Latvian flag

Es runāju Latviešu valodā un es gribu iemācīties Angļu valodu

US flag

"I Want To Know What Love Is" - Foreigner

"Es Vēlos Zināt, Kas Ir Mīlestība" - Foreigner

Foreigner

Klikšķiniet šeit, lai noskatītos video.

Klikšķiniet šeit, lai noklausītos pilno audio ierakstu.

Line 1 / 43

I gotta take a little time

I got (must)

to take

a little time

man

paņemt

pauzīte

Man jāpaņem maza pauzīte

Line 2 / 43

A little time to think things over

A little time

to think

things

over

nedaudz laika

pārdomāt

lietas

pāri

Nedaudz laika, pārdomāt lietas

Line 3 / 43

I better read between the lines

I (had) better

read

between

the lines

man labāk

lasīt

starp

līnijas

Man jāsaprot netieši izteiktais

Line 4 / 43

In case I need it when I'm older

In case

I need

it

when

I am

older

ja gadījumā

man vajag

to

kad

es esmu

vecāks

Ja gadījumā man tas nepieciešams, kad būšu vecāks

Line 5 / 43

Now this mountain I must climb

Now

this mountain

I must climb

tagad

šis kalns

man jāuzkāpj

Tagad man jāuzkāpj šajā kalnā

Line 6 / 43

Feels like a world upon my shoulders

Feels

like

a world

upon my shoulders

tā šķiet

pasaule

uz maniem pleciem

Tā šķiet kā pasaule uz maniem pleciem

Line 7 / 43

Through the clouds I see love shine

through the clouds

I see

love

shine

cauri mākoņiem

es redzu

mīlestības

spīdums

Cauri mākoņiem es redzu mīlestības spīdumu

Line 8 / 43

It keeps me warm as life grows colder

It keeps

me

warm

as

life

grows

colder

tā tur

mani

silts

kamēr

dzīve

aug

aukstāka

Tā tur mani siltu, kamēr dzīve kļūst aukstāka

Line 9 / 43

In my life there's been heartache and pain

in my life

there has been

heartache

and

pain

manā dzīvē

ir bijuši

sirdēsti

un

sāpes

Manā dzīvē bijuši sirdēsti un sāpes

Line 10 / 43

I don't know if I can face it again

I do not know

if

I can

face

it

again

es nezinu

vai

es varu

izturēt

to

atkal

Es nezinu vai to spēšu vēlreiz izturēt

Line 11 / 43

Can't stop now, I've traveled so far

[I] cannot

stop

now

I have traveled

so far

es nevaru

apstāties

tagad

es esmu ceļojis

ļoti tālu

Nevaru apstāties tagad, esmu ceļojis ļoti tālu

Line 12 / 43

To change this lonely life

To change

this

lonely

life

lai mainītu

šī

vientuļā

dzīve

Lai mainītu šo vientuļo dzīvi

Line 13 / 43

I want to know what love is

I want

to know

what

love

is

es vēlos

zināt

kas

mīlestība

ir

Es vēlos zināt, kas ir mīlestība

Line 14 / 43

I want you to show me

I want

you

to show

me

es vēlos

tu

parādīt

man

Es vēlos, lai tu to man parādi

Line 15 / 43

I want to feel what love is

I want

to feel

what

love

is

es vēlos

sajust

kas

mīlestība

ir

Es vēlos sajust, kas ir mīlestība

Line 16 / 43

I know you can show me

I know

you can

show

me

es zinu

tu vari

parādīt

man

Es zinu, ka tu man to vari parādīt

Line 17 / 43

I'm gonna take a little time

I am going

to take

a little time

es

paņemšu

maza pauzīti

Es paņemšu mazu pauzīti

Line 18 / 43

A little time to look around me

A little time

to look

around me

maza pauzīte

lai paskatītos

visapkārt

Mazu pauzīti, lai paskatītos visapkārt

Line 19 / 43

I've got nowhere left to hide

I have got

nowhere

left

to hide

man ir

nekur

palicis

paslēpties

Man nav kur paslēpties

Line 20 / 43

It looks like love has finally found me

It looks like

love

has found

finally

me

izskatās, ka

mīlestība

ir atradusi

beidzot

mani

Izskatās, ka mīlestība beidzot mani ir atradusi

Line 21 / 43

In my life there's been heartache and pain

In my life

there has been

heartache

and

pain

manā dzīvē

ir bijuši

sirdēsti

un

sāpes

Manā dzīvē bijuši sirdēsti un sāpes

Line 22 / 43

I don't know if I can face it again

I do not know

if

I can

face

it

again

es nezinu

vai

es varu

izturēt

to

atkal

