Latvian flag

Es runāju Latviešu valodā un es gribu iemācīties Angļu valodu

US flag

"Remember the Alamo" - Donovan Leitch

"Atceries Alamo" - Donovans Leičs

Battle of Alamo

Klikšķiniet šeit, lai noskatītos video.

Klikšķiniet šeit, lai noklausītos pilno audio ierakstu.

Line 1 / 24

A hundred and eighty were challenged by Travis to die

A hundred

and

eighty

were challenged

by Travis

to die

simts

un

astoņdesmit

tika izaicināti

no Travis

mirt

Simtu astoņdesmit izaicināja mirt Travis

Line 2 / 24

By a line that he drew with his sword as the battle drew nigh

By

a line

that

he

drew

with his sword

as

the battle

drew

nigh

gar

līnija

kas

viņš

zīmēt

ar savu zobenu

kauja

zīmēt

tuvu

Gar līniju, ko viņš novilka ar savu zobenu, kaujai tuvojoties

Line 3 / 24

A man that crossed over the line was for glory

A man

that

crossed over

the line

was

for glory

vīrietis

kas

šķērsoja pāri

līnija

bija

godam

Vīrs, kurš šķērsoja līniju bija uz goda

Line 4 / 24

And he that was left better fly

And

he

that

was left

better

fly

un

viņš

kas

tika pamests

labāk

lidot (bēgt)

Un tas, kurš palika, labāk lai bēg

Line 5 / 24

And over the line crossed 179

And

over the line

crossed

a hundred and seventy-nine

un

pāri līnijai

šķērsoja

simts un septiņdesmit deviņi

Un 179 šķērsoja līniju

Line 6 / 24

Hey, Up, Santa Anna, they're killing your soldiers below

Hey

Up

Santa Anna

they

are killing

your soldiers

below

Hei

augšā

Santa Anna

viņi

nogalina

tavus karavīrus

zem

Hei, Augšā, Santa Anna, viņi lejā galina tavus karavīrus

Line 7 / 24

So the rest of Texas will know

So

the rest

of Texas

will know

Līdz ar to

pārējā

Teksasa

zinās

Līdz ar to visa pārējā Teksasa zinās

Line 8 / 24

And remember the Alamo

And

remember

the Alamo

un

atcerēties

Alamo

Un atcerēsies Alamo

Line 9 / 24

Jim Bowie lay dying, his blood and his powder were dry

Jim Bowie

lay

dying

his blood

and

his powder

were dry

Džims Bovijs

gulēt

mirstot

viņa asinis

un

viņa pulveris (šaujampulveris)

bija sauss

Džims Bovijs guļ mirstot, viņa asinis un šaujampūderis bija sauss

Line 10 / 24

But his knife at the ready to take him a few in reply

But

his knife

at the ready

to take

him

a few

in reply

bet

viņa nazis

gatavs

atņemt

viņam

dažas

atbildē

Bet viņa nazis bija gatavs nogalināt pretinieka karavīrus par viņa nāvi

Line 11 / 24

Young Davy Crockett lay laughing and dying

Young

Davy Crockett

lay

laughing

and

dying

Jauns

Deivijs Krokets

gulēt

smejoties

un

mirstot

Jauns Deivijs Krokets gulēja smejoties un mirstot

Line 12 / 24

The blood and the sweat in his eyes

The blood

and

the sweat

in his eyes

asinis

un

sviedri

viņa acīs

Asinis un sviedri viņa acīs

Line 13 / 24

For Texas and freedom no man was more willing to die

For Texas

and

freedom

no man

was

more willing

to die

par Teksasu

un

brīvību

neviens

bija

vairāk vēlējās

mirt

Par Teksasu un brīvību neviens cits nevēlējās vairāk mirt kā viņš

Line 14 / 24

Hey! Up! Santa Anna, they're killing your soldiers below!

Hey

Up

Santa Anna

they

are killing

your soldiers

below

Hei

augšā

Santa Anna

viņi

nogalina

tavus karavīrus

zem

Hei, Augšā, Santa Anna, viņi lejā galina tavus karavīrus

Line 15 / 24

So the rest of Texas will know

So

the rest

of Texas

will know

Līdz ar to

pārējā

Teksasa

zinās

Līdz ar to visa pārējā Teksasa zinās

Line 16 / 24

And remember the Alamo

And

remember

the Alamo

un

atcerēties

Alamo

Un atcerēsies Alamo

Line 17 / 24

A courier came to a battle once bloody and loud

A courier

came

to a battle

once

bloody

and

loud

kurjers

atnāca

uz kauju

reiz

asiņaina

un

skaļa

Kurjers atnāca uz kauju reiz asiņainu un skaļu

Line 18 / 24

And found only skin and bones where he once left a crowd

And

[he] found

only

skin

and

bones

where

he

once

left

a crowd

un

[viņš] atrada

tikai

āda

un

kauli

kur

viņš

reiz

aizbēgt

gļēvs

Un atrada vien ādas un kaulus, kur viņš reiz bija aizbēdzis gļēvs

Line 19 / 24

Fear not, little darling, of dying

Fear not

little darling

of dying

nebaidies

mazais dārgais

no miršanas

Nebaidies mazais dārgais no miršanas

Line 20 / 24

If the world is sovereign and free

If

the world

is

sovereign

and

free

ja

pasaule

būs

neatkarīga

un

brīva

Ja šī pasaule ir neatkarīga un brīva

Line 21 / 24

For we'll fight to the last for as long as liberty be

For

we

will fight

to the last

for

as long as

liberty

be (exists)

tai

mēs

cīnīsimies

līdz pēdējam

līdz

pēdējam kamēr

brīvība

būs (eksistēs)

Tai mēs par to cīnīsimies līdz pēdējam, kamēr būs brīvība

Line 22 / 24

Hey! Up! Santa Anna, they're killing your soldiers below!

Hey

Up

Santa Anna

they

are killing

your soldiers

below

Hei

augšā

Santa Anna

viņi

nogalina

tavus karavīrus

zem

Hei, Augšā, Santa Anna, viņi lejā galina tavus karavīrus

Line 23 / 24

So the rest of Texas will know

So

the rest

of Texas

will know

Līdz ar to

pārējā

Teksasa

zinās

Līdz ar to visa pārējā Teksasa zinās

Line 24 / 24

And remember the Alamo

And

remember

the Alamo

un

atcerēties

Alamo

Un atcerēsies Alamo