Latvian flag

Es runāju Latviešu valodā un es gribu iemācīties Angļu valodu

US flag

United States President Ronald Reagan, Berlin, Germany, June 12, 1987

Savienoto Valstu Perzidents Ronalds Reigans, Berlīne, Vācija, 12. Jūnijs, 1987

Berlin Wall

Klikšķiniet šeit, lai noskatītos video

Klikšķiniet šeit, lai noklausītos pilno audio ierakstu

Line 1 / 9

Today I say as long as this gate is closed, as long as this scar of a wall is permitted to stand,...

today

I say

as long as

this gate

is closed

as long as

this scar

of a wall

is permitted

to stand

Šodien

es saku

kamēr

šie vārti

ir aizvērti

kamēr

šī rēta

sienas

ir atļauts

stāvēt

Šodien es saku, kamēr vien šie vārti būs aizvērti, kamēr šī rēta sienas formā turpinās pastāvēt,...

Line 2 / 9

...it is not the German question alone that remains open but the question of freedom for all mankind.

it is not

the German question

alone

that

remains

open

but

the question

of freedom

for all mankind

tas nav

Vācu jautājums

viens pats

kas

paliek

atvērts

bet

tas jautājums

par brivību

visai cilvēcei

...te nebūs runa par Vācu jautājumu, kas paliek atvērts, bet par jautājumu par visas cilvēces brīvību.

Line 3 / 9

In the nineteen fifties, [Soviet President] Khrushchev predicted: "We will bury you".

in the 1950's

Soviet President Khrushchev

predicted

we will bury you

Divdesmitā gasimta piecdesmitajos

Padomju Prezidents Kruščevs

pareģoja

mēs jūs apraksim

Divdesmitā gadsimta piecdesmitajos, [Padomju Prezidents] Kruščevs pareģoja: "Mēs jūs apraksim".

Line 4 / 9

But in the West today we see a Free World that has achieved a level of prosperity and well being unprecedented in all human history.

but

in the West

today

we see

a free world

that

has achieved

a level

of prosperity

and

well being

unprecedented

in all human history

bet

Rietumos

šodien

mēs redzam

Brīva Pasaule

kas

ir sasniegusi

līmenis

turība

un

labklājība

nepiedzīvots

visā cilvēces vēsturē

Bet šodien Rietumos mēs redzam Brīvu Pasauli, kas ir sasniegusi tik augstu turību un labklājību, kāda nekad nav piedzīvota visā cilvēces vēsturē.

Line 5 / 9

In the Communist world we see failure.

in the Communist world

we see

failure

Komunistu pasaulē

mēs redzam

izgāšanās

Komunistu pasaulē mēs redzam izgāšanos.

Line 6 / 9

There is one sign the Soviets can make that would be unmistakable, that would advance dramatically the cause of freedom and peace.

there is

one sign

the Soviets

can make

that

would be unmistakable

that

would

advance

dramatically

the cause

of freedom

and

peace

tur ir

viena zīme

Padomji

var radīt

kas

būtu nepārprotams

kas

varētu

attīstīt

dramatiski

iemesls

brīvību

un

mieru

Ir viena zīme, ko Padomji var radīt, ko nevarētu pārprast, kas dramatiski uzlabotu brīvību un mieru.

Line 7 / 9

General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate.

General Secretary Gorbachev

if

you seek

peace

if

you seek

prosperity

for the Soviet Union

and

Eastern Europe

if

you seek

liberalization

come

here

to this gate

Ģenerālsekretār Gorbačov

ja

tu meklē

miers

ja

tu meklē

turība

Padomju Savienībai

un

Austrumeiropa

ja

tu meklē

liberalizāciju

nāc

te

uz šiem vārtiem

Ģenerālsekretār Gorbačov, ja tu meklē mieru, ja tu meklē Padomju Savienības un Austrumeiropas turību ja tu meklē liberalizāciju, nāc te pie šiem vārtiem.

Line 8 / 9

Mr. Gorbachev, open this gate.

Mister Gorbachev

open

this gate

Mister Gorbačov

atvērt

šie vārti

Mr. Gorbačov, atvēr šos vārtus.

Line 9 / 9

Mr. Gorbachev, tear down this wall!

Mister Gorbachev

tear down

this wall

Mister Gorbačov

nojaukt

šī siena

Mr. Gorbačov, nojauc šo sienu!