Latvian flag

Es runāju Latviešu valodā un es gribu iemācīties Angļu valodu

US flag

"North To Alaska" - Johnnie Horton

"Uz Ziemeļiem No Aļaskas" - Džonijs Hortons

North To Alaska

Klikšķiniet šeit, lai noskatītos video.

Klikšķiniet šeit, lai noklausītos pilno audio ierakstu.

Line 1 / 21

Way up north, north to Alaska,

Way

up

north

north

to Alaska

ceļš

augšā

Ziemeļi

Ziemeļi

uz Aļasku

Ļoti tālu uz Ziemeļiem uz Ziemeļiem no Aļaskas,

Line 2 / 21

North to Alaska, go north, the rush is on,

North

to Alaska

go

north

the rush

is on

Ziemeļi

uz Aļasku

iet

Ziemeļi

steiga

ir klāt

Uz Ziemeļiem no Aļaskas, ej uz augšu, zelta drudzis ir klāt,

Line 3 / 21

Big Sam left Seattle in the year of ninety-two, with George Pratt, his partner, and brother Billy, too,

Big Sam

left

Seattle

in the year

of ninety-two (1892)

With George Pratt

his partner

and

brother

Billy

too

Lielais Sems

pamest

Sietla

gadā

deviņdesmit otrajā (1892)

ar Džordžu Pratu

viņa partneris

un

brālis

Billijs

arī

Lielais Sems pameta Sietlu deviņdesmit otrajā, ar Džordžu Pratu, viņa partneri, un arī viņa brāli Billiju,

Line 4 / 21

They crossed the Yukon River and found the bonanza gold,

They crossed

the Yukon River

and

found

the bonanza gold

viņi šķērsoja

Jukonas upe

un

atrada

zelta uzplaukums

Viņi šķērsoja Jukonas upi un atrada zelta uzplaukumu,

Line 5 / 21

Below that old white mountain, just a little southeast of Nome,

Below

that

old

white

mountain

just

a little

southeast

of Nome

zem

tas

vecs

balts

kalns

tikai

nedaudz

dienvidaustrumi

no Nomes

Zem tā vecā baltā kalna, tikai nedaudz uz dienvidaustrumiem no Nomes,

Line 6 / 21

Sam crossed the majestic mountains to the valleys far below,

Sam

crossed

the majestic mountains

to the valleys

far

below

Sems

šķērsoja

majestātiski kalni

uz ielejām

tālu

zem

Sems šķērsoja majestātiskos kalnos līdz ielejām tālu lejā,

Line 7 / 21

He talked to his team of huskies as he mushed on through the snow,

He talked

to his team

of huskies

as

he mushed

on

through the snow

viņš runāja

ar viņa komandu

Haskiju

viņš traucās

uz priekšu

cauri sniegam

Viņš runāja ar savu Haskiju komandu, traucoties uz priekšu cauri sniegam,

Line 8 / 21

With the Northern Lights a-runnin' wild, in the land of the midnight sun,

With the Northern Lights

running

wild

in the land

of the midnight sun

ar Ziemeļblāzmas gaismām

skrien

mežonīgi

zemē

pusnakts saules

Ar Ziemeļblāzmas gaismām, kas mežonīgi virmoja, pusnakts saules zemē,

Line 9 / 21

Yes, Sam McCord was a mighty man in the year of nineteen-one (1901),

Yes

Sam McCord

was

a mighty man

in the year

of nineteen-one

Sems McKords

bija

varens vīrs

gadā

deviņpadsmito pirmais

Jā, Sems McKords bija varens vīrs deviņpadsmito pirmajā gadā (1901),

Line 10 / 21

Where the river is windin', big nuggets they're findin',

Where

the river

is winding

big nuggets

they are finding

kur

upe

lokās

lieli tīrradņi

viņi atrod

Kur upes lokās, lielus tīrradņus viņi atrod,

Line 11 / 21

North to Alaska, Go north, the rush is on, Way up north, north to Alaska,

North

to Alaska

go

north

the rush

is on

Way up north

north

to Alaska

Ziemeļi

uz Aļasku

iet

Ziemeļi

steiga

ir klāt

ļoti tālu uz Ziemeļiem

Ziemeļi

uz Aļasku

Uz Ziemeļiem no Aļaskas, ej uz augšu, zelta drudzis ir klāt, ļoti tālu uz Ziemeļiem, uz Ziemeļiem no Aļaskas,

Line 12 / 21

George turned to Sam with his gold in his hand,

George

turned

to Sam

with his gold

in his hand

Džordžs

pagriezās

pret Semu

ar savu zeltu

viņa rokās

Džordžs pagriezās pret Semu ar savu zeltu viņa rokās,

Line 13 / 21

Said, "Sam, you're a-lookin' at a lonely, lonely man,

[he] said

Sam

you are looking

at

a

lonely

lonely

man

[viņš] teica

Sems

tu skaties

uz

-

vientuļš/vientuļa

vientuļš/vientuļa

vīrietis

Teica, "Sem, tu skaties uz vientuļu, vientuļu vīru,

Line 14 / 21

"I'd trade all the gold that's buried in this land,

I would trade

all the gold

that

is buried

in this land

es pārdotu

viss zelts

kas

ir aprakts

šajā zemē

"Es pārdotu visu šo zeltu, kas aprakts šajā zemē,

Line 15 / 21

"For one small band of gold to place on sweet little Jenny's hand,

For

one small band

of gold

to place

on

sweet

little

Jenny's

hand

par

viens mazs gredzens

zelta

uzlikt

uz

salds/salda

mazs/maza

Dženijas

roka

"Par vienu mazu zelta gredzenu ko uzlikt uz jaukās mazās Dženijas rokas,

Line 16 / 21

"'Cause a man needs a woman to love him all the time,

because

a man

needs

a woman

to love

him

all the time

jo

vīrietis

vajag

sieviete

mīlēt

viņu

visu laiku

"Jo vīrietim nepieciešama sieviete, kas viņu mīl visu laiku,

Line 17 / 21

"Remember, Sam, a true love is so hard to find,

Remember

Sam

a true love

is

so (very) hard

to find

atceries

Sems

īsta mīlestība

ir

tik grūti

atrast

"Atceries, Sem, īstu mīlestību ir tik grūti atrast,

Line 18 / 21

"I'd build for my Jenny a honeymoon home,

I would build

for my Jenny

a honeymoon home

es uzbūvētu

manai Dženijai

medusmēneša māju

"Es savai Dženijai uzbūvētu medusmēneša māju,

Line 19 / 21

"Below that old white mountain just a little southeast of Nome."

Below

that

old

white

mountain

just

a little

southeast

of Nome

zem

tas

vecs/veca

balts/balta

kalns

tikai

nedaudz

dienvidaustrumi

no Nomes

"Zem tā vecā baltā kalna, tikai nedaudz uz dienvidaustrumiem no Nomes,

Line 20 / 21

Where the river is windin', big nuggets they're findin',

Where

the river

is winding

big nuggets

they are finding

kur

upe

lokās

lieli tīrradņi

viņi atrod

Kur upes lokās, lielus tīrradņus viņi atrod,

Line 21 / 21

North to Alaska, go north, the rush is on.

North

to Alaska

go

north

the rush

is on

Ziemeļi

uz Aļasku

iet

Ziemeļi

steiga

ir klāt

Uz Ziemeļiem no Aļaskas, ej uz augšu, zelta drudzis ir klāt.