were a thousand of us then.

there were

a thousand

of us

then

siellä oli

tuhat

meitä

silloin

Meitä oli silloin tuhat.

Line 22 / 60

There are less than three hundred of us now.

there are

less than

three hundred

of us

now

siellä on

vähemmän kuin

kolme sataa

meitä

nyt

Nyt meitä on alle kolme sataa.

Line 23 / 60

All of us volunteered to fight for the Union, just as you did.

all of us

volunteered

to fight

for the Union

just as

you did

kaikki meistä

oli vapaaehtoinen

taistelemaan

unionille

aivan kuin

te teitte

Kaikki meistä oli vapaaehtoisia taistelemaan Unionin puolesta, niinkuin teittekin.

Line 24 / 60

Some came, mainly because we were bored at home.

some

came

mainly

because

we were bored

at home

joku

tuli

pääasiassa

koska

olimme tylsistyneitä

kotona

Jotkut tulivat, koska tylsistyivät kotona.

Line 25 / 60

Thought this looked like it might be fun.

[we] thought

this

looked

like

it might be fun

ajattelimme

tämä

näytti

niin kuin

se olisi hauskaa

Ajattelimme, että tämä saattaisi olla hauskaa.

Line 26 / 60

Some came because we were ashamed not to.

some

came

because

we were ashamed

not to (come)

jotkut

tuli

koska

me olimme häpeissään

ei tulla

Jotkut tulivat, koska häpeissään eivät voineet jättää tulematta.

Line 27 / 60

Many of us came, because it was the right thing to do.

many of us

came

because

it was

the right thing

to do

monet meistä

tuli

koska

se oli

oikea asia

tehdä

Monet meistä tulivat, koska se on oikein.

Line 28 / 60

And all of us have seen men die.

and

all of us

have seen

men die

ja

kaikki miestä

on nähnyt

miehet kuolevat

Ja kaikki meistä on nähnyt miehien kuolevan.

Line 29 / 60

This is a different kind of army.

this is

a different kind

of army

Tämä on

erilainen

armeijan

Tämä on erilainen armeija.

Line 30 / 60

If you look back through history, you will see men fighting for pay, for women, for some other kind of loot.

if

you look back

through history

you will see

men fighting

for pay

for women

for some other kind

of loot

jos

sinä katsot taakse

historian läpi

näet

miehet taistelee

hinnasta

naisista

toisenlaisesta

saaliista

Jos katsot taakse historiaan, näet miesten taistelevan rahasta, naisista tai muusta saaliista.

Line 31 / 60

They fight for land, power, because a king leads them, or just because they like killing.

they fight for

land

power

because

a king leads them

or

just because

they like

killing

he taistelevat

maa

voima

koska

kuningas johtaa heitä

tai

vain koska

he pitävät

tappaminen

He taistelevat maasta, voimasta, kuninkaan johdosta tai koska he pitävät tappamisesta.

Line 32 / 60

We are here for something new.

we are

here

for something new

me olemme

täällä

jotain uutta varten

Olemme etsimässä täällä jotain uutta.

Line 33 / 60

This has not happened much in the history of the world.

this has not happened

much

in the history

of the world

tämä ei ole tapahtunut

paljon

historiassa

maailman

Tätä ei ole tapahtunut monesti maailmanhistoriassa.

Line 34 / 60

We are an army out to set other men free.

we are

an army

out

to set

other men

free

olemme

armeija

ulkona

asettaa

muut miehet

vapaa

Olemme vapauttava armeija.

Line 35 / 60

America should be free ground, all of it.

America

should be

free ground

all of it

Amerikka

pitäisi olla

vapaa maa

kokonaan

Amerikan pitäisi olla kokonaan vapaa.

Line 36 / 60

Not divided by a line between slave state and free, all the way from here to the Pacific Ocean.

not divided

by a line

between

slave state

and

free (state)

all the way

from here

to the Pacific Ocean

jakamaton

viivalla

välissä

orjavaltio

ja

vapaa (valtio)

kokonaan

täältä

Tyynellemerelle

Eikä jaettua orjavaltion ja vapaan valtion väliltä, täältä Tyynellemerelle asti.

Line 37 / 60

No man has to bow.

no man

has (must)

to bow

kukaan

tarvita

kumartaa

Kenenkään ei tarvitse kumartaa.

Line 38 / 60

No man born to royalty.

no man

(is) born

to royalty

kukaan

syntyä

kuninkaalliseksi

Kukaan ei synny kuninkaalliseksi.

