Latvian flag

Es runāju Latviešu valodā un es gribu iemācīties Angļu valodu

US flag

"Perfect" - Ed Sheeran

"Perfekts" - Eds Šīrans

Perfect - Ed Sheeran

Klikšķiniet šeit, lai noskatītos video.

"Perfect" - The Piano Guys

Perfect - Piano Guys

Klikšķiniet šeit, lai noskatītos video.

Klikšķiniet šeit, lai noklausītos pilno audio ierakstu.

Line 1 / 43

I found a love for me,

I found

a love

for me

es atradu

mīlestība

sev

Es atradu savu mīlestību,

Line 2 / 43

Darling, just dive right in and follow my lead,

Darling

just

dive in

right

and

follow

my lead

dārgā

vienkārši

lec iekšā

tieši

un

sekot

mans piemērs

Dārgā, vienkārši lec tieši iekšā un seko manam piemēram,

Line 3 / 43

Well, I found a girl, beautiful and sweet,

Well

I found

a girl

beautiful

and

sweet

nu

es atradu

meitene

skaisti

un

saldi

Nu, es atradu meiteni, skaistu un saldu,

Line 4 / 43

Oh, I never knew you were the someone waiting for me,

Oh

I knew

never

you were

the someone

waiting for me

ak

es zināju

nekad

tu biji

kāds

gaidīja mani

Ak, es nekad neiedomājos, ka tu biji tā, kas mani gaidīja,

Line 5 / 43

'Cause we were just kids when we fell in love,

because

we were

just

kids

when

we fell

in love

jo

mēs bijām

tikai

bērni

kad

mēs iekritām

mīlestībā

Jo mēs bijām tikai bērni, kad mēs iemīlējāmies,

Line 6 / 43

Not knowing what it was,

Not knowing

what

it was

nezinot

kas

tas bija

Nezinot, kas tas bija,

Line 7 / 43

I will not give you up this time,

I will not

give you up

this time

es to nedarīšu

nepievilšu tevi

šoreiz

Es tevi nepievilšu šoreiz,

Line 8 / 43

But, darling, just kiss me slow,

But

darling

just

kiss

me

slow

bet

dārgā

vienkārši

noskūpstīt

mani

lēnu

Bet, dārgā, vienkārši noskūpsti mani lēnām,

Line 9 / 43

Your heart is all I own,

Your heart

is

all

I own

tava sirds

ir

viss

man pieder

Tava sirds ir viss, kas man pieder,

Line 10 / 43

And in your eyes, you're holding mine,

And

in your eyes

you're holding

mine

un

tavās acīs

tu turi

mans

Un tavās acīs, tu turi manējo,

Line 11 / 43

Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms,

Baby

I'm dancing

in the dark

with you

between my arms

mazulis

es dejoju

tumsā

ar tevi

starp manām rokām

Mazulīt, es dejoju tumsā ar tevi starp manām rokām,

Line 12 / 43

Barefoot on the grass,

Barefoot

on the grass

basas kājas

uz zāles

Basām kājām uz zāles,

Line 13 / 43

Listening to our favorite song,

Listening to

our favorite song

klausoties

mūsu mīļākā dziesma

Klausoties mūsu mīļāko dziesmu,

Line 14 / 43

When you said you looked a mess,

When you

you said

you looked

a mess

kad

tu teici

tu izskatījies

nekārtība

Kad tu teici, tu izskaties nekārtīgi,

Line 15 / 43

I whispered underneath my breath,

I whispered

underneath my breath

es čukstēju

zem manas elpas

Es čukstēju zem savas elpas,

Line 16 / 43

But you heard it,

But

you heard it

bet

tu to dzirdēji

Bet tu to dzirdēji,

Line 17 / 43

Darling, you look perfect tonight,

Darling

you look

perfect

tonight

dārgā

tu izskaties

perfekti

šonakt

Dārgā, tu šonakt izskaties perfekti,

Line 18 / 43

Well, I found a woman stronger than anyone I know,

Well

I found

a woman

stronger

than

anyone

I know

nu

es atradu

sieviete

stiprāka

jebkurš

es zinu

Nu, es atradu sievieti, kas ir stiprāka kā jebkura, ko es pazīstu,

Line 19 / 43

She shares my dreams, I hope that someday I'll share her home,

She shares

my dreams

I hope

that

someday

I will share

her home

viņa dalās

mani sapņi

es ceru

ka

kādā dienā

es dalīšos

viņas māja

Viņai ir kopīgi sapņi ar mani, Es ceru, ka kādu dienu mums būs kopīga māja,

Line 20 / 43

