Latvian flag

Es runāju Latviešu valodā un es gribu iemācīties Angļu valodu

US flag

"If I Die Young" - The Band Perry

"Ja Es Nomiršu Jauna" - Periju Banda

The Band Perry

Klikšķiniet šeit, lai noskatītos video.

Klikšķiniet šeit, lai noklausītos pilno audio ierakstu.

Line 1 / 41

If I die young, bury me in satin,

If

I die

young

bury

me

in satin

ja

es nomirstu

jauna

apglabājiet

mani

satīnā

Ja es nomiršu jauna, apglabājat mani satīnā

Line 2 / 41

Lay me down on a bed of roses,

Lay

me

down

on a bed

of roses

noguldīt

mani

lejā

uz gultas

rožu

Noguldiet mani rožu gultā

Line 3 / 41

Sink me in the river at dawn,

Sink

me

in the river

at dawn

iegremdējiet

mani

upē

rītausmā

Iegremdējiet mani upē rītausmā

Line 4 / 41

Send me away with the words of a love song,

Send me

away

with the words

of a love song

nosūtiet mani

prom

ar vārdiem

mīlestības dziesmas

Sūtiet mani prom ar mīlestības dziesmas vārdiem

Line 5 / 41

Lord, make me a rainbow, I'll shine down on my mother,

Lord

make me

a rainbow

I will shine

down

on my mother

Dievs

pārvērt mani

varavīksne

es mirdzēšu

lejā

uz manas mammas

Dievs, pārvērt mani par varavīksni, es mirdzēšu lejā uz savas mammas

Line 6 / 41

She'll know I'm safe with you when she stands under my colors, oh,

She will know

I am safe

with you

when

she stands

under my colors

oh

viņa zinās

es esmu drošībā

ar tevi

kad

viņa stāv

zem manām krāsām

ah

Viņa zinās, ka es esmu drošībā ar tevi, kad viņa stāvēs zem manām krāsām, ah,

Line 7 / 41

And life ain't always what you think it ought to be, no,

And

life ain't (isn't)

always

what

you think

it ought

to be

no

un

dzīve nav

vienmēr

ko

tu domā

tai vajadzētu

būt

Un dzīve vienmēr nav tāda, ko tu domā, kādai tai vajadzētu būt, nē

Line 8 / 41

Ain't even grey, but she buries her baby,

Ain't (isn't)

even

grey

but

she buries

her baby

vēl nav

pat

pelēks

bet

viņa apglabā

viņas mazulis

Vēl nav pat pelēka, bet viņa apglabā savu mazuli

Line 9 / 41

The sharp knife of a short life, oh, well,

The sharp knife

of a short life

oh, well

asais nazis

īsās dzīves

ak, vai

Īsās dzīves asais nazis, ak vai

Line 10 / 41

I've had just enough time,

I have had

just

enough

time

Man ir bijis

tieši

tik daudz

laiks

Man ir bijis tieši tik daudz laika

Line 11 / 41

If I die young, bury me in satin,

If

I die

young

bury me

in satin

ja

es nomirstu

jauna

apglabājiet mani

satīnā

Ja es nomiršu jauna, apglabājat mani satīnā

Line 12 / 41

Lay me down on a bed of roses,

Lay me

down

on a bed

of roses

noguldiet mani

lejā

uz gultas

rožu

Noguldiet mani rožu gultā

Line 13 / 41

Sink me in the river at dawn,

Sink me

in the river

at dawn

iegremdējiet mani

upē

rītausmā

Iegremdējiet mani upē rītausmā

Line 14 / 41

Send me away with the words of a love song,

Send me

away

with the words

of a love song

nosūtiet mani

prom

ar vārdiem

mīlestības dziesmas

Sūtiet mani prom ar mīlestības dziesmas vārdiem

Line 15 / 41

The sharp knife of a short life, oh, well,

The sharp knife

of a short life

oh, well

asais nazis

īsās dzīves

ak, vai

Īsās dzīves asais nazis, ak vai

Line 16 / 41

I've had just enough time,

I have had

just

enough

time

Man ir bijis

tieši

pietiekams

laiks

Man ir bijis tieši tik daudz laika

Line 17 / 41

And I'll be wearing white, when I come into your kingdom,

And

I will be wearing

white

when

I come

into your kingdom

un

es valkāšu

balts

kad

es ieradīšos

tavā karaļvalstī

Un es valkāšu baltu, kad es ieradīšos tavā karaļvalstī

Line 18 / 41

I'm as green as the ring on my little cold finger,

I am

as green as

the ring

on

my

little

cold

finger

es esmu

tik zaļa kā

gredzens

uz

mana

mazā

aukstā

pirksta

Es esmu tik zaļa kā gredzens uz mana mazā aukstā pirksta

Line 19 / 41

I've never known the lovin' of a man,

I have known

never

the loving

of a man

es esmu zinājusi

nekad

mīlestību

vīrieša

Es nekad neesmu zinājusi vīrieša mīlestību

Line 20 / 41

But it sure felt nice when he was holdin' my hand,

But

it felt

sure

nice

when

he was holding

my hand

bet

to just

tiešām

jauki

kad

viņš turēja

mana roka

Bet tā tiešām bija laba sajūta, kad viņš turēja manu roku

Line 21 / 41

There's a boy here in town, says he'll love me forever,

There is

a boy

here

in town

says

he will love

me

forever

tur ir

puisis

šeit

pilsētā

saka

viņš mīlēs

mani

mūžīgi

Šajā pilsētā ir puisis, kurš saka, ka mīlēs mani mūžīgi

Line 22 / 41

Who would have thought forever could be severed by…

Who

would have thought

forever

could

be severed

by

kas

būtu domājis

mūžīgi

var

atdalīts

ar

Kas to būtu domājis, ka mūžību var atdalīt ar...

