Latvian flag

Es runāju Latviešu valodā un es gribu iemācīties Angļu valodu

US flag
The Chordettes

"Mister Sandman" - The Chordettes

"Misters Miega Vīrs" - Chordettes

Klikšķiniet šeit, lai noskatītos video.

Klikšķiniet šeit, lai noklausītos pilno audio ierakstu.

Line 1 / 22

Mr. Sandman, bring me a dream,

Mr. Sandman

bring

me

a dream

Misters Miega Vīrs

atnes

man

sapnis

Mister Miega Vīriņ, atnes man sapni,

Line 2 / 22

Make him the cutest that I've ever seen,

make

him

the cutest

that

I have seen

ever

taisīt

viņam

visjaukākais

kas

es esmu redzējusi

jebkad

Padari viņu par jaukāko, kādu es esmu redzējis,

Line 3 / 22

Give him two lips like roses and clover,

give

him

two lips

like

roses

and

clover

dod

viņam

divas lūpas

patīk

rozes

un

āboliņš

Dod viņam divas lūpas kā rozes un āboliņu,

Line 4 / 22

Then tell him that his lonesome nights are over,

then

tell

him

that

his lonesome nights

are

over

tad

pateikt

viņam

kas

viņa vientuļās naktis

ir

beigušās

Tad pasaki viņam, ka viņa vientuļās naktis ir beigušās,

Line 5 / 22

Sandman, I'm so alone,

Sandman

I am

so

alone

Miega Vīriņš

es esmu

tik

vientuļa

Miega Vīriņ, es esmu tik vientuļa,

Line 6 / 22

Don't have nobody to call my own,

[I] do not have

nobody

to call

my own

[Man] nav

neviens

saukt

savējais

Man nav neviena, kuru es varu saukt par savējo,

Line 7 / 22

Please turn on your magic beam,

please

turn on

your magic beam

lūdzu

ieslēdz

savu maģisko staru

Lūdzu ieslēdz savu maģisko staru,

Line 8 / 22

Mr Sandman, bring me a dream,

Mr Sandman

bring

me

a dream

Misters Miega Vīriņš

atnes

man

sapnis

Mister Miega Vīriņ, atnes man sapni,

Line 9 / 22

Mr Sandman, bring me a dream,

Mr Sandman

bring

me

a dream

Misters Miega Vīriņš

atnes

man

sapnis

Mister Miega Vīriņ, atnes man sapni,

Line 10 / 22

Make him the cutest that I've ever seen,

make

him

the cutest

that

I have seen

ever

taisīt

viņam

visjaukākais

kas

es esmu redzējusi

jebkad

Padari viņu par visjaukāko, kādu es jebkad esmu redzējusi,

Line 11 / 22

Give him the word that I'm not a rover,

give

him

the word

that

I am not

a rover

dod

viņam

vārds

kas

es neesmu

klejotāja

Apsoli viņam, ka es neesmu klejotāja,

Line 12 / 22

Then tell him that his lonesome nights are over,

then

tell

him

that

his lonesome nights

are over

tad

pateikt

viņam

kas

viņa vientuļās naktis

ir beigušās

Tad pasaki viņam, ka viņa vientuļās naktis ir beigušās,

Line 13 / 22

Sandman, I'm so alone,

Sandman

I

am

so

alone

Miega Vīriņš

Es

esmu

tik

vientuļa

Miega Vīriņ, Es esmu tik vientuļa,

Line 14 / 22

Don't have nobody to call my own,

[I] do not have

nobody

to call

my own

[Man] nav

neviens

saukt

savējais

Man nav neviena, kuru es varu saukt par savējo,

Line 15 / 22

Please turn on your magic beam,

please

turn on

your magic beam

lūdzu

ieslēdz

savu maģisko staru

Lūdzu ieslēdz savu maģisko staru,

Line 16 / 22

Mr Sandman, bring me a dream,

Mr Sandman

bring

me

a dream

Misters Miega Vīriņš

atnes

man

sapnis

Mister Miega Vīriņ, atnes man sapni,

Line 17 / 22

Mr Sandman, bring us a dream, Give him a pair of eyes with a "come-hither" gleam,

Mr Sandman

bring

us

a dream

give

him

a pair

of eyes

with a "come hither" gleam

Misters Miega Vīriņš

atnes

mums

sapnis

dod

viņam

pāris

acu

ar "nāc-līdzi" blāzmu

Mister Miega Vīriņ, atnes mums sapni, Dod viņam pāru acis ar "nāc-līdzi" blāzmu,

Line 18 / 22

Give him a lonely heart like Pagliacci,

give

him

a lonely heart

like

Pagliacci

dod

viņam

vientuļa sirds

Pagliači

Dod viņam vientuļu sirdi kā Pagliači,

Line 19 / 22

And lots of wavy hair like Liberace,

and

lots of wavy hair

like Liberace

un

daudz viļņaini mati

kā Libereisam

Un daudz viļņainus matus kā Libereisam,

Line 20 / 22

Mr Sandman, someone to hold, would be so peachy before we're too old

Mr Sandman

someone

to hold

would be

so peachy

before

we are too old

Miega Vīriņš

kāds

turēt

[tas] būtu

tik burvīgi

pirms

mēs esam pārāk veci

Miega Vīriņ, kādu, ko turēt, Būtu tik burvīgi, pirms mēs kļūstam veci,

Line 21 / 22

So please turn on your magic beam,

so

please

turn on

your magic beam

tāpēc

lūdzu

ieslēdz

savu maģisko staru

Tāpēc lūdzu ieslēdz savu maģisko staru,

Line 22 / 22

Mr Sandman, bring us, please, please, please, Mr Sandman, bring us a dream,

Mr Sandman

bring

us

please

please

please

Mr Sandman

bring

us

a dream

Misters Miega Vīriņš

atnes

mums

lūdzu

lūdzu

lūdzu

Misters Miega Vīriņš

atnes

mums

sapnis

Mister Miega Vīriņ, atnes mums, lūdzu, lūdzu, lūdzu, Mister Miega Vīriņ, atnes mums sapni.