Finnish flag

Puhun suomea ja haluan oppia englantia.

US flag

"The Patriot" - Anne challenges the men of the town

"Patriootti" - Anne haastaa kaupungin miehet

The Patriot

Katso puhuttu video klikkaamalla tästä

Kuuntele koko äänite klikkaamalla tästä

Line 1 / 16

Reverend, with your permission I would like to make an announcement.

Reverend

with your permission

I would like

to make

an announcement

pastori

sinun luvallasi

haluaisin

tehdä

ilmoitus

Pastori, jos sallit, haluaisin tehdä ilmoituksen.

Line 2 / 16

Young man, this is a house of God.

young man

this is

a house

of God

nuori mies

tämä on

talo

jumalan

Nuori mies, tämä on jumalan talo.

Line 3 / 16

I understand that, Reverend. I apologize.

I understand

that

Reverend

I apologize

minä ymmärrän

se

pastori

minä pahoittelen

Ymmärrän sen, pastori. Pahoittelen.

Line 4 / 16

The South Carolina Militia is being called up.

the South Carolina militia

is being called up

Etelä-Carolinan miliisi

kutsutaan

Etelä-Carolinan miliisiä kutsutaan.

Line 5 / 16

I'm here to enlist every man willing.

I am here

to enlist

every man

willing

minä olen täällä

värvätä

jokainen mies

halukas

Olen täällä värväämässä halukkaita miehiä.

Line 6 / 16

Son, we are here to pray for the souls of those men hanging outside.

son

we are here

to pray

for the souls

of those men

hanging

outside

poika

me olemme täällä

rukoilla

sieluille

näiden miesten

hirtetty

ulkona

Poika, rukoilemme täällä ulos hirtettyjen miesten sieluille.

Line 7 / 16

Yes, pray for them but honor them by taking up arms with us.

yes

pray

for them

but

honor them

by taking up arms

with us

kyllä

rukoile

heille

mutta

kunnioittaa heitä

ryhtymällä aseisiin

meidän kanssa

Kyllä, rukoilkaa heidän puolesta, mutta kunnioittakaa heitä ryhtyessä aseisiin kanssamme.

Line 8 / 16

And bring more suffering to this town?

and

bring

more suffering

to this town

ja

tuoda

lisää kärsimystä

tähän kaupunkiin

Ja tuoda lisää kärsimystä kaupunkiin?

Line 9 / 16

If King George can hang those men, our friends, he can hang any one of us.

if

King George

can hang

those men

our friends

he can hang

any one

of us

jos

kuningas Yrjö

voi hirttää

nuo miehet

meidän ystävät

hän voi hirttää

kuka tahansa

mestä

Jos kuningas Yrjö voi hirttää nuo miehet, meidän ystävät, hän voi hirttää kenet tahansa meistä.

Line 10 / 16

Dan Scott, barely a week ago, I heard you rail for two hours about independence.

Dan Scott

barely

a week ago

I heard you

rail

for two hours

about independence

Dan Scott

tuskin

viikko sitten

kuulin sinut

valittaa

kaksi tuntia

itsenäisyydestä

Dan Scott, tuskin viikko sitten kuulin sinun valittavan kaksi tuntia itsenäisyydestä.

Line 11 / 16

Mister Hardwick, how many times have I heard you speak of freedom at my Father's table?

Mister Hardwick

how many times

have I heard

you speak

of freedom

at my father's table

Herra Hardwick

kuinka monta kertaa

minä olen kuullut

sinä puhut

vapaudesta

isäni pöydässä

Herra Hardwick, kuinka monta kertaa olen kuullun sinun puhuvan vapaudesta isäni pöydässä?

Line 12 / 16

Half the men in this church, including you, Father, and you, Reverend, are as ardent patriots as I.

half the men

in this church

including you Father

and you Reverend

are

as ardent patriots

as I

puolet miehistä

tässä kirkossa

mukaan lukien sinä isä

ja sinä pastori

olla

kiihkeitä patriootteja

kuin minä

Puolet miehistä tässä kirkossa, mukaan lukien te, isä ja pastori, olette yhtä kiihkeitä patriootteja kuin minä.

Line 13 / 16

Will you now, when you are needed most, stop at only words?

will

you

now

when

you are needed

most

stop

at only words

aikoa

sinä

nyt

kun

sinua tarvitaan

eniten

lopeta

vain sanoihin

Aiotko nyt, kun sinua eniten tarvitaan, pysähtyä pelkkiin sanoihin?

Line 14 / 16

Is that the sort of men you are?

is that

the sort of men

you are

onko se

tapainen mies

sinä olet

Oletko sen tapainen mies?

Line 15 / 16

I ask only that you act upon the beliefs of which you have so strongly spoken, and in which you so strongly believe.

I ask

only

that

you act upon

the beliefs

of which

you have spoken

so strongly

and

in which

you believe

so strongly

minä kysyn

vain

että

sinä käyttäydyt mukaan

uskomusten

joiden

olet puhunut

niin voimakkaasti

ja

joihin

sinä uskot

niin voimakkaasti

Pyydän sinua käyttäytymään uskomuksiesi mukaan, joista puhut niin voimakkaasti ja joihin niin voimakkaasti uskot.

Line 16 / 16

Who's with us?

who is

with us

kuka on

meidän kanssa

Ketkä ovat kanssamme?