Latvian flag

Es runāju Latviešu valodā un es gribu iemācīties Angļu valodu

US flag

"Advance, Australia Fair" – Australian National Anthem

"Uz priekšu Austrālija Pievilcīgā"

Australia flag

Klikšķiniet šeit, lai noskatītos video

Klikšķiniet šeit, lai noklausītos pilno audio ierakstu

Line 1 / 11

Australians all, let us rejoice, for we are young and free,

Australians

all

let us rejoice

for

we are young

and

free

Austrālieši

visi

priecāsimies

par

mēs esam jauni

un

brīvi

Austrālieši visi, priecāsimies, jo mēs esam jauni un brīvi,

Line 2 / 11

We've golden soil and wealth for toil,

we have

golden soil

and

wealth

for toil

mums ir

zelta augsne

un

bagātība

par darbu

Mums ir zelta augsne un bagātība par darbu,

Line 3 / 11

Our home is girt by sea,

our home

is girt

by sea

mūsu mājas

ieskauj

jūra

Mūsu mājas ieskauj jūra,

Line 4 / 11

Our land abounds in nature's gifts of beauty rich and rare,

our land

abounds

in nature's gifts

of beauty

rich

and

rare

mūsu zeme

pilns

dabas dāvanās

skaistums

bagāts

un

rets

Mūsu zeme ir pilna ar dabas dāvanām, skaistām, bagātām un retām,

Line 5 / 11

In history's page let every stage advance Australia fair,

in history's page

let

every stage

advance

Australia

fair

vēstures lapa

ļauj

katra skatuve

attīstīt

Austrālijas

skaistums

Vēstures lapās, ļaujiet katrai skatuvei attīstīt Austrālijas skaistumu,

Line 6 / 11

In joyful strains then let us sing, advance Australia fair.

in joyful strains

then

let us sing

advance

Australia

fair

Priecīga tieksme

tad

ļaujiet mums dziedāt

uz priekšu

Austrālija

pievilcīgā

Priecīgā tieksmē tad ļaujiet mums dziedāt, uz priekšu Austrālija pievilcīgā.

Line 7 / 11

Beneath our radiant Southern Cross, we'll toil with hearts and hands,

beneath our radiant Southern Cross

we will toil

with hearts

and

hands

zem mūsu mirdzošā Dienvidu Krusta

mēs strādāsim

ar sirdīm

un

ar rokām

Zem mūsu mirdzošā Dienvidu Krusta, mēs strādāsim ar sirdīm un rokām,

Line 8 / 11

To make this Commonwealth of ours, renowned of all the lands,

to make

this Commonwealth

of ours

renowned

of all the lands

lai darītu

šī sadraudzība

mūsu

slavena

visās zemēs

Lai padarītu šo mūsu Sadraudzību, slavenu visās zemēs,

Line 9 / 11

For those who've come across the seas, we've boundless plains to share,

for those

who have come

across the seas

we have

boundless

plains

to share

tiem

kas nākuši

pāri jūrām

mums ir

nebeidzamas

zemes

dalīties

Tiem, kas nākuši pāri jūrām, mums ir nebeidzamas zemes ar ko dalīties,

Line 10 / 11

With courage let us all combine to advance Australia fair,

with courage

let us all combine

to advance

Australia

fair

ar drosmi

apkoposim

lai uz priekšu nestu

Austrālija

pievilcīgā

Apkoposim mūsu drosmi, lai uz priekšu nestu Austrāliju pievilcīgo,

Line 11 / 11

In joyful strains then let us sing advance Australia fair,

in joyful strains

then

let us sing

advance

Australia

fair

Priecīga tieksme

tad

ļaujiet mums dziedāt

uz priekšu

Austrālija

pievilcīgā

Priecīgā tieksmē tad ļaujiet mums dziedāt, uz priekšu Austrālija pievilcīgā.