Latvian flag

Es runāju Latviešu valodā un es gribu iemācīties Angļu valodu

US flag

John Adams defends British soldiers accused of murder during the Boston Massacre of 1770, shortly before the American Revolution (1775-1783)

Džons Adams aizstāv Britu kareivjus, kurus apsūdz slepkavībā Bostonas Slaktiņā 1770. gadā, īsi pirms Amerikāņu Revolūcijas (1775-1783)

John Adams Boston Massacre

Klikšķiniet šeit, lai noskatītos video.

Klikšķiniet šeit, lai noklausītos pilno audio ierakstu.

Line 1 / 19

I am for the prisoners at the bar.

I am for

the prisoners

at the bar

Es esmu par

cietumniekiem

pie likuma

Es esmu par cietumniekiem pie likuma.

Line 2 / 19

In the words of the Marquis of Beccaria, if by supporting the rights of mankind,...

in the words

of the Marquis of Beccaria

if

by supporting the rights

of mankind

vārdos

no Bekarijas Markvisa

ja

atbalstot tiesības

cilvēces

Bekarijas Markvisa vārdiem sakot, "Ja, atbalstot cilvēces tiesības,...

Line 3 / 19

...I shall save from the agonies of death one unfortunate victim of tyranny, or of ignorance, equally fatal,...

I shall save

from the agonies

of death

one unfortunate victim

of tyranny

or

of ignorance

equally fatal

es varēšu glābt

no agonijas

no nāves

vienu neveiksmīgu upuri

no tirānijas

vai

no nezināšanas

vienlīdzīgi fatālas

...es varēšu glābt no nāves agonijas vienu neveiksmīgu tirānijas upuri, vai nezināšanas, vienlīdzīgi fatālas,...

Line 4 / 19

"

...his blessings will be sufficient consolation to me for the contempt of all mankind."

his blessings

will be

sufficient consolation

to me

for the contempt

of all mankind

viņa svētības

būs

pietiekams mierinājums

man

par nicināšanu

visas cilvēces

...viņa svētības būs pietiekams mierinājums man par visas cilvēces nicināšanu."

Line 5 / 19

When people are taxed without representation, they are sometimes to feel abused.

when

people

are taxed

without representation

they are

sometimes

to feel abused

kad

cilvēki

tiek aplikti ar nodokļiem

bet pārstāvniecības

viņi ir

reizēm

justies apkrāptam

Kad cilvēki tiek aplikti ar nodokļiem bez pārstāvniecības, viņi reizēm jūtas apkrāpti.

Line 6 / 19

Sometimes they may even rebel!

sometimes

they may rebel

even

reizēm

viņi var sacelties pretī

pat

Reiēm viņi pat var sacelties pretī!

Line 7 / 19

But we must take care lest born away by a torrent of passion, we make shipwreck of conscience.

but

we must take care

lest

born away

by a torrent

of passion

we make shipwreck

of conscience

bet

mums jārūpējas

vismaz

dzimuši prom

no straumes

kaislības

mēs veidojam kuģu vrakus

no sirdsapziņas

Bet mums jārūpējas vismaz par tiem, kas dzimuši prom no kaislības straumes, mēs veidojam kuģu vrakus no sirdsapziņas.

Line 8 / 19

Prisoners must be judged solely upon the evidence produced against them in court and by nothing else.

prisoners

must be judged

solely

upon the evidence

produced

against them

in court

and

by nothing else

cietumnieki

obligāti jāvērtē

tikai

balstoties uz pierādījumiem

radīti

pret viņiem

tiesā

un

pēc nekā cita

Cietumniekus jāvērtē tikai balstoties uz pierādījumiem, kas radīti pret viņiem tiesā un pēc nekā cita.

Line 9 / 19

And the evidence we have heard speaks plainly enough, gentlemen.

and

the evidence

we have heard

speaks

plainly

enough

gentlemen

un

pierādījumi

mēs esam dzirdējuši

runā

skaidri

pietiekami

džentelmeņi

Un pierādījumi, ko mēs esam dzirdējuši, runā pietiekami skaidri, džentelmeņi.

Line 10 / 19

A sentry’s post is his castle, and to attack it by English law is an illegal act.

a sentry's post

is

his castle

and

to attack it

by English law

is

an illegal act

sarga postenis

ir

viņa pils

un

tai uzbrukt

pēc Angļu likuma

ir

nelikumīga darbība

Sarga postenis ir viņa pils, un tai uzbrukt pēc Angļu likuma ir nelikumīga darbība.

