Latvian flag

Es runāju Latviešu valodā un es gribu iemācīties Angļu valodu

US flag

"The Patriot" - Anne challenges the men of the town

"Patriots" - Anne Izaicina Pilsētas Vīrus

The Patriot

Klikšķiniet šeit, lai noskatītos video

Klikšķiniet šeit, lai noklausītos pilno audio ierakstu

Line 1 / 16

Reverend, with your permission I would like to make an announcement.

Reverend

with your permission

I would like

to make

an announcement

Godātais

ar jūsu atļauju

es gribētu

veikt

paziņojumu

Godātais, ar jūsu atļauju es gribētu veikt paziņojumu.

Line 2 / 16

Young man, this is a house of God.

young man

this is

a house

of God

jaunais vīrs

šī ir

māja

Dieva

Jaunais vīrs, šī ir Dieva māja.

Line 3 / 16

I understand that, Reverend. I apologize.

I understand that

Reverend

I apologize

es to saprotu

godātais

es atvainojos

Es to saprotu, Godātais. Es atvainojos.

Line 4 / 16

The South Carolina Militia is being called up.

the South Carolina militia

is being called up

Dienvidkarolīnas Zemessardze

sāk iesaukšanu

Dienvidkarolīnas Zemessardze sāk iesaukšanu.

Line 5 / 16

I'm here to enlist every man willing.

I am here

to enlist

every man

willing

es esmu šeit

lai pierakstītu

katru vīru

vēlēties

Es esmu šeit, lai pierakstītu katru vīru, kas to vēlas.

Line 6 / 16

Son, we are here to pray for the souls of those men hanging outside.

son

we are here

to pray

for the souls

of those men

hanging

outside

dēls

mēs esam šeit

lai lūgtu

par dvēselēm

šo vīru

karājas

ārā

Dēls, mēs esam šeit, lai lūgtu par to dvēselēm, kuri ārā pakārti.

Line 7 / 16

Yes, pray for them but honor them by taking up arms with us.

yes

pray

for them

but

honor them

by taking up arms

with us

lūdziet

par viņiem

bet

godājiet viņus

bruņojoties

ar mums

Jā, lūdziet par viņiem, bet godājiet viņus bruņojoties ar mums.

Line 8 / 16

And bring more suffering to this town?

and

bring

more suffering

to this town

un

atnest

vairāk ciešanas

šai pilsētai

Lai atnestu vēl vairāk ciešanu šai pilsētai?

Line 9 / 16

If King George can hang those men, our friends, he can hang any one of us.

if

King George

can hang

those men

our friends

he can hang

any one

of us

ja

Karalis Džordžs

var pakārt

šos vīrus

mūsu draugi

viņš var pakārt

ikvienu

no mums

Ja Karalis Džordžs var pakārt šos vīrus, mūsu draugus, viņš var pakārt ikvienu no mums.

Line 10 / 16

Dan Scott, barely a week ago, I heard you rail for two hours about independence.

Dan Scott

barely

a week ago

I heard you

rail

for two hours

about independence

Dan Skot

knapi

pirms nedēļas

es tevi dzirdēju

sūdzēties

divas stundas

par neatkarību

Dan Skot, knapi pirms nedēļas, es dzirdēju, ka tu divas stundas sūdzējies par neatkarību.

Line 11 / 16

Mister Hardwick, how many times have I heard you speak of freedom at my Father's table?

Mister Hardwick

how many times

have I heard

you speak

of freedom

at my father's table

Mister Hardvik

cik reizes

es esmu dzirdējis

tu runā

par brīvību

pie mana tēva galda

Mister Hardvik, cik reizes es esmu tevi dzirdējis runājot par brīvību pie mana Tēva galda?

Line 12 / 16

Half the men in this church, including you, Father, and you, Reverend, are as ardent patriots as I.

half the men

in this church

including you Father

and you Reverend

are

as ardent patriots

as I

puse no vīriem

šajā baznīcā

ieskaitot jūs tēvs

un jūs godātie

ir

tik pat dedzīgi patrioti

kā es

Puse no vīriem šajā baznīcā, ieskaitot jūs, Tēvs, un jūs, Godātie, ir tik pat dedzīgi patrioti kā es.

Line 13 / 16

Will you now, when you are needed most, stop at only words?

will

you

now

when

you are needed

most

stop

at only words

vai

jūs

tagad

kad

jūs vajag

visvairāk

apstāties

tikai pie vārdiem

Vai jūs tagad, kad jūs vajag visvairāk, apstāsieties tikai pie vārdiem?

Line 14 / 16

Is that the sort of men you are?

is that

the sort of men

you are

vai tas

veida vīri

jūs esat

Vai tāda veida vīri jūs esat?

Line 15 / 16

I ask only that you act upon the beliefs of which you have so strongly spoken, and in which you so strongly believe.

I ask

only

that

you act upon

the beliefs

of which

you have spoken

so strongly

and

in which

you believe

so strongly

es jautāju

tikai

ka

jūs rīkojaties

pārliecība

ko

jūs esat izteikuši

tik spēcīgi

un

kurai

jūs ticat

spēcīgi

Es jautāju tikai, ka jūs rīkojaties savas pārliecības vārdā, ko jūs tik spēcīgi esat izteikuši, un kurai jūs tik spēcīgi ticat.

Line 16 / 16

Who's with us?

who is

with us

kurš ir

ar mums

Kurš ir ar mums?