Latvian flag

Es runāju Latviešu valodā un es gribu iemācīties Angļu valodu

US flag

"My Heart Will Go On" - Celine Dion

"Mana Sirds Ies Uz Priekšu" - Selīna Diona

RMS Titanic

Klikšķiniet šeit, lai noskatītos video

Klikšķiniet šeit, lai noklausītos pilno audio ierakstu

Line 1 / 10

Every night in my dreams, I see you, I feel you, That is how I know you go on.

every night

in my dreams

I see you

I feel you

that is how

I know

you go on

katra nakts

manos sapņos

es tevi redzu

es tevi jūtu

es zinu

tu ej uz priekšu

Katru nakti savos sapņos, es tevi redzu, es tevi jūtu, Tā es zinu, ka tu ej uz priekšu.

Line 2 / 10

Far across the distance and spaces between us, you have come to show you go on.

far across

the distance

and

spaces

between us

you have come

to show

you go on

tālu pāri

distance

un

attālums

starp mums

tu atnāci

lai parādītu

tu ej uz priekšu

Tālu pāri distancei un attālumam starp mums, tu atnāci, lai parādītu, ka tu ej uz priekšu.

Line 3 / 10

Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on.

near

far

wherever

you are

I believe

that

the heart

does go on

tuvu

tālu

lai kur

tu esi

es ticu

ka

sirds

patiešām ies uz priekšu

Tuvu, tālu, lai kur tu arī būtu, es ticu, ka sirds patiešām ies uz priekšu.

Line 4 / 10

Once more you open the door and you're here in my heart, and my heart will go on and on.

once more

you open

the door

and

you are

here

in my heart

and

my heart

will go on

and

on

vēlreiz

tu atver

durvis

un

tu esi

te

manā sirdī

un

mana sirds

ies uz priekšu

un

uz

Vēlreiz tu atver durvis un tu esi te, manā sirdī, un mana sirds ies uz priekšu un uz priekšu.

Line 5 / 10

Love can touch us one time, and last for a lifetime, and never let go til we're gone.

love

can

touch

us

one time

and

last

for a lifetime

and

never

let go

til (until)

we are gone

mīlestība

var

pieskarties

mums

viena reize

un

pastāvēt

mūzību

un

nekad

neiet prom

līdz

mēs esam aizgājuši

Mīlestība var mums pieskarties vienu reizi, un pastāvēt mūžību, un nekad neiet prom līdz mēs esam aizgājuši.

Line 6 / 10

Love was when I loved you, one true time I hold to, In my life we'll always go on.

love

was

when

I loved you

one true time

I hold to

in my life

we will go on

always

mīlestība

bija

kad

es tevi mīlēju

viens īsts laiks

pie kā es turos

manā dzīvē

mēs iesim uz priekšu

vienmēr

Mīlestība bija, kad es tevi mīlēju, viens īsts laiks pie kā es turos, manā dzīvē mēs vienmēr iesim uz priekšu.

Line 7 / 10

Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on.

near

far

wherever

you are

I believe

that

the heart

does go on

tuvu

tālu

lai kur

tu esi

es ticu

ka

sirds

patiešām ies uz priekšu

Tuvu, tālu, lai kur tu arī būtu, es ticu, ka sirds patiešām ies uz priekšu.

Line 8 / 10

Once more you open the door and you're here in my heart, and my heart will go on and on.

once more

you open

the door

and

you are

here

in my heart

and

my heart

will go on

and

on

vēlreiz

tu atver

durvis

un

tu esi

te

manā sirdī

un

mana sirds

ies uz priekšu

un

uz

Vēlreiz tu atver durvis un tu esi te, manā sirdī, un mana sirds ies uz priekšu un uz priekšu.

Line 9 / 10

You're here, there's nothing I fear, and I know that my heart will go on.

you are here

there is

nothing

I fear

and

I know

that

my heart

will go on

and

on

tu esi te

tur ir

nekas

es baidos

un

es zinu

ka

mana sirds

ies uz priekšu

un

uz

Tu esi te, es no nekā nebaidos, un es zinu, ka mana sirds ies uz priekšu.

Line 10 / 10

We'll stay forever this way, you are safe in my heart, and my heart will go on and on.

we will stay

forever

this way

you are safe

in my heart

and

my heart

will go on

and

on

mēs paliksim

mūžīgi

šādi

tu esi drošībā

manā sirdī

un

mana sirds

ies uz priekšu

un

uz

Mēs mūžīgi paliksim šādi, tu manā sirdī esi drošībā, un mana sirds ies uz priekšu un uz priekšu.