Line 11 / 19

Soldiers so assaulted may defend themselves to the death.

soldiers

so assaulted

may defend

themselves

to the death

kareivji

tik aizskarti

var aizstāvēt

sevi

līdz nāvei

Kareivji, tik aizskarti, var aizstāvēt sevi līdz nāvei.

Line 12 / 19

And people are crying, “Kill them! Kill them! Knock them down!”, and they're heaving sharp cutting ice, oyster shells, clubs.

and

people

are crying

kill them

kill them

knock them down

and

they are heaving

sharp cutting ice

oyster shells

clubs

un

cilvēki

kliedz

nogaliniet viņus

nogaliniet viņus

nositiet viņus lejā

un

viņi met

asi griezošs ledus

austeru čaumalas

rungas

Un cilvēki kliedz, "Nogaliniet viņus! Nogaliniet viņus! Nositiet viņus lejā!", un viņi met asi griezošu ledu, austeru čaumalas, rungas.

Line 13 / 19

What are they to do?

what

are they to do

kas

viņiem jādara

Kas viņiem jādara?

Line 14 / 19

Behave like stoic philosophers lost in apathy?

behave

like stoic philosophers

lost

in apathy

jāizturās

kā stoiskiem filozofiem

pazudis

apātijā

Jāizturās kā stoiskiem filozofiem, kas pazuduši apātijā?

Line 15 / 19

Disregard these uniforms, consider them men, who wear.... Consider yourselves in such a situation and judge if a reasonable man would not fear for his life!

disregard

these uniforms

consider

them

men

who wear

consider

yourselves

in such a situation

and

judge

if

a reasonable man

would not fear

for his life

aizmirsti

šīs uniformas

iztēloties

viņus

vīrieši

kas valkā

iztēloties

sevi

šādā situācijā

un

tiesājiet

vai

saprātīgs vīrietis

nebaidītos

par savu dzīvību

Aizmirstiet šīs uniformas, iztēlojieties viņus par vīriem, kas valkā.... Iztēlojieties sevi šādā situācijā un tiesājiet vai saprātīgs vīrietis nebaidītos par savu dzīvību!

Line 16 / 19

Facts are stubborn things.

facts

are

stubborn things

fakti

ir

iedomīgas lietas

Fakti ir iedomīgas lietas.

Line 17 / 19

Whatever our wishes, our inclinations, or the dictums of our passions, they cannot alter the state of facts and evidence.

whatever

our wishes

our inclinations

or

the dictums

of our passions

they cannot alter

the state

of facts

and

evidence

kad vien

mūsu vēlmes

mūsu tieksme

vai

tiesneša lēmums

no mūsu kaislības

tie nevar mainīt

stāvoklis

faktu

un

pierādījums

Kad vien mūsu vēlmes, mūsu tieksme, vai tiesneša lēmums no mūsu kaislības, tie nevar mainīt faktu un pierādījumu stāvokli.

Line 18 / 19

You see the law, on the one hand, is inexorable to the cries and lamentations of the prisoners, but, on the other hand, it is death, death as an adder, to the clamors of the populace.

you see

the law

on the one hand

is inexorable

to the cries

and

lamentations

of the prisoners

but

on the other hand

it is death

death as an adder

to the clamors

of the populace

jūs redziet

likums

uz vienas rokas

ir nepielūdzams

raudāšanai

un

žēlošanās

cietumnieku

bet

uz otras rokas

tā ir nāve

nāve kā indīga čūska

klaigām

populācijas

Jūs redziet likums, uz vienas rokas, ir nepielūdzams cietumnieku raudāšanai un žēlošanās, bet, uz otras rokas, tā ir nāve, nāve kā indīga čūska, populācijas klaigām.

Line 19 / 19

Gentlemen of the jury, I submit to your candor and justice the prisoners and their cause.

gentlemen

of the jury

I submit

to your candor

and

justice

the prisoners

and

their cause

džentelmeņi

žūrijas

es iesniedzu

uz jūsu taisnīgumu

un

godīgums

cietumniekus

un

viņu iemeslus

Žūrijas džentelmeņi, es iesniedzu uz jūsu taisnīgumu un godīgumu cietumniekus un viņu iemeslus.