Finnish flag

Puhun suomea ja haluan oppia englantia.

US flag

United States President Ronald Reagan, Berlin, Germany, June 12, 1987

Yhdysvaltojen presidentti Ronald Reagan, Berliini, Saksa, 12. kesäkuuta 1987

Berlin Wall

Katso puhuttu video klikkaamalla tästä

Kuuntele koko äänite klikkaamalla tästä.

Line 1 / 9

Today I say as long as this gate is closed, as long as this scar of a wall is permitted to stand,...

today

I say

as long as

this gate

is closed

as long as

this scar

of a wall

is permitted

to stand

Tänään

sanon

niin kauan kuin

tämä portti

on kiinni

niin kauan kuin

tämä arpi

seinän

on sallittu

seistä

Tänään, sanon, niin kauan kuin tämä portti on kiinni, niin kauan kuin tämä häpäisty seinä saa seistä paikallaan,...

Line 2 / 9

...it is not the German question alone that remains open but the question of freedom for all mankind.

it is not

the German question

alone

that

remains

open

but

the question

of freedom

for all mankind

se ei ole

Saksan kysymys

yksin

joka

jää

auki

mutta

kysymys

vapauden

ihmiskunnalle

...ainoastaan Saksan kysymys ei ole auki, vaan kysymys koko ihmiskunnan vapaudesta.

Line 3 / 9

In the nineteen fifties, [Soviet President] Khrushchev predicted: "We will bury you".

in the 1950's

Soviet President Khrushchev

predicted

we will bury you

1950-luvulla

Neuvostoliiton presidentti Kruschev

ennusti

hautaamme teidät

1950-luvulla [Neuvostoliiton presidentti] Kruschev ennusti: "Hautaamme teidät".

Line 4 / 9

But in the West today we see a free world that has achieved a level of prosperity and well being unprecedented in all human history.

but

in the West

today

we see

a free world

that

has achieved

a level

of prosperity

and

well being

unprecedented

in all human history

mutta

Lännessä

tänään

näemme

vapaa maailma

joka

on saavuttanut

taso

vaurauden

ja

hyvinvointi

ennennäkemätön

koko ihmisen historiassa

Mutta Lännessä tänään näemme vapaan maailman, joka on saavuttanut ihmisen historiassa ennennäkemättömän vaurauden ja hyvinvoinnin tason.

Line 5 / 9

In the Communist world we see failure.

in the Communist world

we see

failure

kommunistisessa maailmassa

näemme

epäonnistuminen

Kommunistisessa maailmassa näemme epäonnistumisen.

Line 6 / 9

There is one sign the Soviets can make that would be unmistakable, that would advance dramatically the cause of freedom and peace.

there is

one sign

the Soviets

can make

that

would be unmistakable

that

would

advance

dramatically

the cause

of freedom

and

peace

on

yksi merkki

neuvostoliittolaiset

voi tehdä

joka

olisi päivänselvää

että

olisi

kehittyä

dramaattisesti

syy

vapauden

ja

rauha

Neuvostoliittolaiset voivat tehdä yhden päivänselvän asian, joka kehittäisi vapautta ja rauhaa dramaattisesti.

Line 7 / 9

General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate.

General Secretary Gorbachev

if

you seek

peace

if

you seek

prosperity

for the Soviet Union

and

Eastern Europe

if

you seek

liberalization

come

here

to this gate

Pääsihteeri Gorbašov

jos

etsit

rauhaa

jos

etsit

vauraus

neuvostoliitolle

ja

Itä-Eurooppa

jos

etsit

vapauttaminen

tulla

tänne

portille

Pääsihteeri Gorbašov, jos etsit rauhaa, jos etsit vaurautta Neuvostoliitolle ja Itä-Euroopalle, jos etsit vapauttamista, tule tänne portille.

Line 8 / 9

Mr. Gorbachev, open this gate.

Mister Gorbachev

open

this gate

Herra Gorbašov

avaa

tämä portti

Herra Gorbašov, avaa tämä portti.

Line 9 / 9

Mr. Gorbachev, tear down this wall!

Mister Gorbachev

tear down

this wall

Herra Gorbašov

purkaa

tämä muuri

Herra Gorbašov, murra tämä muuri!