Latvian flag

Es runāju Latviešu valodā un es gribu iemācīties Angļu valodu

US flag

“O, Canada” – Canadian National Anthem

"Ak, Kanāda" - Kanādas nacionālā himna

Canada flag

Klikšķiniet šeit, lai noskatītos video

Klikšķiniet šeit, lai noklausītos pilno audio ierakstu

Line 1 / 7

O Canada! Our home and native land!

O

Canada

our home

and

native land

ak

Kanāda

mūsu mājas

un

dzimtā zeme

Ak, Kanāda! Mūsu mājas un dzimtā zeme!

Line 2 / 7

True patriot love in all thy sons command.

true patriot love

in all thy sons

command

īta patriotu mīlestība

visos tavos dēlos

pavēlēt

Īsta patriotu mīlestība visās tavu dēlu pavēlēs.

Line 3 / 7

With glowing hearts we see thee rise, the true North strong and free

with glowing hearts

we see

thee

rise

the true North

strong

and

free

ar kvēlošām sirdīm

mēs redzam

tevi

celties

īsti Ziemeļi

stiprs

un

brīvs

Ar kvēlošām sirdīm mēs redzam ceļoties īstos Ziemeļus, stiprus un brīvus.

Line 4 / 7

From far and wide, O Canada, we stand on guard for thee!

from far and wide

O

Canada

we stand

on guard

for thee

no tāluma un plašuma

ak

Kanāda

mēs stāvam

sardzē

tev

No tāluma un plašuma, Ak, Kanāda, mēs stāvam sardzē tev!

Line 5 / 7

God keep our land glorious and free!

God keep

our land

glorious

and

free

Dievs turi

mūsu zeme

svēts

un

brīvs

Dievs, turi mūsu zemi svētu un brīvu!

Line 6 / 7

O Canada, we stand on guard for thee!

O

Canada

we stand

on guard

for thee

ak

Kanāda

mēs stāvam

sardzē

tev

Ak Kanāda, mēs stāvam sardzē tev!

Line 7 / 7

O Canada, we stand on guard for thee!

O

Canada

we stand

on guard

for thee

ak

Kanāda

mēs stāvam

sardzē

tev

Ak Kanāda, mēs stāvam sardzē tev!