Finnish flag

Puhun suomea ja haluan oppia englantia.

US flag

John Adams defends British soldiers accused of murder during the Boston Massacre of 1770, shortly before the American Revolution (1775-1783)

John Adams puolustaa murhasta syytettyjä brittisotilaita Bostonin verilöylyn aikaan vuonna 1770, pian Amerikan vallankumouksen jälkeen (1775-1783)

John Adams Boston Massacre

Katso puhuttu video klikkaamalla tästä.

Kuuntele koko äänite klikkaamalla tästä.

Line 1 / 19

I am for the prisoners at the bar.

I am for

the prisoners

at the bar

Olen jonkun puolesta

vangit

baarissa

Olen baarissa olevien vankien puolella.

Line 2 / 19

In the words of the Marquis of Beccaria, if by supporting the rights of mankind,...

in the words

of the Marquis of Beccaria

if

by supporting the rights

of mankind

sanoissa

Beccarian Marquisin

jos

tukemalla oikeuksia

ihmiskunnan

Beccarian Marquisin sanoin, "Jos voin ihmisoikeuksia tukemalla, ...

Line 3 / 19

...I shall save from the agonies of death one unfortunate victim of tyranny, or of ignorance, equally fatal,...

I shall save

from the agonies

of death

one unfortunate victim

of tyranny

or

of ignorance

equally fatal

minä aion pelastaa

tuskista

kuoleman

yksi onneton uhri

tyrannian

tai

tietämättömyyden

yhtä tappava

...voin pelastaa edes yhden tyrannian tai tietämättömyyden onnettoman uhrin kuoleman tuskalta, tai yhtä tappavalta,...

Line 4 / 19

...his blessings will be sufficient consolation to me for the contempt of all mankind.

his blessings

will be

sufficient consolation

to me

for the contempt

of all mankind

hänen siunaus

on

riittävä lohdutus

minulle

ylenkatseelta

koko ihmiskunnan

... hänen siunaus on riittävä lohdutus koko ihmiskunnan ylenkatseelta.

Line 5 / 19

When people are taxed without representation, they are sometimes to feel abused.

when

people

are taxed

without representation

they are

sometimes

to feel abused

kun

ihminen

verotetaan

ilman edustusta

he ovat

joskus

tuntea hyväksikäytetyksi

Kun ihmisiä tuomitaan ilman edustusta, he tuntevat itsensä hyväksikäytetyksi.

Line 6 / 19

Sometimes they may even rebel!

sometimes

they may rebel

even

joskus

he voivat kapinoida

jopa

Joskus he voivat jopa kapinoida!

Line 7 / 19

But we must take care lest born away by a torrent of passion, we make shipwreck of conscience.

but

we must take care

lest

born away

by a torrent

of passion

we make shipwreck

of conscience

mutta

meidän pitää hoitaa

vähin

syntynyt poissa

tulvalla

intohimon

me teemme haaksirikon

omatunnon

Mutta meidän on huolehdittava siitä, etteivät intohimon tulvat synny ja teemme hylkäämme omantuntomme.

Line 8 / 19

Prisoners must be judged solely upon the evidence produced against them in court and by nothing else.

prisoners

must be judged

solely

upon the evidence

produced

against them

in court

and

by nothing else

vangit

täytyy tuomita

ainoastaan

todisteiden pohjalta

tuotettu

heitä vastaan

tuomioistuimessa

ja

ei minkään muun

Vangit täytyy tuomita vain heitä vastaan koskevilla todisteilla, eikä millään muulla.

Line 9 / 19

And the evidence we have heard speaks plainly enough, gentlemen.

and

the evidence

we have heard

speaks

plainly

enough

gentlemen

ja

todistusaineisto

me olemme kuulleet

puhuu

yksinkertaisesti

tarpeeksi

herrasmiehet

Ja kuulemamme todistusaineisto kertoo aivan tarpeeksi, herrasmiehet.

Line 10 / 19

A sentry’s post is his castle, and to attack it by English law is an illegal act.

a sentry's post

is

his castle

and

to attack it

by English law

is

an illegal act

vartijan paikka

on

hänen linna

ja

hyökätäkseen siihen

Englannin lain mukaan

on

laiton teko

Vartijan paikka on linnansa, ja sitä vastaan hyökkääminen on laitonta Englannin lain mukaan.

