Latvian flag

Es runāju Latviešu valodā un es gribu iemācīties Angļu valodu

US flag

“God Save the Queen” – National Anthem of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

“Dievs pasargā karalieni” – Lielbritānijas un Ziemeļīrijas nacionālā himna

LUK flag

Klikšķiniet šeit, lai noskatītos video

Klikšķiniet šeit, lai noklausītos pilno audio ierakstu

Line 1 / 15

God save our gracious Queen!

God

save

our gracious queen

Dievs

pasargāt

mūsu laipnā karaliene

Dievs, pasargā mūsu laipno Karalieni,

Line 2 / 15

Long live our noble Queen!

long

live

our noble queen

Gara

dzīve

mūsu cēlā karaliene

Garu dzīvi mūsu cēlajai Karalienei!

Line 3 / 15

God save the Queen!

God

save

the queen

Dievs

pasargāt

Karaliene

Dievs pasargā Karalieni

Line 4 / 15

Send her victorious, happy and glorious, long to reign over us,

send

her

victorious

happy

and

glorious

long

to reign

over us

Sūtīt

viņai

uzvarošs

priecīgs

un

svēts

garš

valdīt

pār mums

Sūti viņai uzvarošu, priecīgu un svētu, garu valdīšanu pār mums,

Line 5 / 15

God save the Queen!

God

save

the queen

Dievs

pasargāt

Karaliene

Dievs pasargā Karalieni!

Line 6 / 15

O Lord our God, arise,

O

Lord

our God

arise

O

Kungs

mūsu Dievs

celies

O Kungs, mūsu Dievs, celies,

Line 7 / 15

Scatter her enemies, And make them fall,

scatter

her enemies

and

make

them

fall

satriekt

viņas pretinieki

un

likt

viņiem

krist

Satriec viņas pretiniekus, Un liec viņiem krist,

Line 8 / 15

Confound their politics,

confound

their politics

izjaukt

viņu politiku

Izjauc viņu politiku,

Line 9 / 15

Frustrate their knavish tricks,

frustrate

their knavish tricks

sagraut

viņu krāpnieciskie triki

Sagrauj viņu krāpnieciskos trikus,

Line 10 / 15

On Thee our hopes we fix, God save us all

on Thee

our hopes

we fix

God

save

us

all

uz trīs

mūsu cerības

mēs liekam

Dievs

pasargāt

mūs

visi

Uz Trīs mēs liekam cerības, Dievs pasargā mūs visus,

Line 11 / 15

Thy choicest gifts in store, On her be pleased to pour;

thy (your)

choicest

gifts

in store

on her

be pleased

to pour

Tavas

bagātās

dāvanas

veikalā

uz viņas

lepojies

liet

Tavas bagātās veikala dāvanas, lepojies viņai sniegt,

Line 12 / 15

Long may she reign

long

may

she

reign

ilgi

lai

viņa

valdīt

Lai viņa ilgi valda,

Line 13 / 15

May she defend our laws, And ever give us cause,

may

she

defend

our laws

and

ever

give

us

cause

lai

viņa

sargāt

mūsu likumi

un

vienmēr

dot

mūs

iemesls

Lai viņa sargā mūsu likumus, Un vienmēr dod mums iemeslu

Line 14 / 15

To sing with heart and voice

to sing

with heart

and

voice

dziedāt

ar sirdi

un

balss

Dziedāt no sirds ar balsi,

Line 15 / 15

God save the Queen!

God

save

the queen

Dievs

pasargāt

Karaliene

Dievs pasargā Karalieni!