Line 23 / 41

...the sharp knife of a short life, oh well?

the sharp knife

of a short life

oh, well

aso nazi

īsās dzīves

ak,vai

...īsās dzīves aso nazi, ak vai?

Line 24 / 41

I've had just enough time,

I have had

just

enough

time

Man ir bijis

tieši

tik daudz

laiks

Man ir bijis tieši tik daudz laika

Line 25 / 41

So put on your best, boys, and I'll wear my pearls,

So

put on

your best (clothes)

boys

and

I will wear

my pearls

tāpēc

uzvilkt

tavu labāko

puiši

un

es uzvilkšu

savas pērles

Tāpēc uzvelkat savu labāko, puiši, un es uzvilkšu savas pērles

Line 26 / 41

What I never did is done,

What

I never did

is done

ko

es nekad neizdarīju

ir darīts

Ko es nekad neizdarīju, tas ir darīts,

Line 27 / 41

A penny for my thoughts, oh, no, I'll sell 'em for a dollar,

A penny

for my thoughts

oh, no

I will sell

them

for a dollar

penss

par manām domām

ak, nē

es pārdošu

tās

par dolāru

Penss par manām domām, ak, nē, es tās pārdošu par dolāru

Line 28 / 41

They're worth so much more after I'm a goner,

They are worth

so much more

after

I am

a goner

tās ir vērtas

tik daudz vairāk

kopš

es esmu

aizgājējs

Tās ir vērtas tik daudz vairāk kopš es esmu aizgājusi

Line 29 / 41

And maybe then you'll hear the words I been singin',

And

maybe

then

you will hear

the words

I (have) been singing

un

varbūt

tad

tu dzirdēsi

vārdus

es esmu dziedājusi

Un varbūt tad tu dzirdēsi vārdus, kurus es esmu dziedājusi

Line 30 / 41

Funny when you're dead how people start listenin',

funny

when

you are dead

how

people

start

listening

uzjautrinoši

kad

tu esi miris

cilvēki

sākt

klausīties

Uzjautrinoši, kad tu esi miris, kā cilvēki sāk klausīties

Line 31 / 41

If I die young, bury me in satin,

If

I die

young

bury

me

in satin

ja

es nomirstu

jauna

apglabājiet

mani

satīnā

Ja es nomiršu jauna, apglabājat mani satīnā

Line 32 / 41

Lay me down on a bed of roses,

Lay

me

down

on a bed

of roses

noguldīt

mani

lejā

uz gultas

rožu

Noguldiet mani rožu gultā

Line 33 / 41

Sink me in the river at dawn,

Sink

me

in the river

at dawn

iegremdējiet

mani

upē

rītausmā

Iegremdējiet mani upē rītausmā

Line 34 / 41

Send me away with the words of a love song,

Send

me

away

with the words

of a love song

sūtīt

mani

prom

ar vārdiem

mīlestības dziesmas

Sūtiet mani prom ar mīlestības dziesmas vārdiem

Line 35 / 41

The ballad of a dove,

The ballad

of a dove

balāde

dūjas

Dūjas balāde

Line 36 / 41

Go with peace and love,

Go

with peace

and

love

ej

ar mieru

un

mīlestība

Ej ar mieru un mīlestību

Line 37 / 41

Gather up your tears, keep 'em in your pocket,

Gather up

your tears

keep

them

in your pocket

sakrāt

tavas asaras

turēt

tās

tavā kabatā

Sakrāj savas asaras, turi tās savā kabatā

Line 38 / 41

Save 'em for a time when you're really gonna need 'em,

Save

them

for a time

when

you are going

really

to need

them

glabāt

tās

uz laiku

kad

tev būs

patiešām

vajadzēt

tās

Glabā tās laikam, kad tev tās patiešām būs vajadzīgas

Line 39 / 41

The sharp knife of a short life, oh, well,

The sharp knife

of a short life

oh well

asais nazis

īsās dzīves

ak, vai

Īsās dzīves asais nazis, ak vai

Line 40 / 41

I've had just enough time,

I have had

just

enough

time

Man ir bijis

tieši

tik daudz

laiks

Man ir bijis tieši tik daudz laika

Line 41 / 41

So put on your best, boys, and I'll wear my pearls.

So

put on

your best (clothes)

boys

and

I will wear

my pearls

tāpēc

uzvilkt

tavu labāko

puiši

un

es uzvilkšu

savas pērles

Tāpēc uzvelkat savu labāko, puiši, un es uzvilkšu savas pērles