Line 11 / 19

Soldiers so assaulted may defend themselves to the death.

soldiers

so assaulted

may defend

themselves

to the death

sotilaat

niin hyökätyt

voivat puolustaa

itseään

kuolemaan asti

Hyökätyt sotilaat voivat puolustaa itseään kuolemaan asti.

Line 12 / 19

And people are crying, “Kill them! Kill them! Knock them down!”, and they're heaving sharp cutting ice, oyster shells, clubs.

and

people

are crying

kill them

kill them

knock them down

and

they are heaving

sharp cutting ice

oyster shells

clubs

ja

ihminen

huutaa

tapa heidät

tapa heidät

potki heidät alas

ja

he heittävät

terävä leikkaava jää

oisterin kuoret

nuijat

Ja ihmiset huutavat "Tappakaa heidät! Tappakaa heidät! Kaatakaa heidät!", ja he heittävät terävää jäätä, oisterin kuoria, nuijia.

Line 13 / 19

What are they to do?

what

are they to do

mitä

he voivat tehdä

Mutta mitä he voivat tehdä?

Line 14 / 19

Behave like stoic philosophers lost in apathy?

behave

like stoic philosophers

lost

in apathy

käyttäytyä

kuin tyynet filosofit

kadonnut

apatiaan

Käyttäytyä kuin apatiaan kadonneet tyynet filosofit?

Line 15 / 19

Disregard these uniforms, consider them men, who wear.... Consider yourselves in such a situation and judge if a reasonable man would not fear for his life!

disregard

these uniforms

consider

them

men

who wear

consider

yourselves

in such a situation

and

judge

if

a reasonable man

would not fear

for his life

halveksia

nämä uniformut

harkita

he

miehet

kuka pitää päällä

harkita

itsesi

sellaisessa tilanteessa

ja

tuomita

jos

järkevä mies

ei pelkäisi

hänen elämänsä puolesta

Jättää uniformunsa, pitää heitä miehinä, jotka pitävät niitä päällään. Mieti itseäsi samanlaiseen tilanteeseen ja mieti, eikö järkevä mies pelkäisi henkensä puolesta!

Line 16 / 19

Facts are stubborn things.

facts

are

stubborn things

faktat

ovat

itsepäisiä asioita

Faktat ovat itsepäisiä.

Line 17 / 19

Whatever our wishes, our inclinations, or the dictums of our passions, they cannot alter the state of facts and evidence.

whatever

our wishes

our inclinations

or

the dictums

of our passions

they cannot alter

the state

of facts

and

evidence

mitä hyvänsä

meidän toiveet

meidän taipumukset

tai

lausunnot

meidän intohimot

he eivät voi muuttaa

asema

faktat

ja

todisteet

Olivat toiveemme, taipumuksemme tai intohimomme mitä hyvänsä, he eivät voi muuttaa faktoja ja todisteita.

Line 18 / 19

You see the law, on the one hand, is inexorable to the cries and lamentations of the prisoners, but, on the other hand, it is death, death as an adder, to the clamors of the populace.

you see

the law

on the one hand

is inexorable

to the cries

and

lamentations

of the prisoners

but

on the other hand

it is death

death as an adder

to the clamors

of the populace

sinä näet

laki

toisaalta

on vääjäämätön

huudoille

ja

valitukset

vankien

mutta

toisaalta

se on kuolema

kuolema kuin kyy

huudoille

tavallisten ihmisten

Laki, toisaalta, on vääjäämätön vankien huudoille ja valituksille, mutta, toisaalta, se on kuolema, kyyn purema, tavallisille ihmisille.

Line 19 / 19

Gentlemen of the jury, I submit to your candor and justice the prisoners and their cause.

gentlemen

of the jury

I submit

to your candor

and

justice

the prisoners

and

their cause

herrasmiehet

valamiehistön

antaudun

vilpittömyytenne

ja

oikeudenmukaisuus

vangit

ja

heidän asia

Valamiehistön herrasmiehet, antaudun vilpittömyyteenne, oikeudenmukaisuuteen ja vankien asiaan.