Latvian flag

Es runāju Latviešu valodā un es gribu iemācīties Angļu valodu

US flag

"City of New Orleans" - Arlo Guthrie (originally by Steve Goodman)

"Ņuorleānas Pilsēta" - Arlo Guthrie (oriģināli izpildīja Steve Goodman)

train

Klikšķiniet šeit, lai noskatītos video

Klikšķiniet šeit, lai noklausītos pilno audio ierakstu

Line 1 / 36

Riding on the "City of New Orleans"

Riding

on

the city

of New Orleans

Braucot

ar

Pilsētu

Ņuorleānas

Braucot ar "Ņuorleānas Pilsētu"

Line 2 / 36

Illinois Central, Monday morning rail

Illinois Central

Monday morning

rail

Ilinoisas Centrāle

Pirmdienas rīts

dzelzceļš

Ilinoisas Centrāle, Pirmdienas rīta dzelzceļš

Line 3 / 36

15 cars and 15 restless riders

fifteen

cars

and

fifteen

restless

riders

piecpadsmit

vagoni

un

piecpadsmit

nemierīgi

braucēji

15 vagoni un 15 nemierīgi braucēji

Line 4 / 36

3 conductors, 25 sacks of mail

three

conductors

twenty-five

sacks

of mail

trīs

konduktori

divdesmitpieci

maisi

ar pastu

3 konduktori, 25 maisi ar pastu

Line 5 / 36

All along the southbound odyssey, the train pulls out of Kankakee

All along

the southbound odyssey

the train

pulls

out of Kankakee

visā garumā gar

Dienvidu Odiseja

vilciens

velk

no Kankakī

Visā garumā gar Dienvidu Odiseju, vilciens izbrauc no Kankakī

Line 6 / 36

And rolls along past houses farms and fields

And

rolls

along

past

houses

farms

and

fields

un

ripo

gar

pagātne

mājas

fermas

un

lauki

Un ripo gar pagātnes mājām, fermām un laukiem

Line 7 / 36

Passing trains that have no name, and freight yards full of old black men

Passing

trains

that

have

no name

and

freight yards

full of

old black men

Garāmbraucoši

vilcieni

kas

ir

nav nosaukuma

un

kravas nodalījumi

pilni ar

veciem melniem vīriem

Garāmbraucoši vilcieni, kuriem nav nosaukuma, un kravas nodalījumi, pilni ar veciem melniem vīriem

Line 8 / 36

And the graveyards of the rusted automobiles

And

the graveyards

of the rusted automobiles

un

kapsētas

sarūsējušu automašīnu

Un sarūsējušu automašīnu kapsētas

Line 9 / 36

Good morning, America, how are you?

Good morning

America

how are you

labrīt

Amerika

kā tev iet

Labrīt, Amerika, kā tev iet?

Line 10 / 36

Said: "Don't you know me? I'm your native son."

Said

don't you know

me

I am

your native son

teicu

vai tu nezini

mani

es esmu

tavs dzimtais dēls

Teicu, vai tu mani nezini, es esmu tavs dzimtais dēls

Line 11 / 36

I'm the train they call the "City of New Orleans"

I am

the train

they call

"the City of New Orleans"

es esmu

vilciens

ko viņi dēvē par

"Ņuorleānas Pilsēta"

Es esmu vilciens, ko viņi dēvē par "Ņuorleānas Pilsētu"

Line 12 / 36

I'll be gone 500 miles when the day is done

I will be gone

five hundred miles

when

the day

is done

es būšu pabeidzis

piecsimt jūdzes

kad

diena

būs galā

Es būšu pabeidzis 500 jūdzes, kad diena būs galā

Line 13 / 36

Dealing card games with the old men in the club car

Dealing

card games

with the old men

in the club car

dalot

kāršu spēles

ar veciem vīriem

Ēdināšanas vagons

Dalot kāršu spēles ar veciem vīriem kluba dzelzceļš

Line 14 / 36

Penny a point, ain't no one keeping score

Penny a point

ain't

no one

keeping

score

penijs par punktu

nav

neviens

skaitītu

rezultāts

Penijs par punktu, nav neviens, kurš skaitītu rezultātu

Line 15 / 36

Pass the paper bag that holds the bottle

Pass

the paper bag

that

holds

the bottle

padot uz priekšu

papīra maisiņš

kas

tur

pudele

Padod uz priekšu papīra maisiņu, kas tur pudeli

Line 16 / 36

Feel the wheels, rumblin' 'neath the floor

Feel

the wheels

rumbling

beneath the floor

sajust

riteņi

rīb

zem grīdas

Sajūti riteņus, kas rīb zem grīdas

Line 17 / 36

And the sons of Pullman porters, and the sons of engineers

And

the sons

of Pullman porters

and

the sons

of engineers

un

dēli

Pūlmana šveicaru

un

dēli

inženieru

Un Pūlmana šveicaru dēli, un izņenieru dēli

Line 18 / 36

Ride their fathers' magic carpets, made of steel

Ride

their fathers'

