Latvian flag

Es runāju Latviešu valodā un es gribu iemācīties Angļu valodu

US flag

"Long Black Train" - Josh Turner

"Garš Melnais Vilciens" - Džošs Terners

Long Black Train

Klikšķiniet šeit, lai noskatītos video

Klikšķiniet šeit, lai noklausītos pilno audio ierakstu

Line 1 / 32

There's a long black train comin' down the line,

There is

a long black train

coming

down

the line

tur ir

garš melns vilciens

nāk

lejā

pa līniju

Tur lejā pa līniju nāk garš melns vilciens

Line 2 / 32

Feeding off the souls that are lost and cryin'.

Feeding off

the souls

that

are lost

and

crying

barojot

dvēseles

kas

ir pazudušas

un

raudošas

Barojot dvēseles, kas ir pazudušas un raudošas

Line 3 / 32

Rails of sin, only evil remains.

Rails

of sin

only

evil

remains

sliedes

grēku

tikai

ļaunums

paliek

Grēku sliedes, tikai ļaunums paliek

Line 4 / 32

Watch out, brother, for that long black train.

Watch out

brother

for that long black train

uzmanies

brālis

no tā garā melnā vilciena

Uzmanies, brāli, no tā garā melnā vilciena.

Line 5 / 32

Look to the heavens, you can look to the sky.

Look

to the heavens

you can

look to

the sky

skatīties

uz paradīzi

tu vari

skatīties

debesis

Skaties uz paradīzi, tu vari skatīties uz debesīm

Line 6 / 32

You can find redemption staring back into your eyes.

You can

find

redemption

staring

back

into your eyes

tu vari

atrast

atpestīšana

skatoties

atpakaļ

savās acīs

Tu vari atrast atpestīšanu skatoties atpakaļ savās acīs.

Line 7 / 32

There is protection and there's peace the same,

There is

protection

and

there is

peace

the same

tur ir

aizsardzība

un

tur ir

miers

tāds pats

Tur ir aizsardzība un tur ir tāds pats miers:

Line 8 / 32

Burnin' your ticket for that long black train

Burning

your ticket

for that long black train

dedzinot

tava biļete

uz to garo melno vilcienu

Dedzinot savu biļetu uz to garo melno vilcienu

Line 9 / 32

'Cause there's victory in the Lord, I say.

because

there is

victory

in the Lord

I say

jo

tur ir

uzvara

Dievā

es saku

Jo uzvara ir tur Dievā, es saku.

Line 10 / 32

Victory in the Lord.

Victory

in the Lord

uzvara

Dievā

Uzvara Dievā.

Line 11 / 32

Cling to the Father and his Holy name,

Cling

to the Father

and

his Holy name

pieķerties

pie Tēva

un

viņa Svētā vārda

Pieķeries pie Tēva un viņa Svētā vārda,

Line 12 / 32

And don't go ridin' on that long black train.

And

do not go

riding

on that long black train

un

neej

braukt

ar to garo melno vilcienu

Un neej braukt ar to garo melno vilcienu.

Line 13 / 32

There's an engineer on that long black train,

There is

an engineer

on that long black train

tur ir

inženieris

tajā garajā melnajā vilcienā

Tajā garajā melnajā vilcienā ir inženieris,

Line 14 / 32

Makin' you wonder if the ride is worth the pain.

Making

you wonder

if

the ride

is worth

the pain

likt

tu domā

vai

brauciens

ir vērts

sāpes

Kas liek tev domāt, vai brauciens ir sāpju vērts

Line 15 / 32

He's just a-waitin' on your heart to say:

He is waiting on

just

your heart

to say

viņš gaida

tikai

tava sirds

teikt

Viņš tikai gaida, kad tava sirds teiks

Line 16 / 32

"Let me ride on that long black train."

Let

me

ride

on that long black train

ļaut

man

braukt

tajā garajā melnajā vilcienā

"Ļauj man braukt tajā garajā melnajā vilcienā."

Line 17 / 32

But you know there's victory in the Lord, I say.

But

you know

there is

victory

in the Lord

I say

bet

tu zini

tur ir

uzvara

Dievā

es saku

Bet tu zini, ka uzvara ir Dievā, es saku.

Line 18 / 32

Victory in the Lord.

Victory

in the Lord

uzvara

Dievā

Uzvara Dievā.

Line 19 / 32

Cling to the Father and his Holy name,

Cling

to the Father

and

his Holy name

pieķerties

pie Tēva

un

viņa Svētā vārda

Pieķeries pie Tēva un viņa Svētā vārda,

Line 20 / 32

And don't go ridin' on that long black train.

And

do not go

riding

on that long black train

un

neej

braukt

ar to garo melno vilcienu

Un neej braukt ar to garo melno vilcienu.

Line 21 / 32

Well, I can hear the whistle from a mile away.

Well

I can

hear

the whistle

from a mile

away

nu

es varu

dzirdēt

svilpe

no jūdzes

attālumā

Nu, es varu sadzirdēt svilpi jūdzes attālumā.

Line 22 / 32

It sounds so good but I must stay away.

It sounds

so good

but

I must

stay away

tas izklausās

tik labi

bet

man vajag

turēties prom

Tā skan tik labi, bet man jāturās prom.

Line 23 / 32

That train is a beauty makin' everybody stare,

That train

is

a beauty

making

everybody

stare

tas vilciens

ir

skaistums

likt

visi

skatās

Tas vilciens ir skaistums, kas liek visiem skatīties,

Line 24 / 32

But its only destination is the middle of nowhere.

But

its

only

destination

is

the middle

of nowhere

bet

vienīgais

galamērķis

ir

vidus

nekurienes

Bet tā galamērķis ir nekurienes vidus.

Line 25 / 32

But you know there's victory in the Lord, I say.

But

you know

there is

victory

in the Lord

I say

bet

tu zini

tur ir

uzvara

Dievā

es saku

Bet tu zini, ka uzvara ir Dievā, es saku.

Line 26 / 32

Victory in the Lord.

Victory

in the Lord

uzvara

Dievā

Uzvara Dievā.

Line 27 / 32

Cling to the Father and his Holy name,

Cling

to the Father

and

his Holy name

pieķerties

pie Tēva

un

viņa Svētā vārda

Pieķeries pie Tēva un viņa Svētā vārda,

Line 28 / 32

And don't go ridin' on that long black train.

And

do not go

riding

on that long black train

un

neej

braukt

ar to garo melno vilcienu

Un neej braukt ar to garo melno vilcienu.

Line 29 / 32

I said cling to the Father and his Holy name,

I said

cling

to the Father

and

his Holy name

es teicu

pieķerties

pie Tēva

un

viņa Svētā vārda

Es teicu, pieķeries pie Tēva un viņa Svētā vārda,

Line 30 / 32

And don't go ridin' on that long black train.

And

do not go

riding

on that long black train

un

neej

braukt

ar to garo melno vilcienu

Un neej braukt ar to garo melno vilcienu.

Line 31 / 32

Yeah, watch out, brother, for that long black train.

Yeah

watch out

brother

for that long black train

uzmanīties

brālis

no tā garā melnā vilciena

Jā, uzmanies, brāli, no tā garā melnā vilciena.

Line 32 / 32

That devil's drivin' that long black train.

That devil

is driving

that long black train

tas velns

brauc

tas garais melnais vilciens

Ar to garo melno vilcienu brauc tas velns.