Line 39 / 60

Here we judge you by what you do, not by who your father was.

here

we judge you

by what

you do

not

by who

your father was

täällä

tuomitsemme

sen perusteella

sinä tehdä

et

kenen

isäsi oli

Täällä tuomitsemme sen perusteella mitä teet, ei isäsi perusteella.

Line 40 / 60

Here you can be something.

here

you can be

something

täällä

voit olla

jotakin

Täällä voit olla jotakin.

Line 41 / 60

Here is the place to build a home.

here is

the place

to build

a home

täällä on

paikka

rakentaa

koti

Tämä on paikka kodin rakentamiselle.

Line 42 / 60

But it's not the land.

but

it is not

the land

mutta

se ei ole

maa

Mutta se ei ole maa.

Line 43 / 60

There's always more land.

there is

always

more land

täällä on

aina

lisää maata

Maata on aina lisää.

Line 44 / 60

It's the idea that we all have value, you and me.

it is

the idea

that

we all have

value

you

and

me

se on

idea

joka

meillä kaikilla on

arvo

sinä

ja

minä

Se on arvostamamme idea, sinä ja minä.

Line 45 / 60

What we're fighting for, in the end, we're fighting for each other.

what

we are fighting for

in the end

we are fighting for

each other

mitä

puolesta taistelemme

lopulta

puolesta taistelemme

toisiaan

Taistelemme, lopulta, toisiemme puolesta.

Line 46 / 60

Sorry.

sorry

Pyydän anteeksi.

Pyydän anteeksi.

Line 47 / 60

I didn't mean to preach.

I did not mean

to preach

en tarkoittanut

saarnata

Ei ollut tarkoitus saarnata.

Line 48 / 60

You go ahead.

you go ahead

menkää edellä

Antakaa mennä vaan.

Line 49 / 60

You talk for a while.

you talk

for a while

keskustelkaa

hetki

Keskustelkaa jetki.

Line 50 / 60

If you choose to join us and you want your muskets back, you can have them.

if

you choose

to join us

and

you want

your muskets

back

you can have them

jos

valitset

liittyä meihin

ja

sinä haluat

sinun musketin

takaisi

saat ne

Jos haluat liittyä meihin ja muskettisi takaisin, saat ne.

Line 51 / 60

Nothing more will be said by anybody, anywhere.

nothing

more

will be said

by anybody

anywhere

ei mikään

lisää

sanota

kenenkään

missään

Mitään ei sanota, missään.

Line 52 / 60

If you choose not to join us, you can come along under guard.

if

you choose not

to join

us

you can come along

under guard

jos

et valitse

liittyä

me

voit tulla mukana

suojan alla

Jos et liity meihin, voit tulla mukana suojassa.

Line 53 / 60

When this is over, I'll do what I can to see you get fair treatment, but for now, we're moving out.

when

this is over

I will do

what

I can

to see

you get

fair treatment

but

for now

we are moving out

kun

tämä on ohi

teen

mitä

minä voin

nähdä

sinä saat

reilu kohtelu

mutta

nyt

liikumme pois

Kun kaikki tämä on ohi, teen kaikkeni, että saatte reilun kohtelun, mutta nyt, liikumme.

Line 54 / 60

Gentlemen, I think if we lose this fight, we lose the war.

gentlemen

I think

if

we lose

this fight

we lose

the war

herrasmiehet

minä ajattelen

jos

me häviämme

tämän taistelun

me häviämme

sota

Herrasmiehet, minusta tuntuu, jos häviämme tämän taistelun, häviämme sodan.

Line 55 / 60

So, if you choose to join us, I'll be personally very grateful.

so

if

you choose

to join

us

I will be

personally

very grateful

joten

jos

päätät

liittyä

me

minä olen

henkilökohtaisesti

erittäin kiitollinen

Joten, jos liityt meihin, olen henkilökohtaisesti kiitollinen.

Line 56 / 60

Colonel, sir, it's a fine morning.

colonel

sir

it is

a fine morning

eversti

herra

se on

hieno aamu

Herra eversti, on hieno aamu.

Line 57 / 60

Captain Spear, are we ready?

Captain Spear

are we ready

Kapteeni Spear

olemmeko valmiita

Kapteeni Spear, olemmeko valmiita?

Line 58 / 60

Sir, that we are.

sir

that

we are (ready)

herra

joka

olemme (valmiit)

Kyllä herra, olemme.

Line 59 / 60

Well, then let's move out.

well

then

let us

move out

no

sitten

antakaa

liikkua ulos

No, sitten liikumme.

Line 60 / 60

Twentieth Maine! Forward! March!

twentieth

Maine

forward

march

kahdeskymmenes

Mainen (rykmentti)

eteenpäin

mars

Kahdeskymmenes Mainen rykmentti! Eteen! Mars!