Finnish flag

Puhun suomea ja haluan oppia englantia.

US flag

"In the Blood" - John Mayer, lyrics by Hriata Sailo

"Veressä" - John Mayer, sanat Hriata Sailo

John Mayer

Katso puhuttu video klikkaamalla tästä.

Kuuntele koko äänite klikkaamalla tästä.

Line 1 / 24

How much of my mother has my mother left in me?

How much

of my mother

has left

my mother

in me

kuinka paljon

äidistäni

on jättänyt

minun äiti

minuun

Kuinka paljon äidistäni on äitini jättänyt minuun?

Line 2 / 24

How much of my love will be insane to some degree?

How much

of my love

will be insane

to some degree

kuinka paljon

minun rakkautta

on hullua

johonkin asteeseen

Kuinka paljon rakkaudestani on hulluutta tietyllä tapaa?

Line 3 / 24

And what about this feeling that I'm never good enough?

And

what about

this feeling

that

I am

never

good

enough

ja

entä

tämä tunne

joka

minä olen

ikinä

hyvä

tarpeeksi

Entä tästä tunteesta, etten ole koskaan tarpeeksi?

Line 4 / 24

Will it wash out in the water, or is it always in the blood?

Will it wash out

in the water

or

is it

always

in the blood

peseytyykö se

vedessä

tai

onko se

aina

veressä

Peseytyykö se vedessä, vai onko se aina veressäni?

Line 5 / 24

How much of my father am I destined to become?

How much

of my father

am I destined

to become

kuinka paljon

isästäni

olenko määränä

tulla

Kuinka paljon minun on määränä tulla isääni?

Line 6 / 24

Will I dim the lights inside me just to satisfy someone?

Will I dim

the lights

inside me

just

to satisfy

someone

himmennänkö

valot

sisälläni

vain

tyydyttää

joku

Himmennänkö valot sisältäni vain tyydyttääkseni jotakuta?

Line 7 / 24

Will I let this woman kill me, or do away with jealous love?

Will I let

this woman

kill

me

or

do away

with jealous love

annanko

tämä nainen

tappaa

minä

tai

mennä pois

mustasukkainen rakkaus

Annanko tämän naisen tappaa minut, vai mennä pois mustasukkaisesta rakkaudesta?

Line 8 / 24

Will it wash out in the water, or is it always in the blood?

Will it wash out

in the water

or

is it

always

in the blood

peseytyykö se

vedessä

tai

onko se

aina

veressä

Peseytyykö se vedessä, vai onko se aina veressäni?

Line 9 / 24

I can feel the love I want. I can feel the love I need.

I can feel

the love

I want

I can feel

the love

I need

voin tuntea

rakkaus

minä haluan

minä voin tuntea

rakkaus

minä tarvitse

Voin tuntea haluamani rakkauden. Voin tuntea tarvitsemani rakkauden.

Line 10 / 24

But it's never gonna come the way I am.

But

it is going to come

never

the way

I am

mutta

se tulee

koskaan

tie

minä olen

Mutta se ei koskaan tule, koska olen tällainen.

Line 11 / 24

Could I change it if I wanted? Can I rise above the flood?

Could I change

it

if

I wanted

Can I rise

above the flood

voisinko minä muuttaa

se

jos

minä halusin

voinko nousta

tulvan päällä

Voisinko muuttaa sitä, jos haluaisin? Voinko nousta tulvan päälle?

Line 12 / 24

Will it wash out in the water, or is it always in the blood?

Will it wash out

in the water

or

is it

always

in the blood

peseytyykö se

vedessä

tai

onko se

aina

veressä

Peseytyykö se vedessä, vai onko se aina veressäni?

Line 13 / 24

How much like my brothers, do my brothers wanna be?

How much

like my brothers

do

my brothers

want to

to be

kuinka

kaltainen minun veljet

tehdä

minun veljet

haluta

olla

Kuinka paljon veljieni kaltaisia veljeni haluavat olla?

Line 14 / 24

Does a broken home become another broken family?

Does

a broken home

become

another broken family

tekee

rikkinäinen koti

tulla

toinen rikkinäinen perhe

Tuleeko rikkinäisestä kodista toinen rikkinäinen perhe?

Line 15 / 24

Or will we be there for each other, like nobody ever could?

Or

will we be

there

for each other

like

nobody

ever

could

tai

olemmeko me

siellä

toisillemme

niin kuin

kukaan

koskaan

voi

Vai olemmeko siellä toisillemme, niin kuin kukaan muu ei pysty?

Line 16 / 24

Will it wash out in the water, or is it always in the blood?

Will it wash out

in the water

or

is it

always

in the blood

peseytyykö se

vedessä

tai

onko se

aina

veressä

Peseytyykö se vedessä, vai onko se aina veressäni?

Line 17 / 24

I can feel the love I want. I can feel the love I need.

I can feel

the love

I want

I can feel

the love

I need

voin tuntea

rakkaus

minä haluan

minä voin tuntea

rakkaus

minä tarvitse

Voin tuntea haluamani rakkauden. Voin tuntea tarvitsemani rakkauden.

Line 18 / 24

But it's never gonna come the way I am.

But

it is going

never

to come

the way

I am

mutta

se tulee

koskaan

tulla

tie

minä olen

Mutta se ei koskaan tule kaltaiselleni.

Line 19 / 24

Could I change it if I wanted? Can I rise above the flood?

Could I change

it

if

I wanted

Can I rise

above the flood

voisinko minä muuttaa

se

jos

minä halusin

voinko nousta

tulvan päällä

Voisinko muuttaa sitä, jos haluaisin? Voinko nousta tulvan päälle?

Line 20 / 24

Will it wash out in the water, or is it always in the blood?

Will it wash out

in the water

or

is it

always

in the blood

peseytyykö se

vedessä

tai

onko se

aina

veressä

Peseytyykö se vedessä, vai onko se aina veressäni?

Line 21 / 24

I can feel the love I want. I can feel the love I need.

I can feel

the love

I want

I can feel

the love

I need

voin tuntea

rakkaus

minä haluan

minä voin tuntea

rakkaus

minä tarvitse

Voin tuntea haluamani rakkauden. Voin tuntea tarvitsemani rakkauden.

Line 22 / 24

But it's never gonna come the way I am.

But

it is going

never

to come

the way

I am

mutta

se tulee

koskaan

tulla

tie

minä olen

Mutta se ei koskaan tule kaltaiselleni.

Line 23 / 24

Could I change it if I wanted? Can I rise above the flood?

Could I change

it

if

I wanted

Can I rise

above the flood

voisinko minä muuttaa

se

jos

minä halusin

voinko nousta

tulvan päällä

Voisinko muuttaa sitä, jos haluaisin? Voinko nousta tulvan päälle?

Line 24 / 24

Will it wash out in the water, or is it always in the blood?

Will it wash out

in the water

or

is it

always

in the blood

peseytyykö se

vedessä

tai

onko se

aina

veressä

Peseytyykö se vedessä, vai onko se aina veressäni?