Latvian flag

Es runāju Latviešu valodā un es gribu iemācīties Angļu valodu

US flag

"A Thousand Years" - Christina Perri

"Tūkstoš Gadu" - Christina Perri

alternate title

Klikšķiniet šeit, lai noskatītos video.

Klikšķiniet šeit, lai noklausītos pilno audio ierakstu.

Line 1 / 31

Heart beats fast,

heart

beats

fast

sirds

sisties

ātri

Sirds sitās strauji,

Line 2 / 31

Colors and promises,

colors

and

promises

krāsas

un

solījumi

Krāsas un solījumi,

Line 3 / 31

How to be brave,

how

to be

brave

būt

drosmīgs

Kā būt drosmīgam,

Line 4 / 31

How can I love when I'm afraid to fall,

how

can

I love

when

I am afraid

to fall

varu

es mīlēt

kad

man ir bail

krist

Kā es varu mīlēt, ja man ir bail krist,

Line 5 / 31

But watching you stand alone,

but

watching

you stand

alone

bet

skatīties

tu stāvi

viena

Bet skatoties, kā tu stāvi viena,

Line 6 / 31

All of my doubt suddenly goes away somehow,

all of

my doubt

suddenly

goes away

somehow

visas

manas bažas

pēkšņi

pazust

kaut kā

Visas manas bažas pēķšni kaut kā pazūd,

Line 7 / 31

One step closer,

one

step

closer

viens

solis

tuvāk

Vienu soli tuvāk,

Line 8 / 31

I have died everyday waiting for you,

I have died

everyday

waiting for

you

Es esmu miris

katru dienu

gaidot

tevi

Es esmu miris katru dienu, gaidot tevi,

Line 9 / 31

Darling, don't be afraid I have loved you, for a thousand years,

darling

do not be afraid

I have loved

you

for

a

thousand

years

dārgā

nebaidies

Es esmu mīlējis

tevi

jau

tos

tūkstoš

gadi

Dārgā, nebaidies, Es esmu tevi mīlējis jau tūkstoš gadus,

Line 10 / 31

I'll love you for a thousand more,

I will love

you

for

a

thousand

more

Es mīlēšu

tevi

uz

tos

tūkstoš

vēl

Es mīlēštu tevi vēl tūkstoš,

Line 11 / 31

Time stands still,

time

stands

still

laiks

stāv

nemainīgs

Laiks stāv uz vietas,

Line 12 / 31

Beauty in all she is,

beauty

in all

she is

skaistums

visā

viņa ir

Viņa ir viss skaistums

Line 13 / 31

I will be brave,

I will be

brave

Es būšu

drosmīgs

Es būšu drosmīgs,

Line 14 / 31

I will not let anything take away what's standing in front of me,

I will not let

anything

take away

what

is standing

in front of

me

Es neļaušu

jebkas

paņemt

kas

stāv

priekšā

man

Es neļaušo nevienam paņemt to, kas stāv man priekšā,

Line 15 / 31

Every breath, every hour has come to this,

every breath

every hour

has come

to this

katra elpa

katra stunda

ir pienākusi

uz šo

Katra elpa, katru stundu ir pienākusi līdz šim,

Line 16 / 31

One step closer,

one

step

closer

viens

solis

tuvāk

Vienu soli tuvāk,

Line 17 / 31

I have died everyday waiting for you,

I have died

everyday

waiting for

you

Es esmu miris

katru dienu

gaidot

tevi

Es esmu miris katru dienu, gaidot tevi,

Line 18 / 31

Darling, don't be afraid I have loved you, for a thousand years,

darling

do not be afraid

I have loved

you

for

a

thousand

years

dārgā

nebaidies

Es esmu mīlējis

tevi

jau

tos

tūkstoš

gadi

Dārgā, nebaidies, Es esmu tevi mīlējis jau tūkstoš gadus,

Line 19 / 31

I'll love you for a thousand more,

I will love

you

for

a

thousand

more

Es mīlēšu

tevi

uz

tos

tūkstoš

vēl

Es mīlēštu tevi vēl tūkstoš,

Line 20 / 31

And all along I believed I would find you,

and

all along

I believed

I would find

you

un

visu laiku

es ticēju

es atradīšu

tevi

Un visu laiku es ticēju, ka es tevi atradīšu,

Line 21 / 31

Time has brought your heart to me,

time

has brought

your heart

to me

laiks

ir atvedis

tavu sirdi

man

Laiks ir atvedis man tavu sirdi,

Line 22 / 31

I have loved you for a thousand years,

I have loved

you

for

a

thousand

years

Es esmu mīlēšu

tevi

jau

tos

tūkstoš

gadi

Es esmu tevi mīlējis jau tūkstoš gadus,

Line 23 / 31

I'll love you for a thousand more,

I will love

you

for

a

thousand

more

Es mīlēšu

tevi

uz

tos

tūkstoš

vēl

Es mīlēštu tevi vēl tūkstoš,

Line 24 / 31

One step closer, one step closer,

one

step

closer

one

step

closer

viens

solis

tuvāk

viens

solis

tuvāk

Vienu soli tuvāk, vienu soli tuvāk,

Line 25 / 31

I have died everyday waiting for you

I have died

everyday

waiting for

you

Es esmu miris

katru dienu

gaidot

tevi

Es esmu miris katru dienu, gaidot tevi,

Line 26 / 31

Darling, don't be afraid I have loved you, for a thousand years,

darling

do not be afraid

I have loved

you

for

a

thousand

years

dārgā

nebaidies

Es esmu mīlējis

tevi

jau

tos

tūkstoš

gadi

Dārgā, nebaidies, Es esmu tevi mīlējis jau tūkstoš gadus,

Line 27 / 31

I'll love you for a thousand more,

I will love

you

for

a

thousand

more

Es mīlēšu

tevi

uz

tos

tūkstoš

vēl

Es mīlēštu tevi vēl tūkstoš,

Line 28 / 31

And all along I believed I would find you,

and

all along

I believed

I would find

you

un

visu laiku

es ticēju

es atradīšu

tevi

Un visu laiku es ticēju, ka es tevi atradīšu,

Line 29 / 31

Time has brought your heart to me,

time

has brought

your heart

to me

laiks

ir atvedis

tavu sirdi

man

Laiks ir atvedis man tavu sirdi,

Line 30 / 31

I have loved you for a thousand years,

I have loved

you

for

a

thousand

years

Es esmu mīlējis

tevi

jau

tos

tūkstoš

gadi

Es esmu tevi mīlējis jau tūkstoš gadus,

Line 31 / 31

I'll love you for a thousand more,

I will love

you

for

a

thousand

more

Es mīlēšu

tevi

uz

tos

tūkstoš

vēl

Es mīlēštu tevi vēl tūkstoš,