Latvian flag

Es runāju Latviešu valodā un es gribu iemācīties Angļu valodu

US flag

"God With Us" - Jesus Culture

"Dievs Ar Mums" - Jēzus Kultūra

Jesus Culture

Klikšķiniet šeit, lai noskatītos video.

Klikšķiniet šeit, lai noklausītos pilno audio ierakstu.

Line 1 / 18

You are matchless in grace and mercy,

you are

matchless

in grace

and

mercy

tu esi

nepārspējams

grācijā

un

žēlastība

Tu esi nepārspējams grācijā un žēlastībā,

Line 2 / 18

There is nowhere we can hide from Your love,

there is

nowhere

we can hide

from your love

tur ir

nekur

mēs varam slēpties

no tavas mīlestības

Mēs nekur nevaram paslēpties no Tavas mīlestības,

Line 3 / 18

You are steadfast, never failing, You are faithful,

you are steadfast

never failing

you are faithful

tu esi nelokāms

nekad neciet neveiksmi

tu esi uzticīgs

Tu esi nelokāms, nekad neciet neveiksmi, Tu esi uzticīgs,

Line 4 / 18

All creation is in awe of who You are,

all creation

is

in awe of

who you are

visa radība

ir

par godu tam

kas tu esi

Visa radība ir par godu tam, kas Tu esi,

Line 5 / 18

You're the healer of the sick and the broken,

you are

the healer

of the sick

and

the broken

tu esi

dziednieks

slimo

un

salauztais

Tu esi slimo un salauzto dziednieks,

Line 6 / 18

You are comfort for every heart that mourns,

you are comfort

for every heart

that

mourns

tu esi komforts

katri sirdij

kas

sēro

Tu esi komforts katrai sirdij, kas sēro,

Line 7 / 18

Our King and our Savior forever,

our king

and

our savior

forever

mūsu karalis

un

mūsu pestītājs

mūžīgi

Mūsu Karalis un mūsu Pestītājs mūžīgi,

Line 8 / 18

For eternity we will sing of all You've done,

for eternity

we will sing

of all

you have done

mūžību

mēs dziedāsim

par visu

tu esi izdarījis

Mūžību mēs dziedāsim par visu, ko Tu esi izdarījis,

Line 9 / 18

We sing, God with us, God for us,

we sing

God

with us

God

for us

mēs dziedam

Dievs

ar mums

Dievs

mums

Mēs dziedam, Dievs ar mums, Dievs mums,

Line 10 / 18

Nothing could come against, No one can stand between us,

nothing

could come

against [us]

no one

can stand

between us

nekas

var nākt

pret [mums]

neviens

var stāvēt

starp mums

Nekas nevar nākt pretī, Neviens nevar stāvēt starp mums,

Line 11 / 18

Your heart, it moves with compassion,

your heart

it moves

with compassion

tava sirds

tā pārvietojas

ar līdzjūtību

Tava sirds, tā pārvietojas ar līdzjūtību,

Line 12 / 18

There is life, there is healing in Your love,

there is

life

there is

healing

in your love

tur ir

dzīve

tur ir

dziedināšana

tavā mīlestībā

Tur ir dzīvība, tur ir dziedināšana Tavā mīlestībā,

Line 13 / 18

You're the Father, the Son, the Holy Spirit,

you are

the father

the son

the holy spirit

tu esi

Tēvs

Dēls

Svētais Gars

Tu esi Tēvs, Dēls, Svētais Gars,

Line 14 / 18

For eternity we will sing of all You've done,

for eternity

we will sing

of all

you have done

mūžību

mēs dziedāsim

par visu

tu esi izdarījis

Mūžību mēs dziedāsim par visu, ko Tu esi izdarījis,

Line 15 / 18

Where there was death, You brought life, Lord,

where

there was

death

you brought

life

Lord

kur

tur bija

nāve

tu atnesi

dzīvi

Kungs

Kur bija nāve, Tu atnesi dzīvību, Kungs,

Line 16 / 18

Where there was fear, You brought courage,

where

there was

fear

you brought

courage

kur

tur bija

bailes

tu atnesi

drosme

Kur bija bailes, Tu atnesi drosmi,

Line 17 / 18

When I was afraid, You were with me,

when

I was afraid

you were

with me

kad

man bija bail

tu biji

ar mani

Kad man bija bail, Tu biji ar mani,

Line 18 / 18

And You're lifting me up, oh, You're lifting me up,

and

you are lifting me up

oh

you are lifting me up

un

tu mani cel augšā

ak

tu mani cel augšā

Un Tu mani cel augšā, ak, Tu mani cel augšā,