Es nezinu vai to spēšu vēlreiz izturēt

Line 23 / 43

I can't stop now, I've traveled so far

I cannot

stop

now

I have traveled

so far

es nevaru

apstāties

tagad

es esmu ceļojis

ļoti tālu

Nevaru apstāties tagad, esmu ceļojis ļoti tālu

Line 24 / 43

To change this lonely life

To change

this

lonely

life

lai mainītu

šī

vientuļā

dzīve

Lai mainītu šo vientuļo dzīvi

Line 25 / 43

I want to know what love is

I want

to know

what

love

is

es vēlos

zināt

kas

mīlestība

is

Es vēlos zināt, kas ir mīlestība

Line 26 / 43

I want you to show me

I want

you

to show

me

es vēlos

tu

parādīt

man

Es vēlos, lai tu to man parādi

Line 27 / 43

I want to feel what love is

I want

to feel

what

love

is

es vēlos

sajust

kas

mīlestība

ir

Es vēlos sajust, kas ir mīlestība

Line 28 / 43

I know you can show me

I know

you can

show

me

es zinu

tu vari

parādīt

man

Es zinu, ka tu man to vari parādīt

Line 29 / 43

I want to know what love is

I want

to know

what

love

is

es vēlos

zināt

kas

mīlestība

is

Es vēlos zināt, kas ir mīlestība

Line 30 / 43

I want you to show me

I want

you

to show

me

es vēlos

tu

parādīt

man

Es vēlos, lai tu to man parādi

Line 31 / 43

I want to feel, I want to feel what love is

I want

to feel

I want

to feel

what

love

is

es vēlos

sajust

es vēlos

sajust

kas

mīlestība

ir

Es vēlos sajust, es vēlos sajust, kas ir mīlestība

Line 32 / 43

I know, I know you can show me

I know

I know

you can

show

me

es zinu

es zinu

tu vari

parādīt

man

Es zinu, es zinu, ka vari man parādīt

Line 33 / 43

Let's talk about love

Let us talk

about love

parunāsim

par mīlestību

Parunāsim par mīlestību

Line 34 / 43

I want to know what love is, the love that you feel inside

I want

to know

what love is

the love

that

you feel

inside

es vēlos

zināt

kas ir mīlestība

mīlestība

kas

tu jūti

iekšā

Es vēlos zināt, kas ir mīlestība, mīlestība, ko tu jūti iekšā

Line 35 / 43

I want you to show me, and I'm feeling so much love

I want

you

to show

me

and

I am feeling

so much

love

es vēlos

tu

parādīt

man

un

es jūtu

tik daudz

mīlestības

Es vēlos, lai tu man parādi, un es jūtu tik daudz mīlestības

Line 36 / 43

I want to feel what love is, no, you just cannot hide

I want

to feel

what love is

no

you

just

cannot

hide

es vēlos

sajust

kas ir mīlestība

tu

vienkārši

nevari

paslēpt

Es vēlos sajust, kas ir mīlestība, nē, tu nevari vienkārši paslēpties

Line 37 / 43

I know you can show me

I know

you can

show

me

es zinu

tu vari

parādīt

man

Es zinu, ka tu man to vari parādīt

Line 38 / 43

I want to know what love is, let's talk about love

I want

to know

what love is

let's talk

about love

es vēlos

zināt

kas ir mīlestība

parunāsim

par mīlestību

Es vēlos zināt, kas ir mīlestība, parunāsim par mīlestību

Line 39 / 43

I want you to show me, I want to feel it too

I want

you

to show

me

I want

to feel

it

too

es vēlos

tu

parādīt

man

es vēlos

sajust

to

arī

Es vēlos, lai tu man parādi, es arī vēlos to sajust

Line 40 / 43

I want to feel what love is, I want to feel it too

I want

to feel

what love is

I want

to feel

it

too

es vēlos

sajust

kas ir mīlestība

es vēlos

sajust

to

arī

Es vēlos sajust, kas ir mīlestība, es arī vēlos to sajust

Line 41 / 43

And I know and I know, I know you can show me

And

I know

and

I know

I know

you can

show

me

un

es zinu

un

es zinu

es zinu

tu vari

parādīt

man

Un es zinu un es zinu, ka tu vari man to parādīt

Line 42 / 43

Show me love is real, yeah

Show

me

love

is

real

yeah

parādīt

man

mīlestība

ir

īsta

Parādi man, ka mīlestība ir īsta, jā

Line 43 / 43

I want to know what love is.

I want

to know

what

love

is

es vēlos

zināt

kas

mīlestība

is

Es vēlos zināt, kas ir mīlestība