Latvian flag

Es runāju Latviešu valodā un es gribu iemācīties Angļu valodu

US flag

"The Gambler" – Kenny Rogers

"Kāršu spēlētājs" – Kenijs Rodžers

Kenny Rogers

Klikšķiniet šeit, lai noskatītos video

Klikšķiniet šeit, lai noklausītos pilno audio ierakstu

Line 1 / 54

On a warm summer's evenin'

on

a

warm

summer's

evening

uz

silts

vasaras

vakars

Siltā vasaras vakarā

Line 2 / 54

On a train bound for nowhere

on a train

bound

for nowhere

vilcienā

dodas

uz nekurieni

Vilcienā, kas dodas uz nekurieni

Line 3 / 54

I met up with the gambler

I met up

with the gambler

es satiku

kāršu spēlētāju

Es satiku kāršu spēlētāju

Line 4 / 54

We were both too tired to sleep

we were

both

too tired

to sleep

mēs bijām

abi

pārāk noguris

lai gulētu

Mēs abi bijām pārāk noguruši, lai gulētu

Line 5 / 54

So we took turns a-starin'

so

we took turns

staring

tāpēc

mēs uz maiņām

skatījāmies

Tāpēc mēs uz maiņām skatījāmies

Line 6 / 54

Out the window at the darkness

out the window

at the darkness

ārā pa logu

tumsā

Ārā pa logu tumsā

Line 7 / 54

The boredom overtook us

the boredom

overtook

us

garlaicība

pārņēma

mūs

Garlaicība mūs pārņēma

Line 8 / 54

And he began to speak

and

he began

to speak

un

viņš sāka

runāt

Un viņš sāka runāt

Line 9 / 54

He said, "Son, I've made a life

he said

son

I have made

a life

viņš teica

dēls

es esmu radījis

dzīve

Viņš teica, "Dēls, es esmu radījis dzīvi

Line 10 / 54

Out of readin' people's faces

out of reading

people's faces

no lasīšanas

cilvēku sejas

No cilvēku seju lasīšanas

Line 11 / 54

Knowin' what the cards were

knowing

what

the cards

were

zinot

kādas

kārtis

bija

Zinot, kādas bija kārtis

Line 12 / 54

By the way they held their eyes.

by the way

they held

their eyes

pēc tā, kā

viņi turēja

savas acis

Pēc tā, kā viņi turēja savas acis

Line 13 / 54

So if you don't mind my sayin'

so

if

you do not mind

my saying

tāpēc

ja

tev nekas nav pretī

es teikšu

Tāpēc, ja tev nekas nav pretī, es teikšu

Line 14 / 54

I can see you're out of aces.

I can

see

you are out of

aces

Es varu

redzēt

tev ir beigušies

dūži

Es redzu, ka tev beigušies dūži

Line 15 / 54

For a taste of your whiskey

for a taste

of your whiskey

par pagaršošanu

tava viskija

Par tava viskija pagaršošanu

Line 16 / 54

I'll give you some advice

I will give

you

some advice

Es sniegšu

tu

kāds padoms

Es sniegšu tev kādu padomu"

Line 17 / 54

So I handed him my bottle

so

I handed

him

my bottle

tad

es pasniedzu

viņam

mana pudele

Tad es pasniedzu viņam savu pudeli

Line 18 / 54

And he drank down my last swallow

and

he drank down

my last swallow

un

viņš izdzēra

manu pēdējo malku

Un viņš izdzēra manu pēdējo malku

Line 19 / 54

Then he bummed a cigarette

then

he bummed

a cigarette

tad

viņš palūdza

cigarete

Tad viņš palūdza cigareti

Line 20 / 54

And asked me for a light

and

asked

me

for a light

un

prasīja

man

uguni

Un prasīja man uguni

Line 21 / 54

And the night got deathly quiet

and

the night

got

deathly

quiet

un

nakts

kļūt

nāvējoši

kluss

Un nakts kļuva nāvējoši klusa

Line 22 / 54

And his face lost all expression

and

his face

lost

all

expression

un

viņa seja

pazaudēt

viss

izteiksme

Un viņa seja pazaudēja visu izteiksmi

Line 23 / 54

He said, "If you're gonna play the game, boy

he said

if

you are going

to play

the game

boy

viņš teica

ja

tu

spēlēt

spēle

puisis

Viņš teica, "Ja tu spēlēsi spēli, puis

Line 24 / 54

You gotta learn to play it right

you got (must / need)

to learn

to play

it

right

tev

jāiemācās

spēlēt

to

pareizi

Tev jāiemācās to spēlēt pareizi

Line 25 / 54

You've got to know when to hold 'em,

you have got (must)

to know

when

to hold

them

tev

jāzina

kad

paturēt

viņas

Tev jāzina, kad viņas ir jāpatur,

Line 26 / 54

Know when to fold 'em,

know

when

to fold

them

jāzina

kad

jāatmet

viņas

Jāzina, kad viņas jāatmet

Line 27 / 54

Know when to walk away,

know

when

to walk away

jāzina

kad

jāiet prom

Jāzina, kad iet prom,

Line 28 / 54

And know when to run

and

know

when

to run

un

jāzina

kad

skriet

Un jāzina, kad skriet

Line 29 / 54

You never count your money

you

never

count

your money

tu

nekad

neskaiti

tava nauda

Tu nekad neskaiti savu naudu

Line 30 / 54

When you're sittin' at the table.

when

you are sitting

at the table

kad

kad sēdi

pie galda

Kad sēdi pie galda.

