Latvian flag

Es runāju Latviešu valodā un es gribu iemācīties Angļu valodu

US flag

"Money In The Bank" - John Anderson

"Nauda Bankā" - Džons Andersons

John Anderson

Klikšķiniet šeit, lai noskatītos video.

Klikšķiniet šeit, lai noklausītos pilno audio ierakstu.

Line 1 / 20

It's Friday night, baby, get ready, set, go,

it is

Friday night

baby

get ready

set

go

tā ir

Piektdienas nakts

mazulīts

sagatavojies

gatavību

aiziet

Ir piektdienas nakts, mazulīt, uzmanību, gatavību, aiziet,

Line 2 / 20

Gonna take you to the Krystal and a picture show,

[I am] going

to take

you

to the Krystal

and

a picture show

[es] iešu

paņemt

tu

uz Kristālu

un

bilžu šovs

Aizvedīšu tevi uz Kristālu un bilžu šovu,

Line 3 / 20

Well, the sky's the limit, there's no price too high,

well

the sky

is

the limit

there is

no price

too high

nu

devesis

ir

limits

tur ir

nav cena

pārāk augsta

Nu, debesis ir limits, nav cenas, kas būtu pārāk augsta,

Line 4 / 20

Baby, you're the apple of my eye,

baby

you are

the apple

of my eye

mazulīts

tu esi

ābols

manas acs

Mazulīt, tu esi manas acs ābols,

Line 5 / 20

Got my paycheck in my pocket and some gas in the tank,

[I have] got

my paycheck

in my pocket

and

some gas

in the tank

[Es] dabūju

mana alga

manā kabatā

un

nedaudz degvielas

bākā

Man kabatā ir mana alga un nedudz degvielas bākā,

Line 6 / 20

Honey, your love's better than money in the bank,

honey

your love

is

better

than

money

in the bank

medus

tva mīlestība

ir

labāka

nauda

bankā

Saldumiņ, tava mīlestība ir labāka kā nauda bankā,

Line 7 / 20

I wish I had a bass boat and a Z-28,

I wish

I had

a bass (American game fish) boat

and

a Z-28 (hot Chevrolet sports car)

es vēlos

man bija

motorlaiva

un

Z-28

Es vēlos, kaut man būtu motorlaiva un Z-28,

Line 8 / 20

But I guess that stuff'll have to wait,

but

I guess

that stuff

will have

to wait

bet

es pieņemu

tās lietas

būs

gaidīt

Bet es pieņemu, ka tām lietām būs jāpagaida,

Line 9 / 20

'Cause I'm saving on a washer and a wedding ring,

because

I am saving

on (for)

a washer

and

a wedding ring

jo

es krāju

priekš

veļasmašīna

un

kāzu gredzens

Jo es krāju naudu veļasmašīnai un kāzu gredzenam,

Line 10 / 20

I want this love to be a lasting thing,

I want

this love

to be

a lasting thing

es gribu

šī mīlestība

būt

mūžīga lieta

Es gribu, lai šī mīlestība ir mūžīga,

Line 11 / 20

Right at the top, that's where you rank,

right

at the top

that

is

where

you rank

tieši

virsotnē

tas

ir

kur

tu atrodies

Tieši virsotnē, tas ir tur, kur tu atrodies,

Line 12 / 20

Honey, your love's better than money in the bank,

honey

your love

is

better

than

money

in the bank

medus

tva mīlestība

ir

labāka

nauda

bankā

Saldumiņ, tava mīlestība ir labāka kā nauda bankā,

Line 13 / 20

Oh, oh, you make me feel like a million bucks,

oh, oh

you make

me

feel

like

a million bucks

Ak, ak

tu liec

man

just

miljons dolāri

Ak, ak, tu liec man justies kā miljons dolāriem,

Line 14 / 20

Oh, oh, I oughta drive you around in an armored truck,

oh, oh

I ought

to drive

you

around

in an armored truck

Ak, ak

es gribu

braukt

tu

apkārt

bruņotā automašīnā

Ak, ak, es gribētu tevi vadāt apkārt bruņotā automašīnā,

Line 15 / 20

Late last night, I had a crazy dream,

late

last night

I had

a crazy dream

vēlu

pagājušā nakts

man bija

traks sapnis

Vēlu pagājušajā naktī man bija traks sapnis,

Line 16 / 20

I met a man who invented a money machine,

I met

a man

who

invented

a money machine

es satiku

vīrietis

kurš

izgudroja

naudas mašīnu

Es satiku vīru, kurš izgodroja naudas mašīnu,

Line 17 / 20

He said, "I know things are tight, and times are tough",

he said

I know

things are tight

and

times are tough

viņš teica

es zinu

lietas ir ciešas

un

laiki ir grūti

Viņš teica, "Es zinu lietas ir ciešas, un laiki ir grūti",

Line 18 / 20

But he'd give me the machine if I'd give you up,

but

he would give

me

the machine

if

I would give you up

bet

viņš iedotu

man

mašīnu

ja

es atdotu tevi

Bet viņš man iedotu mašīnu, ja es tevi atdotu,

Line 19 / 20

I just looked him in the eye and I said "No, thanks",

I looked

just

him

in the eye

and

I said

no, thanks

es paskatījos

tikai

viņu

acī

un

es teicu

nē, paldies

Es tikai paskatījos viņam acīs un es teicu "nē paldies",

Line 20 / 20

Honey, your love's better than money in the bank.

honey

your love

is

better

than

money

in the bank

medus

tva mīlestība

ir

labāka

nauda

bankā

Saldumiņ, tava mīlestība ir labāka kā nauda bankā.