Latvian flag

Es runāju Latviešu valodā un es gribu iemācīties Angļu valodu

US flag

“God Save New Zealand” – National Anthem of New Zealand

“Dievs, Sargi Jaunzēlandi” – Jaunzēlandes Nacionālā Himna

New Zealand flag

Klikšķiniet šeit, lai noskatītos video

Klikšķiniet šeit, lai noklausītos pilno audio ierakstu

Line 1 / 20

God of nations, at Thy feet, in the bonds of love we meet,

God

of nations

at thy (your) feet

in the bonds

of love

we meet

Dievs

nāciju

pie tavām pēdām

saiknē

mīlestības

mēs satiekamies

Nāciju Dievs, pie tavām pēdām, mīlestības saiknē mēs satiekamies

Line 2 / 20

Hear our voices, we entreat, God defend our free land.

hear

our voices

we entreat

God

defend

our free land

dzirdēt

mūsu balsis

mēs prasām

Dievs

sargāt

mūsu brīvā zeme

Dzirdi mūsu balsis, mēs prasām, Dievs sargā mūsu brīvo zemi

Line 3 / 20

Guard Pacific's triple star, from the shafts of strife and war,

guard

Pacific's triple star

from the shafts

of strife

and

war

sargāt

Klusā okeāna trīskāršā zvaigzne

no kātiem

nesaskaņu

un

karš

Sargā Klusā okeāna trīskāršo zvaigzni, no nesaskaņu un kara kātiem

Line 4 / 20

Make her praises heard afar, God defend New Zealand

make

her praises

heard

afar

God

defend

New Zealand

likt

viņas slava

dzirdēt

tālu

Dievs

sargāt

Jaunzēlandi

liec viņas slavu dzirdēt tālu, Dievs sargi Jaunzēlandi

Line 5 / 20

Men of every creed and race, gather here before Thy face,

men

of every creed

and

race

gather

here

before thy (your) face

vīri

no katras ticības

un

rase

sanākt kopā

šeit

pirms jūsu sejām

Vīri no katras ticības un rases, Sanākat kopā šeit pirms jūsu sejām

Line 6 / 20

Asking Thee to bless this place, God defend our free land.

asking

thee (you)

to bless

this place

God

defend

our free land

jautājot

jums

sargāt

šī vieta

Dievs

sargāt

mūsu brīvā zeme

Jautājot jums sargāt šo vietu, Dievs sargā mūsu brīvo zemi

Line 7 / 20

From dissension, envy, hate, and corruption guard our State,

from dissension

envy

hate

and

corruption

guard

our state

no domstarpībām

skaudība

naids

un

korupcija

sargāt

mūsu valsts

Sargi mūsu valsti no domstarpībām, skaudības, naida un korupcijas

Line 8 / 20

Make our country good and great, God defend New Zealand.

make

our country

good

and

great

God

defend

New Zealand

padarīt

mūsu valsts

laba

un

lieliska

Dievs

sargāt

Jaunzēlande

Padari mūsu valsti labu un lielisku, Dievs sargi Jaunzēlandi

Line 9 / 20

Peace, not war, shall be our boast, but, should foes assail our coast,

peace

not war

shall be

our boast

but

should assail

foes

our coast

miers

nevis karš

būs

mūsu lepnums

bet

ja uzbruks

ienaidnieki

mūsu krasts

Miers nevis karš būs mūsu lepnums, bet ja ienaidnieki uzbrūk mūsu krastam

Line 10 / 20

Make us then a mighty host, God defend our free land.

make

us

then

a mighty host

God

defend

our free land

padari

mūs

tad

varens saimnieks

Dievs

sargāt

mūsu brīvā zeme

Tad padari mūs par varenu saimnieku, Dievs sargi mūsu brīvo zemi

Line 11 / 20

Lord of battles in thy might, put our enemies to flight,

Lord

of battles

in thy (your) might

put

our enemies

to flight

Kungs

kaujas

savā varā

likt

mūsu pretinieki

lidot

Kaujas kungs savā varā, liec mūsu pretiniekiem lidot

Line 12 / 20

Let our cause be just and right, God defend New Zealand.

let

our cause

be just

and

right

God

defend

New Zealand

likt

mūsu cēlonis

būt tiešam

un

pareizs

Dievs

sargāt

Jaunzēlande

Liec mūsu cēlonim būt tiešam un pareizam, Dievs sargi Jaunzēlandi

Line 13 / 20

Let our love for Thee increase, May Thy blessings never cease,

let

our love

for thee (you)

increase

may

thy (your) blessings

never

cease

ļaut

mūsu mīlestība

pret tevi

augt

lai

tava svētība

nekad

pazust

Ļauj mūsu mīlestībai pret tevi augt, Lai tava svētība nekad nepazūd

Line 14 / 20

Give us plenty, give us peace, God defend our free land.

give

us

plenty

give

us

peace

God

defend

our free land

dod

mums

daudz

dod

mums

miers

Dievs

sargāt

mūsu brīvā zeme

Dod mums daudz, dod mums mieru, Dievs sargi mūsu brīvo zemi

Line 15 / 60

From dishonour and from shame, guard our country's spotless name,

from dishonor

and

from shame

guard

our country's

spotless name

no negoda

un

kauna

sargi

mūsu valsts

nevainīgais vārds

No negoda un no kauna, Sargi mūsu valsts nevainīgo vārdu

Line 16 / 20

Crown her with immortal fame, God defend New Zealand.

crown

her

with immortal fame

God

defend

New Zealand

kronēt

viņu

ar nemirstīgo slavu

Dievs

sargāt

Jaunzēlande

Kronē viņu ar nemirstīgo slavu, Dievs sargi Jaunzēlandi

Line 17 / 20

May our mountains ever be, freedom's ramparts on the sea,

may

our mountains

ever

be

freedom's ramparts

on the sea

lai

mūsu kalni

vienmēr

ir

brīvības vaļņi

jūrā

Lai mūsu kalni vienmēr ir, Brīvības vaļņi jūrā

Line 18 / 20

Make us faithful unto Thee, God defend our free land.

make

us

faithful

unto thee (you)

God

defend

our free land

dari

mūs

uzticīgs

Tev

Dievs

sargāt

mūsu brīvā zeme

Dari mūs uzticīgus Tev, Dievs sargi mūsu brīvo zemi

Line 19 / 20

Guide her in the nations' van, preaching love and truth to man,

guide

her

in the nations' van

preaching

love

and

truth

to man

ved

viņu

kā nācijas līderi

sludinot

mīlestība

un

patiesība

cilvēkiem

Ved viņu kā nācijas līderi, sludinot mīlestību un patiesību cilvēkiem

Line 20 / 20

Working out Thy glorious plan, God defend New Zealand.

working out

thy (your) glorious plan

God

defend

New Zealand

izstrādā

tavs slavenais plāns

Dievs

sargāt

Jaunzēlande

Izstrādā Tavu slaveno plānu, Dievs sargi Jaunzēlandi