Latvian flag

Es runāju Latviešu valodā un es gribu iemācīties Angļu valodu

US flag

English Cardinal Numbers

Angļu kardinālie numuri

Angļu kardinālie numuri

Klikšķiniet šeit, lai noklausītos pilno audio ierakstu

Line 1 / 21

0

zero

nulle

Line 2 / 21

1

2

3

4

5

one

two

three

four

five

vienu

divi

trīs

četri

pieci

Line 3 / 21

6

7

8

9

10

six

seven

eight

nine

ten

seši

septiņi

astoņi

deviņi

desmit

Line 4 / 21

11

12

13

14

15

eleven

twelve

thirteen

fourteen

fifteen

vienpadsmit

divpadsmit

trīspadsmit

četrpadsmit

piecpadsmit

Line 5 / 21

16

17

18

19

20

sixteen

seventeen

eighteen

nineteen

twenty

sešpadsmit

septiņpadsmit

astoņpadsmit

deviņpadsmit

divdesmit

Line 6 / 21

21

22

23

24

25

twenty-one

twenty-two

twenty-three

twenty-four

twenty-five

divdesmitviens

divdesmit divi

divdesmit trīs

divdesmit četri

divdesmit pieci

Line 7 / 21

26

27

28

29

30

twenty-six

twenty-seven

twenty-eight

twenty-nine

thirty

divdesmit seši

divdesmit septiņi

divdesmit astoņi

divdesmit deviņi

trīsdesmit

Line 8 / 21

31

32

33

34

35

thirty-one

thirty-two

thirty-three

thirty-four

thirty-five

trīsdesmit viens

trīsdesmit divi

trīsdesmit trīs

trīsdesmit četri

trīsdesmit pieci

Line 9 / 21

36

37

38

39

40

thirty-six

thirty-seven

thirty-eight

thirty-nine

forty

trīsdesmit seši

trīsdesmit septiņi

trīsdesmit astoņi

trīsdesmit deviņi

četrdesmit

Line 10 / 21

41

42

43

44

45

forty-one

forty-two

forty-three

forty-four

forty-five

četrdesmit viens

četrdesmit divi

četrdesmit trīs

četrdesmit četri

četrdesmit pieci

Line 11 / 21

46

47

48

49

50

forty-six

forty-seven

forty-eight

forty-nine

fifty

četrdesmit seši

četrdesmit septiņi

četrdesmit astoņas

četrdesmit deviņi

piecdesmit

Line 12 / 21

51

52

53

54

55

fifty-one

fifty-two

fifty-three

fifty-four

fifty-five

piecdesmit viens

piecdesmit divi

piecdesmit trīs

piecdesmit četri

piecdesmit pieci

Line 13 / 21

56

57

58

59

60

fifty-six

fifty-seven

fifty-eight

fifty-nine

sixty

piecdesmit seši

piecdesmit septiņi

piecdesmit astoņi

piecdesmit deviņi

sešdesmit

Line 14 / 21

61

62

63

64

65

sixty-one

sixty-two

sixty-three

sixty-four

sixty-five

sešdesmit viens

sešdesmit divi

sešdesmit trīs

sešdesmit četri

sešdesmit pieci

Line 15 / 21

66

67

68

69

70

sixty-six

sixty-seven

sixty-eight

sixty-nine

seventy

sešdesmit seši

sešdesmit septiņi

sešdesmit astoņi

sešdesmit deviņi

septiņdesmitais

Line 16 / 21

71

72

73

74

75

seventy-one

seventy-two

seventy-three

seventy-four

seventy-five

septiņdesmit viens

septiņdesmit divi

septiņdesmit trīs

septiņdesmit četri

septiņdesmit pieci

Line 17 / 21

76

77

78

79

80

seventy-six

seventy-seven

seventy-eight

seventy-nine

eighty

septiņdesmit seši

septiņdesmit septiņi

septiņdesmit astoņi

septiņdesmit deviņi

astoņdesmit

Line 18 / 21

81

82

83

84

85

eighty-one

eighty-two

eighty-three

eighty-four

eighty-five

astoņdesmit viens

astoņdesmit divi

astoņdesmit trīs

astoņdesmit četri

astoņdesmit pieci

Line 19 / 21

86

87

88

89

90

eighty-six

eighty-seven

eighty-eight

eighty-nine

ninety

astoņdesmit seši

astoņdesmit septiņi

astoņdesmit astoņi

astoņdesmit deviņi

deviņdesmit

Line 20 / 21

91

92

93

94

95

ninety-one

ninety-two

ninety-three

ninety-four

ninety-five

deviņdesmit viens

deviņdesmit divi

deviņdesmit trīs

deviņdesmit četri

deviņdesmit pieci

Line 21 / 21

96

97

98

99

100

ninety-six

ninety-seven

ninety-eight

ninety-nine

one hundred

deviņdesmit seši

deviņdesmit septiņi

deviņdesmit astoņi

deviņdesmit deviņi

simts