Latvian flag

Es runāju Latviešu valodā un es gribu iemācīties Angļu valodu

US flag

"Let Her Go" – Passenger

"Ļauj viņai iet" – Passenger

Let Her Go

Klikšķiniet šeit, lai noskatītos video.

Klikšķiniet šeit, lai noklausītos pilno audio ierakstu.

Line 1 / 47

Well, you only need the light, when it's burning low

Well

you

only

need

the light

when

it is burning

low

nu

tu

tikai

vajadzēt

gaisma

kad

tā deg

zems

Nu, tev vajadzīga gaisma tikai tad, kad tā vāji deg

Line 2 / 47

Only miss the sun, when it starts to snow

Only

miss

the sun

when

it starts

to snow

tikai

ilgoties

saule

kad

tas sākas

snigt

ilgojies pēc saules tikai tad, kad sāk snigt

Line 3 / 47

Only know you love her, when you let her go

Only

know

you love

her

when

you let

her

go

tikai

zināt

tu mīli

viņu

kad

tu ļauj

viņai

iet

zini, kad tu mīli viņu, tikai tad, kad ļauj viņai iet

Line 4 / 47

Only know you've been high, when you're feeling low

Only

know

you have been

high

when

you are feeling

low

tikai

zināt

tu esi bijis

augsts

kad

tu jūties

zems

zini, ka esi bijis augstu, tikai tad, kad jūties zemu

Line 5 / 47

Only hate the road, when you're missin' home

Only

hate

the road

when

you are missing

home

tikai

ienīst

ceļš

kad

tu ilgojies

mājas

ienīsti ceļu tikai tad, kad tu ilgojies pēc mājām

Line 6 / 47

Only know you love her, when you let her go

Only

know

you love

her

when

you let

her

go

tikai

zināt

tu mīli

viņu

kad

tu ļauj

viņai

iet

zini, kad tu mīli viņu, tikai tad, kad ļauj viņai iet

Line 7 / 47

And you let her go

And

you let

her

go

un

tu ļauj

viņai

iet

Un tu ļauj viņai iet

Line 8 / 47

Staring at the bottom of your glass

Staring at

the bottom

of your glass

skatoties

apakša

tavas glāzes

Skatoties savas glāzes apakšā

Line 9 / 47

Hoping one day you'll make a dream last

Hoping

one day

you will make

a dream

last

cerot

kādu dienu

tev izdosies

sapnis

turpināties

Cerot, ka kādu dienu, tev izdosies turpināt sapni

Line 10 / 47

But dreams come slow, and they go so fast

But

dreams

come

slow

and

they go

so fast

bet

sapņi

nāc

lēnu

un

tie iet

tik ātri

Bet sapņi nāk lēnu, un tie aiziet tik ātri

Line 11 / 47

You see her, when you close your eyes

You see

her

when

you close

your eyes

tu redzi

viņu

kad

tu aizver

savas acis

Tu redzi viņu, kad tu aizver savas acis

Line 12 / 47

Maybe one day you'll understand why

Maybe

one day

you will understand

why

varbūt

kādu dienu

tu sapratīsi

kāpēc

Varbūt kādu dienu tu sapratīsi kāpēc

Line 13 / 47

Everything you touch surely dies

Everything

you touch

surely

dies

viss

kam tu pieskaries

pārliecinoši

mirst

Viss, kam tu pieskaries, pārliecinoši mirst

Line 14 / 47

But you only need the light, when it's burning low

But

you

only

need

the light

when

it is burning

low

bet

tu

tikai

vajadzēt

gaisma

kad

tā deg

zems

Bet tev vajadzīga gaisma tikai tad, kad tā vāji deg

Line 15 / 47

Only miss the sun, when it starts to snow

Only

miss

the sun

when

it starts

to snow

tikai

ilgoties

saule

kad

tas sākas

snigt

ilgojies pēc saules tikai tad, kad sāk snigt

Line 16 / 47

