Finnish flag

Puhun suomea ja haluan oppia englantia.

US flag

"The Night They Drove Old Dixie Down" - The Band

"Ilta, jolloin vanha Dixie ajettiin alas" - The Band

Confederate flag

Katso puhuttu video klikkaamalla tästä.

Kuuntele koko äänite klikkaamalla tästä.

Line 1 / 19

Virgil Kane is the name, and I served on the Danville train,

Virgil Kane

is

the name

and

I served

on the Danville train

Virgil Kane

on

nimi

ja

minä palvelin

Danvillen junassa

Virgil Kane on nimeni, ja palvelin Danvillen junassa,

Line 2 / 19

'Till Stoneman's cavalry came and tore up the tracks again,

until

[Union General] Stoneman's

cavalry

came

and

tore up

the tracks

again

kunnes

[Ratsuväenkenraali] Stonemanin

ratsuväki

tuli

ja

repi

raiteet

taas

Kunnes Stonemanin ratsuväki saapui ja repivät taas raiteet ylös,

Line 3 / 19

In the winter of '65, we were hungry, just barely alive,

in the winter

of sixty-five [1865]

we were hungry

just

barely

alive

talvella

kuusikymmentäviiden (1865)

olimme nälkäisiä

vain

tuskin

elossa

Talvella kuusikymmentäviisi olimme nälkäisiä, ja vain juuri elossa,

Line 4 / 19

By May the 10th, Richmond had fell; it's a time I remember, oh, so well.

by May

the tenth

Richmond (capital city of the Confederacy)

had fell (had fallen)

it is

a time

I remember

oh

so

well

toukokuuhun mennessä

kymmenes

Richmond (Konfederaation pääkaupunki)

oli kaatunut

se oli

aika

minä muistan

oi

erittäin

hyvä

Toukokuun kymmenenteen mennessä Richmond oli vallattu; sen ajan muistan, oi niin hyvin.

Line 5 / 19

The night they drove Old Dixie down,

the night

they drove down

Old Dixie

ilta

he ajoivat alas

vanha Dixie

Illan, jolloin vanha Dixie ajettiin alas,

Line 6 / 19

And the bells were ringing,

and

the bells

were ringing

ja

kellot

soivat

Ja kellot soivat,

Line 7 / 19

The night they drove Old Dixie down,

the night

they drove down

Old Dixie

ilta

he ajoivat alas

vanha Dixie

Illan, jolloin vanha Dixie ajettiin alas,

Line 8 / 19

And the people were singing, they went, "Na, na, la, la, na, la, na..."

and

the people

were singing

they went

na na la la na la na...

ja

ihmiset

lauloivat

he menivät

na na la la na la na...

Ja ihmiset lauloivat, he lauloivat "Na, na, la, la, na, la, na..."

Line 9 / 19

Back with my wife in Tennessee,

back

with my wife

in Tennessee

takaisin

vaimoni kanssa

Tennesseessä

Vaimoni luona Tennesseessä,

Line 10 / 19

When one day she called to me,

when

one day

she called

to me

kun

yksi päivä

hän kutsui

minulle

Kun yhtenä päivänä hän kutsui minua,

Line 11 / 19

"Virgil, quick, come see! There goes the Robert E. Lee!"

Virgil

quick

come

see

there goes

the Robert E. Lee (a riverboat named after the Confederate General)

Virgil

nopea

tulla

katsoa

tuolla menee

Robert E. Lee (jokilaiva, joka nimettiin konfederaation kenraali Leen mukaan)

"Virgil, tule katsomaan, Tuolla menee Robert E. Lee!"

Line 12 / 19

Now, I don't mind chopping wood,

now

I do not mind

chopping wood

nyt

minua ei haittaa

puun hakkaaminen

Minua ei haittaa puiden hakkuu,

Line 13 / 19

And I don't care if the money's no good,

and

I do not care

if

the money

is no good

ja

minä en välitä

jos

raha

ei ole hyvä

Enkä välitä, jos rahamme ei kelpaa,

Line 14 / 19

You take what you need, and you leave the rest,

you take

what

you need

and

you leave

the rest

sinä otat

mitä

sinä tarvitset

ja

sinä jätät

loput

Ota mitä tarvitset, ja jätä loput,

Line 15 / 19

But they should never have taken the very best,

but

they should have taken

never

the very best

mutta

heidän olisi pitänyt ottaa

koskaan

kaikkein paras

Mutta heidän ei olisi koskaan pitänyt ottaa parastaan,

Line 16 / 19

Like my father before me, I will work the land,

like

my father

before me

I will work

the land

niin kuin

minun isä

ennen minua

minä työskentelen

maa

Niin kuin isäni ennen minua, minä työstän maata,

Line 17 / 19

And like my brother above me, who took a Rebel stand,

and

like

my brother

above me

who

took

a Rebel stand

ja

niin kuin

minun veli

ylläni

joka

ottaa

kapinallinen kanta

Ja kuin veljeni ylläni, joka ryhtyi kapinallisiin,

Line 18 / 19

He was just 18, proud and brave, but a Yankee laid him in his grave,

he was

just

eighteen

proud

and

brave

but

a Yankee

laid

him

in his grave

hän oli

vain

kahdeksantoista

ylpeä

ja

rohkea

mutta

Jenkki

laski

hänet

hänen hautaansa

Hän oli vain kahdeksantoista, ylpeä ja rohkea, mutta Jenkki läski hänet hautaan,

Line 19 / 19

I swear by the mud below my feet, you can't raise a Kane back up, when he's in defeat.

I swear

by the mud

below my feet

you cannot raise

a Kane

back up

when

he is in defeat

minä vannon

mudasta

jalkojeni alla

sinä et voi nostaa

Kane

takaisin ylös

kun

hän on hävinnyt

Vannon mudastani jalkojeni alta, et voi nostaa Kanea takaisin ylös, kun hän on hävinnyt.