Latvian flag

Es runāju Latviešu valodā un es gribu iemācīties Angļu valodu

US flag

"He Has Come For Us" - Meredith Andrews

"Viņš Ir Atnācis Pēc Mums" - Meredith Andrews

baby

Klikšķiniet šeit, lai noskatītos video.

Klikšķiniet šeit, lai noklausītos pilno audio ierakstu.

Line 1 / 19

God rest ye merry, gentlemen, let nothing you dismay,

God

rest

ye (you)

merry

gentlemen

let

nothing

you

dismay

Dievs

atpūta/atpūsties

tu

patīkams

džentelmenis

ļaut

nekas

tu

apbēdināt

Dievs, atpūties tu patīkamais džentelmeni, neļauj nekam tevi apbēdināt,

Line 2 / 19

Remember Christ, our Saviour, was born on Christmas day,

Remember

Christ

our Saviour

was born

on Christmas day

atceries

Kristus

mūsu Glābējs

bija dzimis

Ziemassvētkos

Atceries Kristus, mūsu Glābējs, dzima Ziemassvētkos,

Line 3 / 19

To save us all from Satan's power, when we were gone astray,

(in order) to save

us

all

from Satan's power

when

we were gone

astray

(lai) glābtu

mūs

visi

no Sātana spēka

kad

mēs bijām aizgājuši

apmaldījušies

Lai glābtu mūs no Sātana spēka, kad mēs bijām apmaldījušies,

Line 4 / 19

O, tidings of comfort and joy, comfort and joy, O, tidings of comfort and joy,

O

tidings

of comfort

and

joy

comfort

and

joy

O

tidings

of comfort

and

joy

o

ziņas

komforta

un

prieks

komforts

un

prieks

o

ziņas

komforta

un

prieks

O, komforta un prieka ziņas, komforts un prieks, O, komforta un prieka ziņas,

Line 5 / 19

He has come for us, this Jesus, He's the hope for all mankind,

He has come

for us

this Jesus

He is the hope

for all mankind

viņš ir atnācis

pēc mums

šis Jēzus

viņš ir cerība

visai cilvēcei

Viņš ir atnācis pēc mums, šis Jēzus, Viņš ir visas cilvēces cerība,

Line 6 / 19

He has come for us the Messiah, born to give us life,

He has come

for us

the Messiah

born

(in order) to give

us

life

viņš ir atnācis

pēc mums

Mesija

dzimis

(lai) dotu

mums

dzīve

Viņš ir atnācis pēc mums, Mesija, dzimis, lai dotu mums dzīvi,

Line 7 / 19

From God, our heavenly Father, a blessed angel came,

From God

our heavenly Father

a blessed angel

came

no Dieva

mūsu debesu tēvs

svētīts eņģelis

atnāca

No Dieva, mūsu debesu Tēva, svētīts eņģelis atnāca,

Line 8 / 19

And unto certain shepherds brought tidings of the same,

And

unto (to)

certain shepherds

brought

tidings

of the same

un

uz

konkrēti gani

atnesa

ziņas

tās pašas

Un konkrētiem ganiem atnesa tās pašas ziņas,

Line 9 / 19

How that in Bethlehem was born the Son of God by name,

How

that

in Bethlehem

was born

the Son of God

by name

tas

Bētlemē

bija dzimis

Dieva Dēls

vārdā

Kā tas Bētlemē bija dzimis, Dieva Dēls vārdā,

Line 10 / 19

O, tidings of comfort and joy, comfort and joy, O, tidings of comfort and joy,

O

tidings

of comfort

and

joy

comfort

and

joy

O

tidings

of comfort

and

joy

o

ziņas

komforta

un

prieks

komforts

un

prieks

o

ziņas

komforta

un

prieks

O, komforta un prieka ziņas, komforts un prieks, O, komforta un prieka ziņas,

Line 11 / 19

He has come for us, this Jesus, He's the hope for all mankind,

He has come

for us

this Jesus

He is the hope

for all mankind

viņš ir atnācis

pēc mums

šis Jēzus

viņš ir cerība

visai cilvēcei

Viņš ir atnācis pēc mums, šis Jēzus, Viņš ir visas cilvēces cerība,

Line 12 / 19

He has come for us the Messiah, born to give us life.

He has come

for us

the Messiah

born

(in order) to give

us

life

viņš ir atnācis

pēc mums

Mesija

dzimis

(lai) dotu

mums

dzīve

Viņš ir atnācis pēc mums, Mesija, dzimis, lai dotu mums dzīvi,

Line 13 / 19

All the angels sing: "Hallelujah! Jesus Christ is born!"

All the angels

sing

Hallelujah

Jesus Christ

is born

visi eņģeļi

dzied

Aleluja

Jēzus Kristus

ir dzimis

Visi eņģeļi dzied: "Aleluja! Jēzus Kristus ir dzimis!"

Line 14 / 19

All the children sing: "Hallelujah! He is Christ the Lord!"

All the children

sing

Hallelujah

He is Christ

the Lord

visi bērni

dzied

Aleluja

viņš ir Kristus

tas Kungs

Visi bērni dzied: "Aleluja! Viņš ir Kristus, tas Kungs!"

Line 15 / 19

He has come for us, this Jesus, He's the hope for all mankind,

He has come

for us

this Jesus

He is the hope

for all mankind

viņš ir atnācis

pēc mums

šis Jēzus

viņš ir cerība

visai cilvēcei

Viņš ir atnācis pēc mums, šis Jēzus, Viņš ir visas cilvēces cerība,

Line 16 / 19

He has come for us the Messiah, born to give us life,

He has come

for us

the Messiah

born

(in order) to give

us

life

viņš ir atnācis

pēc mums

Mesija

dzimis

(lai) dotu

mums

dzīve

Viņš ir atnācis pēc mums, Mesija, dzimis, lai dotu mums dzīvi,

Line 17 / 19

He is born to give us life,

He is born

(in order) to give

us

life

viņš ir dzimis

(lai) dotu

mums

dzīve

Viņš ir dzimis, lai dotu mums dzīvi,

Line 18 / 19

All the angels sing: "Hallelujah! Jesus Christ is born!"

All the angels

sing

Hallelujah

Jesus Christ

is born

visi eņģeļi

dzied

Aleluja

Jēzus Kristus

ir dzimis

Visi eņģeļi dzied: "Aleluja! Jēzus Kristus ir dzimis!"

Line 19 / 19

All the children sing: "Hallelujah! He is Christ the Lord!"

All the children

sing

Hallelujah

He is Christ

the Lord

visi bērni

dzied

Aleluja

viņš ir Kristus

tas Kungs

Visi bērni dzied: "Aleluja! Viņš ir Kristus, tas Kungs!"