Only know you love her, when you let her go

Only

know

you love

her

when

you let

her

go

tikai

zināt

tu mīli

viņu

kad

tu ļauj

viņai

iet

zini, kad tu mīli viņu, tikai tad, kad ļauj viņai iet

Line 17 / 47

Only know you've been high, when you're feeling low

Only

know

you have been

high

when

you are feeling

low

tikai

zināt

tu esi bijis

augsts

kad

tu jūties

zems

zini, ka esi bijis augstu, tikai tad, kad jūties zemu

Line 18 / 47

Only hate the road, when you're missin' home

Only

hate

the road

when

you are missing

home

tikai

ienīst

ceļš

kad

tu ilgojies

mājas

ienīsti ceļu tikai tad, kad tu ilgojies pēc mājām

Line 19 / 47

Only know you love her, when you let her go

Only

know

you love

her

when

you let

her

go

tikai

zināt

tu mīli

viņu

kad

tu ļauj

viņai

iet

zini, kad tu mīli viņu, tikai tad, kad ļauj viņai iet

Line 20 / 47

Staring at the ceiling in the dark

Staring

at the ceiling

in the dark

skatoties

uz griestiem

tumsā

Skatoties uz griestiem tumsā

Line 21 / 47

Same old empty feeling in your heart

Same old

empty feeling

in your heart

tā pati vecā

tukšā sajūta

tavā sirdī

Tā pati vecā tukšā sajūta tavā sirdī

Line 22 / 47

Because love comes slow, and it goes so fast

Because

love comes

slow

and

it goes

so fast

jo

mīlestība nāk

lēnu

un

tā aiziet

tik ātri

Jo mīlestība nāk lēnu, un tā aiziet tik ātri

Line 23 / 47

Well, you see her, when you fall asleep

Well

you see

her

when

you fall

asleep

nu

tu redzi

viņu

kad

tu krīti

aizmigt

Nu, tu redzi viņu, kad tu aizmiedz

Line 24 / 47

But never to touch and never to keep

But

never

to touch

and

never

to keep

bet

nekad

pieskarties

un

nekad

paturēt

Bet nekad, lai pieskartos un nekad, lai paturētu

Line 25 / 47

Because you loved her too much

Because

you loved

her

too much

jo

tu mīlēji

viņu

pārāk stipri

Jo tu mīlēji viņu pārāk stipri

Line 26 / 47

And you dived too deep

And

you dived

too deep

un

tu ieniri

pārāk dziļi

Un tu ieniri pārāk dziļi

Line 27 / 47

Well, you only need the light, when it's burning low

Well

you

Only

need

the light

when

it is burning

low

nu

tu

tikai

vajadzēt

gaisma

kad

tā deg

zems

Nu, tev vajadzīga gaisma tikai tad, kad tā vāji deg

Line 28 / 47

Only miss the sun, when it starts to snow

Only

miss

the sun

when

it starts

to snow

tikai

ilgoties

saule

kad

tas sākas

snigt

ilgojies pēc saules tikai tad, kad sāk snigt

Line 29 / 47

Only know you love her, when you let her go

Only

know

you love

her

when

you let

her

go

tikai

zināt

tu mīli

viņu

kad

tu ļauj

viņai

iet

zini, kad tu mīli viņu, tikai tad, kad ļauj viņai iet

Line 30 / 47

Only know you've been high, when you're feeling low

Only

know

you have been

high

when

you are feeling

low

tikai

zināt

tu esi bijis

augsts

kad

tu jūties

zems

zini, ka esi bijis augstu, tikai tad, kad jūties zemu

Line 31 / 47

Only hate the road, when you're missin' home

Only

hate

the road

when

you are missing

home

tikai

ienīst

ceļš

kad

tu ilgojies

mājas

ienīsti ceļu tikai tad, kad tu ilgojies pēc mājām

Line 32 / 47

Only know you love her, when you let her go

Only

know

you love

her

