Finnish flag

Puhun suomea ja haluan oppia englantia.

US flag

"God With Us" - Jesus Culture

"Jumala Kanssamme" - Jesus Culture

Jesus Culture

Katso puhuttu video klikkaamalla tästä.

Kuuntele koko äänite klikkaamalla tästä.

Line 1 / 18

You are matchless in grace and mercy,

you are

matchless

in grace

and

mercy

sinä olet

verraton

laupeudessa

ja

armo

Olet verraton laupeudessa ja armossa,

Line 2 / 18

There is nowhere we can hide from Your love,

there is

nowhere

we can hide

from your love

siellä on

ei missään

me voimme piiloutua

rakkaudestasi

Emme voi olla piilossa rakkaudestasi,

Line 3 / 18

You are steadfast, never failing, You are faithful,

you are steadfast

never failing

you are faithful

sinä olet vankka

epäonnistua koskaan

sinä olet uskollinen

Olet vankka, epäonnistumatta, olet uskollinen,

Line 4 / 18

All creation is in awe of who You are,

all creation

is

in awe of

who you are

kaikki luominen

on

ihmeissään

kuka sinä olet

Koko luomakunta ihmettelee kuka sinä olet,

Line 5 / 18

You're the healer of the sick and the broken,

you are

the healer

of the sick

and

the broken

sinä olet

parantaja

sairaiden

ja

hajonnut

Olet sairaiden ja hajonneiden parantaja,

Line 6 / 18

You are comfort for every heart that mourns,

you are comfort

for every heart

that

mourns

sinä olet lohtu

jokaiselle sydämelle

joka

suree

Olet lohtu jokaiselle surevalle sydämelle,

Line 7 / 18

Our King and our Savior forever,

our king

and

our savior

forever

meidän kuningas

ja

meidän pelastaja

ikuisesti

Kuninkaamme ja vapahtajamme ikuisesti,

Line 8 / 18

For eternity we will sing of all You've done,

for eternity

we will sing

of all

you have done

ikuisuuden ajan

me laulamme

kaikesta

sinä olet tehnyt

Laulamme ikuisesti teoistasi,

Line 9 / 18

We sing, God with us, God for us,

we sing

God

with us

God

for us

me laulamme

Jumala

meidän kanssa

Jumala

meille

Laulamme, Jumala kanssamme, Jumala meidän,

Line 10 / 18

Nothing could come against, No one can stand between us,

nothing

could come

against

no one

can stand

between us

ei mikään

voi tulla

vastaan [meitä]

ei kukaan

voi seisoa

meidän välissä

Mikään ei voi tulla meitä vastaan, kukaan ei voi olla välissämme,

Line 11 / 18

Your heart, it moves with compassion,

your heart

it moves

with compassion

sinun sydän

se liikkuu

myötätunnosta

Sydämesi liikkuu myötätunnosta,

Line 12 / 18

There is life, there is healing in Your love,

there is

life

there is

healing

in your love

täällä on

elämä

täällä on

parannus

sinun rakkaudessa

Rakkaudessasi on elämä ja parannus,

Line 13 / 18

You're the Father, the Son, the Holy Spirit,

you are

the father

the son

the holy spirit

sinä olet

isä

poika

pyhä henki

Olet Isä, Poika ja Pyhä Henki,

Line 14 / 18

For eternity we will sing of all You've done,

for eternity

we will sing

of all

you have done

ikuisuuden ajan

me laulamme

kaikesta

sinä olet tehnyt

Laulamme ikuisesti teoistasi,

Line 15 / 18

Where there was death, You brought life, Lord,

where

there was

death

you brought

life

Lord

missä

siellä oli

kuolema

sinä toit

elämä

herra

Missä oli kuolemaa, toit sinne elämää, Herramme,

Line 16 / 18

Where there was fear, You brought courage,

where

there was

fear

you brought

courage

missä

siellä oli

pelko

sinä toit

rohkeus

Missä oli pelkoa, toit sinne rohkeutta,

Line 17 / 18

When I was afraid, You were with me,

when

I was afraid

you were

with me

kun

minä olin peloissani

sinä olit

minun kanssa

Kun minä pelkäsin, olit kanssani,

Line 18 / 18

and You're lifting me up, oh, You're lifting me up.

and

you are lifting me up

oh

you are lifting me up

ja

sinä olet nostamassa minua ylös

oi

sinä olet nostamassa minua ylös

Ja nostat minua ylös, oi, nostat minua ylös.