Latvian flag

Es runāju Latviešu valodā un es gribu iemācīties Angļu valodu

US flag

"By The Mark" - Dailey and Vincent

"Pie Zīmes" - Deilijs un Vincents

Dailey and Vincent

Klikšķiniet šeit, lai noskatītos video.

Klikšķiniet šeit, lai noklausītos pilno audio ierakstu.

Line 1 / 18

When I cross over, I will shout and sing,

when

I cross over

I will shout

and

sing

kad

es pāreju pāri

es kliegšu

un

dziedāt

Kad es pāriešu pāri, es kliegšu un dziedāšu,

Line 2 / 18

I will know my savior by the mark where the nails have been,

I will know

my savior

by the mark

where

the nails have been

es zināšu

mans glābējs

pēc zīmes

kur

nagi ir bijuši

Es zināšu savu glābēju pēc zīmes, kur bijuši nagi,

Line 3 / 18

By the mark where the nails have been,

by the mark

where

the nails have been

pēc zīmes

kur

nagi ir bijuši

Pēc zīmes, kur bijuši nagi,

Line 4 / 18

By the sign upon his precious skin,

by the sign

upon his precious skin

pēc zīmes

uz viņa dārgās ādas

Pēc zīmes uz viņa dārgās ādas,

Line 5 / 18

I will know my savior when I come to him,

I will know

my savior

when

I come

to him

es zināšu

mans glābējs

kad

es atnāku

pie viņa

Es zināšu savu glābēju, kad es pie viņa atnākšu,

Line 6 / 18

By the mark where the nails have been,

by the mark

where

the nails have been

pēc zīmes

kur

nagi ir bijuši

Pēc zīmes, kur bijuši nagi,

Line 7 / 18

A man of riches may claim a crown of jewels,

a man

of riches

may claim

a crown

of jewels

vīrs

no bagātībām

var pieprasīt

kronis

no dārgakmeņiem

Vīrs ar bagātībām var pieprasīt dārgakmeņu kroni,

Line 8 / 18

But the King of Heaven can be told from the Prince of Fools,

but

the king

of heaven

can be told

from the prince

of fools

bet

karalis

no debesīm

var tikt pateikts

no prinča

no muļķiem

Bet Debesu Karali var atšķirt no Muļķu Prinča,

Line 9 / 18

By the mark where the nails have been,

by the mark

where

the nails have been

pēc zīmes

kur

nagi ir bijuši

Pēc zīmes, kur bijuši nagi,

Line 10 / 18

By the sign upon his precious skin,

by the sign

upon his precious skin

pēc zīmes

uz viņa dārgās ādas

Pēc zīmes uz viņa dārgās ādas,

Line 11 / 18

I will know my savior when I come to him,

I will know

my savior

when

I come

to him

es zināšu

mans glābējs

kad

es atnāku

pie viņa

Es zināšu savu glābēju, kad es pie viņa atnākšu,

Line 12 / 18

By the mark where the nails have been,

by the mark

where

the nails have been

pēc zīmes

kur

nagi ir bijuši

Pēc zīmes, kur bijuši nagi,

Line 13 / 18

On Calvary's Mountain, where they made him suffer so,

on Calvary's mountain

where

they made

him

suffer

so (terribly)

uz Kalvarija kalna

kur

viņi lika

viņam

ciest

tik ļoti

Uz Kalvarija Kalna, kur viņi lika viņam ciest tik ļoti,

Line 14 / 18

All my sin was paid for a long, long time ago,

all my sin

was paid for

a long, long time

ago

visi mani grēki

tika samaksāts par

ilgs, ilgs laiks

atpakaļ

Par visiem maniem grēkiem tika samaksāts ilgu, ilgu laiku atpakaļ,

Line 15 / 18

By the mark where the nails have been,

by the mark

where

the nails have been

pēc zīmes

kur

nagi ir bijuši

Pēc zīmes, kur bijuši nagi,

Line 16 / 18

By the sign upon his precious skin,

by the sign

upon his precious skin

pēc zīmes

uz viņa dārgās ādas

Pēc zīmes uz viņa dārgās ādas,

Line 17 / 18

I will know my savior when I come to him,

I will know

my savior

when

I come

to him

es zināšu

mans glābējs

kad

es atnāku

pie viņa

Es zināšu savu glābēju, kad es pie viņa atnākšu,

Line 18 / 18

By the mark where the nails have been.

by the mark

where

the nails have been

pēc zīmes

kur

nagi ir bijuši

Pēc zīmes, kur bijuši nagi.