Line 31 / 54

There'll be time enough for countin'

there will be

time

enough

for counting

tur būs

laiks

pietiekami

skaitīšanai

Tur būs pietiekami daudz laika skaitīšanai

Line 32 / 54

When the dealin's done.

when

the dealing

is done

kad

dalīšana

būs beigusies

Kad dalīšana būs beigusies.

Line 33 / 54

Every gambler knows

every

gambler

knows

katrs

kāršu spēlētājs

zina

Katrs kāršu spēlētājs zina

Line 34 / 54

That the secret to survivin'

that

the secret

to surviving

ka

noslēpums

idzīvošanai

Ka izdzīvošanas noslēpums

Line 35 / 54

Is knowin' what to throw away

is

knowing

what

to throw away

ir

zināt

ko

atmest

Ir zināt, ko atmest

Line 36 / 54

And knowin' what to keep,

and

knowing

what

to keep

un

zināt

ko

paturēt

Un zināt, ko paturēt

Line 37 / 54

'Cause every hand's a winner

because

every

hand

is

a winner

jo

katra

izdalītā roka

ir

uzvarētājs

Jo katra izdalītā roka ir uzvarētāja

Line 38 / 54

And every hand's a loser

and

every

hand

is

a loser

un

katra

izdalītā roka

ir

zaudētāja

Un katra izdalītā roka ir zaudētāja

Line 39 / 54

And the best that you can hope for is to die in your sleep

and

the best

that

you can

hope for

is

to die

in your sleep

un

vislabākais

ko

tu vari

cerēt

ir

nomirt

tavā miegā

Un vislabākais, uz ko vari cerēt ir nomirt savā miegā

Line 40 / 54

And when he finished speakin'

and

when

he finished

speaking

un

kad

viņš pabeidza

runāšana

Un kad viņš beidza runāt

Line 41 / 54

He turned back toward the window

he

turned

back

toward the window

viņš pagriezās

atpakaļ

uz

logu

Viņš pagriezās atpakaļ uz logu

Line 42 / 54

Crushed out his cigarette

crushed

out

his cigarette

saspieda

ārā

viņa cigarete

Saspieda ārā savu cigareti

Line 43 / 54

And faded off to sleep

and

faded

off

to sleep

un

devās

prom

gulēt

Un devās gulēt

Line 44 / 54

And somewhere in the darkness

and

somewhere

in the darkness

un

kaut kur

tumsā

Un kaut kur tumsā

Line 45 / 54

The gambler he broke even.

the gambler

he

broke even

kāršu spēlētājs

viņš

palika neizšķirtā

Kāršu spēlētājs, ar kuru viņš palika neizšķirtā

Line 46 / 54

But in his final words, I found an ace that I could keep.

but

in his final words

I found

an ace

that

I could

keep

bet

viņa gala vārdos

es atradu

dūzis

ko

es varēju

paturēt

Bet viņa gala vārdos es atradu dūzi, ko es varētu paturēt.

Line 47 / 54

You've got to know when to hold 'em,

you have got (must)

to know

when

to hold

them

tev

jāzina

kad

paturēt

viņas

Tev jāzina, kad viņas ir jāpatur,

Line 48 / 54

Know when to fold 'em,

know

when

to fold

them

jāzina

kad

jāatmet

viņas

Jāzina, kad viņas jāatmet,

Line 49 / 54

Know when to walk away,

know

when

to walk away

jāzina

kad

jāiet prom

Jāzina, kad iet prom,

Line 50 / 54

And know when to run

and

know

when

to run

un

jāzina

kad

skriet

Un jāzina, kad skriet

Line 51 / 54

You never count your money

you

never

count

your money

tu

nekad

neskaiti

tava nauda

Tu nekad neskaiti savu naudu

Line 52 / 54

When you're sittin' at the table.

when

you are sitting

at the table

kad

sēdi

pie galda

Kad sēdi pie galda.

Line 53 / 54

There'll be time enough for countin'

there will be

time

enough

for counting

tur būs

laiks

pietiekami

skaitīšanai

Tur būs pietiekami daudz laika skaitīšanai

Line 54 / 54

When the dealin's done.

when

the dealing

is done

kad

dalīšana

būs beigusies

Kad dalīšana būs beigusies.