I found a love to carry more than just my secrets,

I found

a love

to carry

more than

just

my secrets

es atradu

mīlestība

nest

vairāk kā

tikai

mani noslēpumi

Es atradu mīlestību, kas ļaus man nest vairāk kā tikai noslēpumus,

Line 21 / 43

To carry love, to carry children of our own,

To carry

love

to carry

children

of our own

lai nestu

mīlestība

lai nestu

bērni

mūsu pašu

Lai nestu mīlestību, lai nestu mūsu pašu bērnus,

Line 22 / 43

We are still kids, but we're so in love,

We are

still

kids

but

we are

so

in love

mēs esam

vēl joprojām

bērni

bet

mēs esam

tik

mīlestībā

Mēs vēl joprojām esam bērni, bet mēs esam iemīlējušies,

Line 23 / 43

Fighting against all odds,

Fighting

against

all odds

cīnīšanās

pret

visām iespējām

Cīnoties pret visām iespējām,

Line 24 / 43

I know we'll be alright this time,

I know

we'll be

alright

this time

es zinu

mēs būsim

labi

šoreiz

Es zinu, ka šoreiz mums viss izdosies,

Line 25 / 43

Darling, just hold my hand,

Darling

just

hold

my hand

dārgā

vienkārši

turēt

mana roka

Dārgā, vienkārši turi manu roku,

Line 26 / 43

Be my girl, I'll be your man,

Be

my girl

I will be

your man

esi

mana meitene

es būšu

tavs vīrietis

Esi mana meitene, es būšu tavs vīrietis,

Line 27 / 43

I see my future in your eyes,

I see

my future

in your eyes

es redzu

mana nākotne

tavās acīs

Es redzu savu nākotni tavās acīs,

Line 28 / 43

Baby, I'm dancing in the dark,

Baby

I am dancing

in the dark

mazulis

es dejoju

tumsā

Mazulīt, es dejoju tumsā,

Line 29 / 43

With you between my arms,

With you

between my arms

ar tevi

starp manām rokām

Ar tevi starp manām rokām,

Line 30 / 43

Barefoot on the grass,

Barefoot

on the grass

basas kājas

uz zāles

Basām kājām uz zāles,

Line 31 / 43

Listening to our favorite song,

Listening to

our favorite song

klausoties

mūsu mīļākā dziesma

Klausoties mūsu mīļāko dziesmu,

Line 32 / 43

When I saw you in that dress, looking so beautiful,

When

I saw you

in that dress

looking

so

beautiful

kad

es tevi redzēju

tajā kleitā

izskatoties

tik

skaisti

Kad es redzēju tevi tajā kleitā, izskatoties tik lieliski,

Line 33 / 43

I don't deserve this,

I do not deserve

this

es neesmu pelnījis/pelnījusi

šis

Es to neesmu pelnījis,

Line 34 / 43

Darling, you look perfect tonight,

Darling

you look

perfect

tonight

dārgā

tu izskaties

perfekti

šonakt

Dārgā, tu šonakt izskaties perfekti,

Line 35 / 43

Baby, I'm dancing in the dark,

Baby

I am dancing

in the dark

mazulis

es dejoju

tumsā

Mazulīt, es dejoju tumsā,

Line 36 / 43

With you between my arms,

With you

between my arms

ar tevi

starp manām rokām

Ar tevi starp manām rokām,

Line 37 / 43

Barefoot on the grass,

Barefoot

on the grass

basas kājas

uz zāles

Basām kājām uz zāles,

Line 38 / 43

Listening to our favorite song,

Listening to

our favorite song

klausoties

mūsu mīļākā dziesma

Klausoties mūsu mīļāko dziesmu,

Line 39 / 43

I have faith in what I see,

I have

faith

in what

I see

es esmu

ticība

tam

es redzu

Es ticu tam, ko es redzu,

Line 40 / 43

Now I know I have met an angel in person,

Now

I know

I have met

an angel

in person

tagad

es zinu

es esmu saticis/satikusi

eņģelis

personīgi

Tagad es zinu, ka es esmu saticis eņģeli personīgi,

Line 41 / 43

And she looks perfect,

And

she looks

perfect

un

viņa izskatās

perfekti

Un viņa izskatās perfekti,

Line 42 / 43

I don't deserve this,

I do not deserve

this

es neesmu pelnījis/pelnījusi

šis

Es to neesmu pelnījis,

Line 43 / 43

You look perfect tonight.

You look

perfect

tonight

tu izskaties

perfekti

šonakt

Tu šonakt izskaties perfekti.