Finnish flag

Puhun suomea ja haluan oppia englantia.

US flag

Introduction to the movie "Gettysburg", crucial 1863 battle of the American Civil War

Elokuvan "Gettysburg" johdanto, Amerikan sisällissodan ratkaiseva taistelu vuonna 1863

Battle of Gettysburg

Katso puhuttu video klikkaamalla tästä.

Kuuntele koko äänite klikkaamalla tästä.

Line 1 / 7

In June 1863, after more than two years of bloody conflict, the Confederate Army of Northern Virginia, Robert E. Lee commanding, slips across the Potomac [River] to begin the invasion of the North.

in June

1863

after

more than two years

of bloody conflict

the Confederate Army

of Northern Virginia

Robert E. Lee commanding

slips

across the Potomac [River]

to begin

the invasion

of the North

kesäkuussa

1863

jälkeen

yli kahden vuoden

veristä konfliktia

konfederaation armeija

pohjoisen Virginian

Robert E. Leen komentamana

livahtaa

Potomac-joen yl

aloittaakseen

hyökkäys

pohjoiseen

Kesäkuussa 1863, kahden vuoden verilöylyn jälkeen konfederaation pohjoisen Virginian armeija ylittivät Potamac-joen Robert E. Leen komentamana ja aloittavat hyökkäyksen pohjoiseen.

Line 2 / 7

It is an army of 70,000 men.

it is

an army

of seventy thousand men

se on

armeija

seitsemänkymmenen tuhannen miehen

Se on seitsemänkymmenen tuhannen miehen armeija.

Line 3 / 7

They move slowly behind the Blue Ridge using the mountains to screen their movements.

they move

slowly

behind the Blue Ridge [Mountains]

using

the mountains

to screen

their movements

he liikkuvat

hitaasti

Blue Ridge-vuoriston takaa

käyttäen

vuoria

piilottamaan

heidän liikkeet

He liikkuvat hitaasti Blue Ridge -vuoriston takaa käyttäen vuoria piilottamaan liikkeensä.

Line 4 / 7

Their main objective is to draw the Union Army out into the open, where it can be destroyed.

their main objective

is

to draw

the Union Army

out

into the open

where

it can be destroyed

heidän päätavoite

on

houkuttaa

unionin armeija

ulos

aukealle

missä

se voidaan tuhota

Heidän tavoitteena oli houkuttaa unionin armeija aukealle, jossa se voidaan tuhota.

Line 5 / 7

Late in June, the Union Army of the Potomac, 80,000 men, turns north from Virginia to begin the great pursuit up the narrow roads across Maryland and into Pennsylvania.

late in June

the Union Army

of the Potomac [River]

eighty thousand men

turns

north

from Virginia

to begin

the great pursuit

up the narrow roads

across Maryland

and

into Pennsylvania

myöhään kesäkuussa

unionin armeija

Potomac-joen

kahdeksankymmentä tuhatta miestä

kääntyi

pohjoinen

Virginiasta

aloittaakseen

suuri pyrkimys

ylös kapeita teitä

Marylandin läpi

ja

Pennsylvaniaan

Myöhään kesäkuussa Potamac-joen unionin armeijan 80 000 miestä kääntyvät pohjoiseen kapeille teille Virgianasta pyrkiäkseen Pennsylvaniaan läpi Marylandin.

Line 6 / 7

General Lee knows that a letter has been prepared by the Southern government, a letter which offers peace.

General Lee

knows

that

a letter has been prepared

by the Southern government

a letter

which

offers

peace

kenraali Lee

tietää

että

kirje on valmistettu

eteläisen hallituksen toimesta

kirje

joka

tarjoaa

rauha

Kenraali Lee tietää, että kirje on kirjoitettu eteläisen hallituksen toimesta. Kirje, joka sopii rauhan.

Line 7 / 7

It is to be placed on the desk of Abraham Lincoln, President of the United States, the day after Lee has destroyed the Army of the Potomac somewhere north of Washington.

it is to be placed

on the desk

of Abraham Lincoln

president

of the United States

the day

after

Lee

has destroyed

the army

of the Potomac

somewhere

north

of Washington

se pitää asettaa

pöydälle

Abraham Lincolnin

presidentti

Yhdysvaltojen

päivä

jälkeen

Lee

on tuhonnut

armeija

Potomacin

jossain

pohjoinen

Washingtonin

Se tullaan asettamaan Abraham Lincolnin, Yhdysvaltojen presidentin, pyödälle päivä sen jälkeen, kun Lee on tuhonnut Potomacin armeijan jossain Washingtonin pohjoispuolella.