when

you let

her

go

tikai

zināt

tu mīli

viņu

kad

tu ļauj

viņai

iet

zini, kad tu mīli viņu, tikai tad, kad ļauj viņai iet

Line 33 / 47

And you let her go, and you let her go

And

you let

her

go

and

you let

her

go

un

tu ļauj

viņai

iet

un

tu ļauj

viņai

iet

Un tu ļauj viņai iet, un tu ļauj viņai iet

Line 34 / 47

Well, you let her go

Well

you let

her

go

nu

tu ļauj

viņai

iet

Nu tu ļauj viņai iet

Line 35 / 47

Because you only need the light, when it's burning low

Because

you

only

need

the light

when

it is burning

low

tāpēc, ka

tu

tikai

vajadzēt

gaisma

kad

tā deg

zems

Tāpēc, ka tev vajadzīga gaisma tikai tad, kad tā vāji deg

Line 36 / 47

Only miss the sun, when it starts to snow

Only

miss

the sun

when

it starts

to snow

tikai

ilgoties

saule

kad

tas sākas

snigt

ilgojies pēc saules tikai tad, kad sāk snigt

Line 37 / 47

Only know you love her, when you let her go

Only

know

you love

her

when

you let

her

go

tikai

zināt

tu mīli

viņu

kad

tu ļauj

viņai

iet

zini, kad tu mīli viņu, tikai tad, kad ļauj viņai iet

Line 38 / 47

Only know you've been high, when you're feeling low

Only

know

you have been

high

when

you are feeling

low

tikai

zināt

tu esi bijis

augsts

kad

tu jūties

zems

zini, ka esi bijis augstu, tikai tad, kad jūties zemu

Line 39 / 47

Only hate the road, when you're missin' home

Only

hate

the road

when

you are missing

home

tikai

ienīst

ceļš

kad

tu ilgojies

mājas

ienīsti ceļu tikai tad, kad tu ilgojies pēc mājām

Line 40 / 47

Only know you love her, when you let her go

Only

know

you love

her

when

you let

her

go

tikai

zināt

tu mīli

viņu

kad

tu ļauj

viņai

iet

zini, kad tu mīli viņu, tikai tad, kad ļauj viņai iet

Line 41 / 47

Because you only need the light, when it's burning low

Because

you

only

need

the light

when

it is burning

low

tāpēc, ka

tu

tikai

vajadzēt

gaisma

kad

tā deg

zems

Tāpēc, ka tev vajadzīga gaisma tikai tad, kad tā vāji deg

Line 42 / 47

Only miss the sun, when it starts to snow

Only

miss

the sun

when

it starts

to snow

tikai

ilgoties

saule

kad

tas sākas

snigt

ilgojies pēc saules tikai tad, kad sāk snigt

Line 43 / 47

Only know you love her, when you let her go

Only

know

you love

her

when

you let

her

go

tikai

zināt

tu mīli

viņu

kad

tu ļauj

viņai

iet

zini, kad tu mīli viņu, tikai tad, kad ļauj viņai iet

Line 44 / 47

Only know you've been high, when you're feeling low

Only

know

you have been

high

when

you are feeling

low

tikai

zināt

tu esi bijis

augsts

kad

tu jūties

zems

zini, ka esi bijis augstu, tikai tad, kad jūties zemu

Line 45 / 47

Only hate the road, when you're missin' home

Only

hate

the road

when

you are missing

home

tikai

ienīst

ceļš

kad

tu ilgojies

mājas

ienīsti ceļu tikai tad, kad tu ilgojies pēc mājām

Line 46 / 47

Only know you love her, when you let her go

Only

know

you love

her

when

you let

her

go

tikai

zināt

tu mīli

viņu

kad

tu ļauj

viņai

iet

zini, kad tu mīli viņu, tikai tad, kad ļauj viņai iet

Line 47 / 47

And you let her go

And

you let

her

go

un

tu ļauj

viņai

iet

Un tu ļauj viņai iet