Latvian flag

Es runāju Latviešu valodā un es gribu iemācīties Angļu valodu

US flag

Introduction to the movie "Gettysburg", crucial 1863 battle of the American Civil War (1861-1865)

Ievads par filmu "Getisburga", svarīga cīņa 1863. gadā Amerikas Pilsoņu Karā (1861-1865)

Battle of Gettysburg

Klikšķiniet šeit, lai noskatītos video.

Klikšķiniet šeit, lai noklausītos pilno audio ierakstu.

Line 1 / 7

In June 1863, after more than two years of bloody conflict, the Confederate Army of Northern Virginia, Robert E. Lee commanding, slips across the Potomac [River] to begin the invasion of the North.

in June

1863

after

more than two years

of bloody conflict

the Confederate Army

of Northern Virginia

Robert E. Lee commanding

slips

across the Potomac [River]

(in order) to begin

the invasion

of the North

Jūnijā

1863. gads

pēc

vairāk kā divi gadi

asiņaina konflikta

Konfederācijas Armija

no Ziemeļvirdžīnijas

Roberts E. Lī komandējot

tikt garām

pāri Potomakai [Upe]

(lai) sāktu

iebrukums

Ziemeļos

1863 gada Jūnijā, pēc vairāk kā divus galdus ilga asiņaina konflikta, Ziemeļvirdžīnijas Konfederācijas Armija, ko komandēja Roberts E. Lī, tika garām Potomakai [Upe], lai sāktu iebrukumu Ziemeļos.

Line 2 / 7

It is an army of 70,000 men.

it is

an army

of seventy thousand men

tas ir / tā ir

armija

no septiņdesmit tūkstošiem vīru

Tā bija 70 000 vīru liela armija.

Line 3 / 7

They move slowly behind the Blue Ridge using the mountains to screen their movements.

they move

slowly

behind the Blue Ridge [Mountains]

using

the mountains

to screen

their movements

viņi pārvietojas

lēnām

aiz Zilās Grēdas [Kalni]

izmantojot

kalni

lai paslēptos

viņu pārvietošanās

Viņi lēnām pārvietojās aiz Zilās Grēdas [Kalni], izmantojot kalnus, lai paslēptu savu pārvietošanos.

Line 4 / 7

Their main objective is to draw the Union Army out into the open, where it can be destroyed.

their main objective

is

to draw

the Union Army

out

into the open

where

it can be destroyed

galvenais uzdevums

ir

ievilināt

Savienības Armiju

ārā

atklātā laukā

kur

viņi var tikt iznīcināti

Galvenais uzdevums bija ievilināt Savienības Armiju atklātā laukā, kur viņi varētu tikt iznīcināti.

Line 5 / 7

Late in June, the Union Army of the Potomac, 80,000 men, turns north from Virginia to begin the great pursuit up the narrow roads across Maryland and into Pennsylvania.

late in June

the Union Army

of the Potomac [River]

eighty thousand men

turns

north

from Virginia

to begin

the great pursuit

up the narrow roads

across Maryland

and

into Pennsylvania

vēlāk Jūnijā

Savienības Armija

no Potomakas [Upe]

astoņdesmit tūkstoši vīru

pagriežas

uz ziemeļiem

no Virdžīnijas

lai sāktu

lielā vajāšana

cauri šaurajiem ceļiem

pāri Merilenda

un

iekšā Pensilvānijā

Vēlāk Jūnijā, Potomakas Savienības Armija, 80 000 vīru, pagriezās uz ziemeļiem no Virdžīnijas, lai sāktu lielo vajāšanu pa šaurajiem ceļiem pāri Merilendai līdz Pensilvānijai.

Line 6 / 7

General Lee knows that a letter has been prepared by the Southern government, a letter which offers peace.

General Lee

knows

that

a letter has been prepared

by the Southern government

a letter

which

offers

peace

Ģenerālis Lī

zina

ka

vēstule ir sagatavota

no Dienvidu valdības

vēstule

kura

piedāvā

miers

Ģenerālis Lī zina, ka Dienvidu valdība sagatavojusi vēstuli, vēstuli, kas piedāvā mieru.

Line 7 / 7

It is to be placed on the desk of Abraham Lincoln, President of the United States, the day after Lee has destroyed the Army of the Potomac somewhere north of Washington.

it is to be placed

on the desk

of Abraham Lincoln

president

of the United States

the day

after

Lee

has destroyed

the army

of the Potomac

somewhere

north

of Washington

to jānovieto

uz galda

Abrahama Linkolna

Prezidents

no Amerikas Savienotajām valstīm

diena

pēc

ir iznīcinājis

Armija

no Potomakas

kaut kur

ziemeļi

no Vašingtonas

To jānovieto uz Abrahama Linkolna galda, Amerikas Savienoto valstu prezidenta, dienu pēc tam, kad Lī ir iznīcinājis Potomakas Armiju kaut kur uz ziemeļiem no Vašingtonas.