Finnish flag

Puhun suomea ja haluan oppia englantia.

US flag

Kelly's Irish Brigade - Army of the Confederate States of America (1861-1865)

Kellyn Irlantilainen Prikaati - Amerikan konfederaatioarmeija (1861-1865)

Kelly's Irish Brigade

Katso puhuttu video klikkaamalla tästä

Kuuntele koko äänite klikkaamalla tästä.

Line 1 / 18

Listen all ye that hold communion, with Southern Confederates who are bold,

listen

all

ye (you)

that

hold

communion

with

Southern Confederates

who

are bold

kuuntele

kaikki

sinä

joka

pitää

yhteys

kanssa

eteläiset konfederaatit

jotka

ovat rohkeita

Kuuntele teitä, jotka pitävät yhteyden rohkeiden eteläisten konfederaattien kanssa,

Line 2 / 18

And I will tell you of some men for the Union, who in Northern ranks were enrolled,

and

I will tell

you

of some men

for the Union

who

in Northern ranks

were enrolled

ja

minä kerron

sinä

miehistä

unionin

jotka

Pohjois-riveihin

värvättiin

Ja kerron teille unionin miehistä, jotka Pohjois-riveihin värvättiin,

Line 3 / 18

They came to Missouri in their glory, and thought at their might we'd be dismayed,

they came

to Missouri (state)

in their glory

and

thought

at their might

we would be dismayed

he tulivat

Missouriin (osavaltio)

kirkkaudessaan

ja

ajattelivat

mahdistaan

järkyttyisimme

He tulivat Missouriin kirkkaudessaan ja luulivat, että järkkyisimme heidän mahdistaan

Line 4 / 18

But they soon had a different story, when they met Kelly's Irish Brigade.

but

they

soon

had

a different story

when

they met

Kelly's Irish Brigade

mutta

he

pian

olivat

erilainen tarina

kun

he tapasivat

Kellyn irlantilaisen prikaatin

Mutta heidän tarina pian muuttuu, kun he tapaavat Kellyn irlantilaisen prikaatin,

Line 5 / 18

When they met with the Irish Brigade, my boys, when they met with the Irish Brigade,

when

they met

with the Irish Brigade

my boys

when

they met

with the Irish Brigade

kun

he tapasivat

irlantilaisen prikaatin kanssa

poikani

kun

he tapasivat

irlantilaisen prikaatin kanssa

Kun he tapasivat irlantilaisen prikaatin, oi poikani, kun he tapasivat irlantilaisen prikaatin,

Line 6 / 18

Didn't those cowardly Lincolnites tremble, when they met with the Irish Brigade.

did not

those cowardly Lincolnites (followers of President Lincoln)

tremble

when

they met

with the Irish brigade

eivät

pelkutrit Lincolniitit (presidentti Lincolnin seuraajat)

vapista

kun

he tapasivat

irlantilaisen prikaatin kanssa

Eikö pelkurit Lincolniitit vapisevat, kun he tapasivat irlantilaisen prikaatin,

Line 7 / 18

They have called us rebels and traitors, but themselves have thrown off that name of late,

they have called

us

rebels

and

traitors

but

themselves

have thrown off

that name

of late

he ovat kutsuneet

meitä

kapinalliset

ja

petturit

mutta

he itse

ovat hylänneet

sen nimen

myöhemmin

He kutsuivat meitä kapinallisiksi ja pettureiksi, mutta he itse ovat hylänneet nämä nimet myöhemmin.

Line 8 / 18

They were called it by the English invaders, at home in the year of ninety-eight,

they were called

it

by the English invaders

at home [in Ireland]

in the year

of ninety-eight (1798, year of an Irish rebellion against Great Britain)

heitä kutsuttiin

se

englantilaiset maahanhyökkääjät

kotimaassa (Irlannissa)

vuonna

yhdeksänkymmentäkahdeksan (1798, irlantilaiset kapinalliset hyökkäsivät Isoa Britanniaa vastaan)

Heitä kutsuivat näin englantilaiset maahanhyökkääjät kotimaassamme vuonna yhdeksänkymmentäkahdeksan,