magic carpets

made of steel

brauc

ar viņu tēvu

maģiskie paklāji

radīti no tērauda

Brauca ar viņu tēvu maģiskajiem paklājiem, radītiem no tērauda

Line 19 / 36

And mothers with their babes asleep, are rockin' to the gentle beat

And

mothers

with their babes

asleep

are rocking

to the gentle beat

un

mātes

ar saviem bērniem

kas aizmiguši

šūpojas

mierīgā ritmā

Un mātes ar saviem bērniem, kas aizmiguši, šūpojās mierīgā ritmā

Line 20 / 36

And the rhythm of the rails is all they feel

And

the rhythm

of the rails

is

all

they feel

un

ritms

dzelzceļa

ir

viss

viņi jūt

Un dzelzceļa ritms ir viss, ko viņi jūt

Line 21 / 36

Good morning America, how are you

Good morning

America

how are you

labrīt

Amerika

kā tev iet

Labrīt, Amerika, kā tev iet?

Line 22 / 36

Said: "Don't you know me? I'm your native son."

Said

don't you know

me

I am

your native son

teicu

vai tu nezini

mani

es esmu

tavs dzimtais dēls

Teicu, vai tu mani nezini, es esmu tavs dzimtais dēls

Line 23 / 36

I'm the train they call "the City of New Orleans"

I am

the train

they call

"the City of New Orleans"

es esmu

vilciens

ko viņi dēvē par

"Ņuorleānas Pilsēta"

Es esmu vilciens, ko viņi dēvē par "Ņuorleānas Pilsētu"

Line 24 / 36

I'll be gone 500 miles when the day is done

I will be gone

five hundred miles

when

the day

is done

es būšu pabeidzis

piecsimt jūdzes

kad

diena

būs galā

Es būšu pabeidzis 500 jūdzes, kad diena būs galā

Line 25 / 36

Nighttime on the City of New Orleans

Nighttime

on the City of New Orleans

naktslaiks

"Ņuorleānas Pilsētā"

Naktslaiks Ņuorleānas Pilsētā

Line 26 / 36

Changing cars in Memphis, Tennessee

Changing

cars

in Memphis

Tennessee

mainot

vagoni

Memfisā

Tenesijā

Mainot vagonus Memfisā, Tenesijā

Line 27 / 36

Halfway home, we'll be there by morning

Halfway home

we will be

there

by morning

Pusceļā mājup

mēs būsim

tur

no rīta

Pusceļā mājup, mēs būsim tur no rīta

Line 28 / 36

Through the Mississippi darkness, rolling down to the sea

Through the Mississippi darkness

rolling

down

to the sea

cauri Misisipi tumsai

braucot

lejā

uz jūru

Cauri Misisipi tumsai, braucot lejā uz jūru

Line 29 / 36

But all the towns and people seem, to fade into a bad dream

But

all the towns

and

people

seem

to fade

into a bad dream

bet

visi ciemi

un

cilvēki

izskatās

izgaist

sliktā sapnī

Bet visi ciemi un cilvēki izskatās, ka izgaist sliktā sapnī

Line 30 / 36

And the steel rail still ain't heard the news

And

the steel rail

still

ain't heard

the news

un

tērauda dzelzceļš

vēl joprojām

nav dzirdējis

ziņas

Un tērauda dzelzceļš vēl joprojām nav dzirdējis ziņas

Line 31 / 36

The conductor sings his songs again, the passengers will please refrain

The conductor

sings

his songs

again

the passengers

will refrain

please

konduktors

dzied

viņa dziesmas

atkal

pasažieri

atturēsies

lūdzu

Konduktors atkal dzied savas dziesmas, pasažieri laipni atturēsies

Line 32 / 36

This train got the disappearing railroad blues

This train

got (has)

the disappearing

railroad

blues / mild depression

šis vilciens

ir

izzūdošs

dzelzceļš

blūzs

Šim vilcienam ir izzūdošs dzelzceļa blūzs

Line 33 / 36

Good night, America. How are you?

Good night

America

how are you

arlabunakti

Amerika

kā tev iet

Arlabunakti Amerika, kā tev iet

Line 34 / 36

Said: "Don't you know me? I'm your native son."

Said

don't you know

me

I am

your native son

teicu

vai tu nezini

mani

es esmu

tavs dzimtais dēls

Teicu, vai tu mani nezini, es esmu tavs dzimtais dēls

Line 35 / 36

I'm the train they call "the City of New Orleans"

I am

the train

they call

"the City of New Orleans"

es esmu

vilciens

ko viņi dēvē par

"Ņuorleānas Pilsēta"

Es esmu vilciens, ko viņi dēvē par "Ņuorleānas Pilsētu"

Line 36 / 36

I'll be gone 500 miles when the day is done

I will be gone

five hundred miles

when

the day

is done

es būšu pabeidzis

piecsimt jūdzes

kad

diena

būs galā

Es būšu pabeidzis 500 jūdzes, kad diena būs galā