Latvian flag

Es runāju Latviešu valodā un es gribu iemācīties Angļu valodu

US flag

"I Hope You Dance" by Lee Anne Womack

"Es Ceru Tu Dejo" no Lī Anna Vomaka

Lee Anne Womack

Klikšķiniet šeit, lai noskatītos video.

Klikšķiniet šeit, lai noklausītos pilno audio ierakstu.

Line 1 / 20

I hope you never lose your sense of wonder,

I hope

you never lose

your sense

of wonder

es ceru

tu nekad nezaudē

tava izjūta

no burvības

Es ceru, ka tu nekad nepazaudēsi savu burvību,

Line 2 / 20

You get your fill to eat but always keep that hunger,

you get

your fill

to eat

but

always

keep

that hunger

tu saņem

tavs piepildījums

ēst

bet

vienmēr

turēt

tas izsalkums

Tu vienmēr spēj paēst, bet vienmēr paturi to izsalkumu,

Line 3 / 20

May you never take one single breath for granted,

may

you

never

take

one

single

breath

for granted

lai

tu

nekad

neņem

viens

viens pats

elpa

par garantētu

Lai tu nekad nepieņemtu vienu elpu par garantētu,

Line 4 / 20

God forbid love ever leave you empty handed,

God forbid

love

ever

leave

you

empty handed

Dievs pasarg

mīlestība

jebkad

pamest

tu

tuksām rokām

Dievs pasarg, lai mīlestība nekad tevi nepamet tukšā,

Line 5 / 20

I hope you still feel small when you stand beside the ocean,

I hope

you feel

still

small

when

you stand

beside the ocean

es ceru

tu jūti

vēl joprojām

mazs/maza

kad

tu stāvi

pie okeāna

Es ceru, ka tu vēl joprojām jūties mazs, kad stāvi pie okeāna,

Line 6 / 20

Whenever one door closes, I hope one more opens,

whenever

one door closes

I hope

one more

opens

kad vien

vienas durvis aizveras

es ceru

vēl vienas

atveras

Kad vien kādas durvis aizveras, es ceru, vēl kādas atveras,

Line 7 / 20

Promise me that you'll give faith a fighting chance,

promise

me

that

you will give

faith

a fighting chance

apsoli

man

ka

tu dosi

ticība

cīņas iespēja

Apsoli man, ka tu dosi ticībai cīņas iespēju,

Line 8 / 20

And when you get the choice to sit it out or dance,

and

when

you get

the choice

to sit out

it

or

dance

un

kad

tu saņem

izvēle

nepiedalīties

tas

vai

dejot

Un kad tev būs izvēle nepiedalīties vai dejot,

Line 9 / 20

I hope you dance, I hope you dance,

I hope

you dance

es ceru

tu dejo

Es ceru tu dejo, es ceru tu dejo,

Line 10 / 20

I hope you never fear those mountains in the distance,

I hope

you never fear

those mountains

in the distance

es ceru

tu nekad nebaidīsies

tie kalni

tālumā

Es ceru, ka tu nekad nebaidīsies no tiem kalniem tālumā,

Line 11 / 20

Never settle for the path of least resistance,

never

settle for

the path

of least resistance

nekad

nepaliec pie

ceļš

ar vismazāko pretestību

Nekad nepaliec pie ceļa ar vismazāko pretestību,

Line 12 / 20

Living might mean taking chances but they're worth taking,

living

might mean

taking chances

but

they are worth taking

dzīvošana

varbūt nozīmē

ņemt iespējas

bet

tās ir vērts ņemt

Dzīvošana varbūt nozīmē ņemt iespējas, bet tās ir vērts ņemt,

Line 13 / 20

Lovin' might be a mistake, but it's worth making,

loving

might be

a mistake

but

it is worth making

mīlēšana

varbūt ir

kļūda

bet

to ir vērts veidot

Mīlēšana varbūt ir kļūda, bet to ir vērts veidot.

Line 14 / 20

Don't let some Hell bent heart leave you bitter,

do not let

some

Hell bent heart

leave

you

bitter

neļauj

kāds/kāda

elles liekta sirds

atstāt

tu

sarūgtināts/rūgts

Neļauj kādai elles liektai sirdij atstāt tevi sarūgtinātu,

Line 15 / 20

When you come close to selling out, reconsider,

when

you come close

to selling out

reconsider

kad

tu nāc tuvu

padošanās

pārdomā

Kad tu tuvojies padošanās, pārdomā.

Line 16 / 20

Give the Heavens above more than just a passing glance,

give

the Heavens

above

more than

just

a passing glance

dod

debesis

virs

vairāk kā

tikai

skatiens garām

Dod debesīm virs tevis vairāk kā parastu skatienu garām,

Line 17 / 20

And when you get the choice to sit it out or dance,

and

when

you get

the choice

to sit it out

or

dance

un

kad

tu saņem

izvēle

nepiedalīties tur

vai

dejot

Un kad tev būs izvēle nepiedalīties vai dejot,

Line 18 / 20

I hope you dance, I hope you dance,

I hope

you dance

es ceru

tu dejo

Es ceru tu dejo, es ceru tu dejo,

Line 19 / 20

Time is a wheel in constant motion, always rolling us along,

time

is

a wheel

in constant motion

always

rolling

us

along

laiks

ir

ritenis

nebeidzamā kustībā

vienmēr

ripojot

mēs

līdzi

Laiks ir ritenis nebeidzamā kustībā, vienmēr ripojot mūs līdzi,

Line 20 / 20

Tell me who wants to look back on their years and wonder where those years have gone,

tell me

who wants

to look back on

their years

and

wonder

where

those years have gone

pastāsti man

kurš grib

paskatīties atpakaļ uz

viņu gadiem

un

brīnums/brīnīties

kur

tie gadi ir aizgājuši

Pastāsti man, kurš grib paskatīties atpakaļ uz viņu gadiem un brīnīties, kur tie gadi ir aizgājuši,