Latvian flag

Es runāju Latviešu valodā un es gribu iemācīties Angļu valodu

US flag

“Star Spangled Banner” – National Anthem of the United States of America

“Zvaigžņotais karogs” – Amerikas Savienoto Valstu nacionālā himna

US flag

Klikšķiniet šeit, lai noskatītos video

Klikšķiniet šeit, lai noklausītos pilno audio ierakstu

Line 1 / 8

O, say, can you see by the dawn's early light,

O

say

can

you

see

by

the

dawn's

early light

Ak

saki

vari

tu

redzi

pie

tās

rītausmas

agrīnās gaismas

Ak, saki, vai rītausmas agrīnā gaismā tu redzi,

Line 2 / 8

What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming,

what

so

proudly

we

hailed

at

the

twilight's

last gleaming

Ko

tik

lepni

mēs

saucām

pie

tās

krēslas

pēdējais mirdzums

Ko tik lepni mēs saucām pie pēdējā krēslas mirdzuma,

Line 3 / 8

Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight,

whose

broad stripes

and

bright stars

through

the perilous fight

platas strīpas

un

spožas zvaigznes

pāri

briesmīga kauja

Kā platās strīpas un spožās zvaigznes tik grezni viļņojās, mums to vērojot pāri barikādēm briesmīgu kauju laikā,

Line 4 / 8

O'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming,

over the ramparts

we watched

were

so

gallantly

streaming

pāri barikādēm

mēs skatījāmies

bija

tik

grezni

viļņojās

Kā platās strīpas un spožās zvaigznes tik grezni viļņojās, mums to vērojot pāri barikādēm briesmīgu kauju laikā,

Line 5 / 8

And the rockets' red glare, the bombs bursting in air,

and

the rockets'

red glare

the bombs

bursting

in air

Un

raķešu

sarkanais mirdzums

bumbas

sprāgstot

gaisā

Un raķešu sarkanais mirdzums, bumbu sprādzieni gaisā,

Line 6 / 8

Gave proof through the night that our flag was still there,

gave

proof

through the night

that

our flag

was

still

there

Deva

pierādījums

visu nakti

ka

mūsu karogs

bija

vēl

tur

Bija kā pierādījums visu naktī, ka mūsu karogs vēl ir turpat,

Line 7 / 8

O, say, does that star spangled banner yet wave,

O

say

does

that

star spangled

banner

yet

wave

Ak

saki

vai

tas

zvaigžņotais

karogs

vēl

viļņojās

Ak, saki, vai tas zvaigžņotais karogs vēl viļnojas,

Line 8 / 8

O'er the land of the free and the home of the brave?

over the land

of the free

and

the home

of the brave

pāri zemei

brīvo

un

mājas

drosmīgo

Pār brīvo cilvēku zemei un drosmīgo mājām?