Latvian flag

Es runāju Latviešu valodā un es gribu iemācīties Angļu valodu

US flag

Zombies! - Bob Hope

Zombiji! - Bob Hope

Bob Hope

Klikšķiniet šeit, lai noskatītos video

Klikšķiniet šeit, lai noklausītos pilno audio ierakstu

Line 1 / 8

Do you live here?

do

you

live

here

Vai

tu

dzīvot

šeit

Vai tu šeit dzīvo?

Line 2 / 8

Yes.

yes

Jā.

Line 3 / 8

Well, maybe you know what a zombie is?

well

maybe

you know

what

a zombie

is

nu

varbūt

tu zini

kas

zombijs

ir

Nu, varbūt tu zini, kas ir zombijs?

Line 4 / 8

When a person dies and is buried, it seems a certain voodoo priest [who] will have the power to bring him back to life.

when

a person

dies

and

is buried

it seems

a

certain

voodoo

priest

who

will have

the power

to bring

him

back

to life

kad

cilvēks

nomirst

un

ir aprakts

izskatās

tas

konkrēts

voodoo

priesteris

kurš

būs

spēks

lai atnestu

viņu

atpakaļ

dzīvē

Kad cilvēks nomirst, viņu aprok, izskatās, ka konkrēts voodoo priesteris būs spējīgs viņu atgriezt dzīvē.

Line 5 / 8

How horrible!

how

horrible

cik

briesmīgi

Cik briesmīgi!

Line 6 / 8

It's worse than horrible, because a zombie has no will of his own.

it is

worse

than

horrible

because

a zombie

has

no will

of his own

tas ir

sliktāk

briesmīgi

jo

zombijs

ir

nav vēlmes

savas

Tas ir sliktāk kā briesmīgi, jo zombijam nav savas vēlmes.

Line 7 / 8

You see them sometimes walking around blindly with dead eyes, following orders, not knowing what they do, not caring.

you see

them

sometimes

walking

around

blindly

with dead eyes

following orders

not knowing

what they do

not caring

tu redzi

viņus

reizēm

staigājot

apkārt

akli

ar mirušām acīm

sekojot pavēlēm

nezinot

ko viņi dara

nerūpējoties

Tu reizēm redzi kā viņi staigā apkārt akli ar mirušām acīm, seko pavēlēm, nezinot, ko darīt, nerūpējoties.

Line 8 / 8

You mean like Democrats?

you mean

like

Democrats

Tu domā

demokrāti

Tu domā kā Demokrāti?