Line 9 / 18

The name to us is not a new one though, 'tis one that shall never degrade,

the name

to us

is not

a new one

though

'tis (it is)

one

that

shall never degrade

nimi

meille

ei ole

uusi

kuitenkaan

se on

yksi

joka

ei saa tärveltyä

Nimi ei ole kuitenkaan meille uusi, tämä ei koskaan tärvelly,

Line 10 / 18

And it's true hearted Irishmen, in the ranks of Kelly's Irish Brigade.

and

it is

true hearted

Irishmen

in the ranks

of Kelly's Irish Brigade

ja

se on

aidot

irlantilaiset

riveissä

Kellyn irlantilaisen prikaatin

Ja Kellyn irlantilaisen prikaatin aidot irlantilaiset.

Line 11 / 18

When they met with the Irish Brigade, my boys, when they met with the Irish Brigade,

when

they met

with the Irish Brigade

my boys

when

they met

with the Irish Brigade

kun

he tapasivat

irlantilaisen prikaatin kanssa

poikani

kun

he tapasivat

irlantilaisen prikaatin kanssa

Kun he tapasivat irlantilaisen prikaatin, oi poikani, kun he tapasivat irlantilaisen prikaatin,

Line 12 / 18

Didn't those cowardly Lincolnites tremble, when they met with the Irish Brigade.

did not

those cowardly Lincolnites

tremble

when

they met

with the Irish Brigade

eivät

pelkutrit Lincolniitit

vapista

kun

he tapasivat

irlantilaisen prikaatin kanssa

Eikö pelkurit Lincolniitit vapisevat, kun he tapasivat irlantilaisen prikaatin

Line 13 / 18

Well, they dare not call us invaders, 'tis but states' rights and liberty we ask,

well

they dare not

call

us

invaders

'tis (it is)

but (only)

states' rights

and

liberty

we ask

no

eivät uskalla

kutsua

meitä

maahanhyökkääjät

se on

mutta (vain)

oikeuksiamme

ja

vapaus

pyydämme

He eivät uskalla kutsua meitä hyökkääjiksi, vaan täällä, mutta pyydämme oikeutta ja vapautta,

Line 14 / 18

And Missouri, we will ever defend her, no matter how hard may be the task.

and

Missouri

we will defend

ever

her

no matter

how hard

may be

the task

ja

Missouri

suojelemme

häntä

ikuisesti

ei väliä

kuinka vaikeaa

saattaa olla

tehtävä

Ja Missouria me suojelemme oli kuinka rankkaa tahansa,

Line 15 / 18

Then let true Irishmen assemble, let the voice of Missouri be obeyed,

then

let

true Irishmen

assemble

let

the voice

of Missouri (the state)

be obeyed

sitten

anna

aidot irlantilaiset

kokoontua

anna

ääni

Missourin (osavaltion)

totella

Sitten aidot irlantilaiset kokoontuvat, Missourin ääntä noudata,

Line 16 / 18

And the Northern fanatics will tremble, when again they meet Kelly's Irish Brigade.

and

the Northern fanatics

will tremble

when

again

they meet

Kelly's Irish Brigade

ja

pohjoiset fanaatikot

vapisevat

kun

taas

tapaavat

Kellyn irlantilaisen prikaatin

Ja pohjoiset fanaatikot vapisevat, kun taas he kohtaavat Kellyn irlantilaisen prikaatin.

Line 17 / 18

When they met with the Irish Brigade, my boys, when they met with the Irish Brigade,

when

they met

with the Irish Brigade

my boys

when

they met

with the Irish Brigade

kun

he tapasivat

irlantilaisen prikaatin kanssa

poikani

kun

he tapasivat

irlantilaisen prikaatin kanssa

Kun he tapasivat irlantilaisen prikaatin, oi poikani, kun he tapasivat irlantilaisen prikaatin,

Line 18 / 18

Didn't those cowardly Lincolnites tremble, when they met with the Irish Brigade.

did not

those cowardly Lincolnites

tremble

when

they met

with the Irish brigade

eivät

pelkutrit Lincolniitit

vapista

kun

he tapasivat

irlantilaisen prikaatin kanssa

Eikö pelkurit Lincolniitit vapisevat, kun he tapasivat irlantilaisen prikaatin